eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detípripravuje na týždeň od 20. do 26. mája 2002 akciu pod názvom „Vypni telku, zapni seba“. eRko organizuje túto aktivitu už po tretí krát. Prvý ročník prebehol v roku 2000 a eRko sa vtedy pridalo k iniciatíve občianskeho združenia KRUH z Banskej Štiavnice.
Deti a ich rodičia sú vyzvaní, aby v priebehu jedného týždňa nepozerali televíziu a usilovali sa tráviť čas iným spôsobom. Cieľom aktivity nie je zakazovať pozeranie televízie, ale ukázať zmysel inak tráveného voľného času. Deti budú motivované, aby každý deň v tomto týždni urobili niečo užitočné, dobrovoľníci môžu vo svojich komunitách pripraviť na každý deň pre deti program.

Úsilím eRka je poukázať na to, že inak trávený čas s deťmi je obohacujúcejšou formou využitia voľného času, čo napomáha aj budovaniu vzťahov v rodinách a v komunite, kde prežívajú svoj život.

Organizátori pripravili pre deti, vedúcich aj rodičov pomôcky, ktoré im uľahčia prípravu podujatia.
Bližšie informácie o aktivite „Vypni telku, zapni seba!“ získate na adrese:

eRko – Detské pastoračné centrum
018 53 Bolešov 278
tel. 042/ 44 932 44, 0905/532597
dpc@nextra.sk

Ivan KňazePočas tohto týždňa pripravíme pre deti program a budeme ich motivovať, aby trávili viac času s rodičmi a s kamarátmi.
Ak sa chcete zapojiť, objednajte si nasledujúce pomôcky:

Plagát
Informuje deti a verejnosť. Je vhodný na nástenky do kostolov a škôl.

List pre deti
Pomôže deťom, ktoré sa zapoja. Obsahuje modlitbu, list pre deti, list pre rodičov a úlohy na každý deň.

Príručka
Je určená pre organizátorov vo farnosti, v škole alebo na stretku.

Do akcie sa môžete prihlásiť do 30. apríla na adrese:
eRko - Detské pastoračné centrum, 018 53 Bolešov 278,
tel. 042/4493244, dpc@nextra.sk_________________________________________________


PRIHLÁŠKA

Meno a priezvisko: ……………………………………
Adresa: ………………………………………………...
Mesto…………………………
diecéza: ...............................
PSČ:………………………….
Telefón:………………………
e-mail: ......................................

Zapájame sa ako: eRko, škola, farnosť, iné.
Správne podčiarknite.
plagát......................
list pre deti..............................
príručka......................


Prihlášku pošlite do 30. apríla 2002. Ďakujeme.*********


Deti vo farnosti
SEMINÁR PRE KŇAZOV

Košice APEX, Moyzesova 24, 24. apríl 2002 (streda), od 9:30 - 16:00 hod

Bytča Farské centrum, 25. apríla 2002 (štvrtok),
od 9:30 - 16:00 hod

Program:
· 9.30 – 12.00 Predstavenie projektu „Vypni telku, zapni seba“ ako evanjelizačnej aktivity vo farnosti
· 12.00 – 13.00 Obed (zabezpečuje eRko)
· 13.00 – 14.30 REBRÍK ako motivácia pri vyučovaní náboženstva a pastorácii detí
· 14.30 – 16.00 Metodika pre modlitbu s deťmi v skupinách


*********OVEČKA
kurz o modlitbe s deťmi

10. – 12. máj 2002

Kurz ponúkne praktické ukážky modlitieb s deťmi, duchovný program na stretku. Budeme sa spolu modliť tak ako deti. Kurz vedú: Ivan Kňaze a Gabika Žofajová
Miesto: Detské pastoračné centrum (fara Bolešov, po prihlásení pošleme bližšie informácie)
Poplatok: 100 Sk stačí priniesť na kurz. Cestovné Ti bude preplatené
Účastníci: animátori nad 17 rokov, podmienka účasť aspoň na jednom kurze organizovaným eRkom
Prihlásenie: záväznú prihlášku pošlite na adresu
*********


eRko - Hnutie krestanskych spolocenstiev deti, DETSKE PASTORACNE CENTRUM
018 53 Bolesov 278
042/4493244, 0905/532597
www.erko.sk/dpc