Svatost není ani tak výsledkem našeho výkonu, nýbrž plodem milosti, kterou člověk přijímá a na niž odpovídá. - archív citátů

9. 5. 2019 , (Foto: Miloš Padevět)

Vztah s matkou nás poznamenal

matka, kočárek, cesta, tři / foto -Miloš Padevět-

Vztah s matkou určil,
jakými lidmi jsme se stali

Matka je zdrojem života. Matka je mocná, silná. Může sytit, ale také ničit. Záleží na našich vlastních zkušenostech, zda v nás slovo matka vyvolá vřelé představy, či zda nám tuhne krev v žilách. Každý máme i svou mateřštinu. Každý máme „matku zemi“, z níž vyrůstá vše živé. Každý máme i „matku přírodu“, která je nevyzpytatelným zdrojem tajfunů a tornád.  Ať už byly naše zkušenosti s vlastní matkou dobré nebo špatné, v každém případě nás vztah s vlastní matkou poznamenal nejhlubším možným způsobem. Určoval, jakými lidmi jsme se stali.

Nejedna matka se dopustí fatální chyby. Je přesvědčena, že její dcera je jakýmsi prodloužením jí samotné. Proto svou dceru považuje za jakýsi odraz toho, jakou sama byla matkou či ženou. Je pak někdy hluboce zraněna, když se její „holčička“ rozhodne zcela jinak než by se rozhodla ona sama. Matka se bude pokoušet vše „napravit“, ale dcera se stáhne a o to víc se bude snažit uplatnit svou vlastní identitu. Matky učí své dcery, jak se mají chovat a čemu mají věřit. Rozhodnutí ovšem záleží na dceři samotné!

Dětská srdce rozkvétají v domácnostech,
kde se jim dostává pozornosti

Dětská srdce rozkvétají v domácnostech, kde se jim dostává pozornosti a kde jsou zvány k tomu, aby se staly více samy sebou. Rodiče, kteří se ze svých dětí radují, jim i světu dávají velký dar. Kdosi řekl, že mít dítě je jako když srdce vyjde z vašeho těla a projde se kolem. Každá maminka úzkostlivě střeží své děťátko! A přece celou tu dobu, od dětství do dospělosti, učí matka své dítě, aby se od ní vzdalovalo, aby ji stále méně potřebovalo. Ženy krvácí, když přivádí dítě na svět – ale to je jen začátek krvácení. Srdce matky roste tím vším, co si protrpí během života svého dítěte. Maminka krvácí všemi těmi modlitbami, skutky i nadějemi, s nimiž své dítě vychovává. Milovat, být matkou stojí mnoho. Nicméně stojí to za to.

V biblické knize Přísloví 22,6 se mluví o tom, že dítě máme vychovat tak, aby vědělo, kým je a vést ho, aby se stále více stávalo sebou samým. Aby se neodchýlilo od své cesty. Ne od cesty, na které byste je rádi viděli vy, abyste tak zakusili potvrzení sebe sama. Je nám zde řečeno, že máme dítě naučit, aby žilo podle svého srdce, aby se na ně naladilo, aby si ho všímalo, aby si ho uvědomovalo. Pak bude dítě žít život ze srdce, i když vyroste. Jde o to, jestli ho povoláváme k tomu, aby bylo samo sebou.

Se svolením zpracováno podle knížky: Stazi Eldredge, Úchvatná,
kterou vydalo nakladatelství Návrat domů. Redakčně upraveno.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Gn 18,1-10a; Žalm 15; Kol 1,24-28
Lk 10,38-42

V nadsázce by se dali lidé rozdělit na Marty a Marie – ty, kteří se pro samou pomoc druhým nikdy nezastaví, a sami tak místo života živoří, a ty, kteří rozvíjejí krásný život, ale bezohledně přehlížejí nouzi jiných. Ježíš odkazuje na Mariinu volbu, ale nezapomeňme, že svoji výtku říká Martě, nikoli Marii! Úryvek nemluví o tom, co řekl Marii. Je však stále aktuální výzvou: Opravdu svět, naše rodina, blízcí… potřebují tolik naší námahy, péče a starostí, že nemáme vůbec čas zastavit se a naslouchat Bohu? A co by Ježíš řekl Marii?

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

(20. 7. 2019) Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz...

Sv. Eliáš (20.7.)

(18. 7. 2019) V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby...

Je svatost pro každého? videoseriál "Víra do kapsy"

Je svatost pro každého? videoseriál "Víra do kapsy"
(17. 7. 2019) Při hledání odpovědi na otázku, zda je svatost opravdu pro každého, jsme zašli za salesiánem Liborem Všetulou, který má...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2019) z kláštera Compiègne u Paříže

Když děti (ne)poslouchají - letní vydání časopisu Rodinný život

Když děti (ne)poslouchají - letní vydání časopisu Rodinný život
(15. 7. 2019) Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech...

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2019) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Doporučujeme: Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka

Doporučujeme: Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka
(10. 7. 2019) Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Autor k nim připojuje svoji úvahu,...

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2019) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2019) svátek 5.7.