Josefův vnitřní zápas ve vztahu k Marii i Bohu (Benedikt XVI.)

14.8.2013, Benedikt XVI.

Josefův vnitřní zápas ve vztahu k Marii i Bohu (Benedikt XVI.)

Maria porušila zasnoubení

V příběhu o Ježíšově narození se dozvídáme, že Ježíšova matka Maria ho počala dříve, než začala bydlet se svým snoubencem Josefem. Josef nutně předpokládá, že Maria porušila zasnoubení a že ji musí – v souladu se Zákonem – propustit; může se přitom rozhodnout mezi veřejným právním úkonem a soukromou formou. Může Marii postavit před soud, anebo jí vystavit soukromý rozlukový list. Josef se rozhoduje pro druhou cestu, aby Marii „nevystavil hanbě“. Evangelista Matouš, který zaznamenal tento příběh, v jeho rozhodnutí vidí znamení, že byl „spravedlivý“.

„Neboj se“  a vnitřní boj

Lze představit, jaký niterný zápas vede teď s neslýchaným poselstvím ze snu: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého.“ Josef je osloven jako syn Davidův a to je zároveň znamením úkolu, který je mu v tomto dění přisouzen: jako nositel příslibu Davidovi svědčit o Boží věrnosti. „Neboj se“ přijmout tento úkol, který vskutku může nahánět strach. „Neboj se“ – řekl zvěstující anděl už Marii. Stejným andělským oslovením je do tajemství Božího vtělení nyní zahrnut i Josef.

 Dáš mu jméno

 Po zprávě o početí dítěte mocí Ducha svatého teď následuje úkol pro Josefa: „Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ Zároveň s výzvou, aby vzal Marii k sobě jako manželku, dostává Josef úkol dát dítěti jméno a tím je právně přijmout za své. Jméno je stejné jako to, které anděl sdělil Marii: Ježíš. Jméno Ježíš (Ješua) znamená: Bůh je spása.

Se svolením převzato z knihy:
Benedikt XVI., Ježíš Nazaretský III. Prolog 
vydalo nkladatelství Barrister & Principal
Redakčně upraveno

Autor: Benedikt XVI.   |   Tisk   |   Poslat článek známému
Témata: Josef - svatý  |  Maria  |  Advent  |  boj  |  Boží působení  |  Bůh promlouvá, mluví  |  Bůh přichází  |  Inkarnace, vtělení  |  litera zákona, legalismus, zákonictví, formalismus, předpisy, doktrína  |  nejistota  |  předpis, předpisy, litera zákona, legalismus, zákonictví, formalismus, doktrína  |  přijetí  |  risk, riziko  |  Spravedlnost  |  Víra  |  zákon  |  jméno

 

Související texty k tématu:

Maria, mariánská úcta, modlitba k Marii
I Maria rostla ve víře 
Leckteří lidé k Marii cestu nenacházejí
Maria je nám blízká, zvláště v období zkoušek
Maria má raději napodobování než obdivování
Maria není cestou; Maria stojí tam, kde se jiným podlamují kolena
Maria nepatří jen na oltáříky
Maria nežila v klášteře
Mariánská úcta - vyváženě bez přehánění nebo ukracování
Proč se vůbec modlit růženec?
www.maria.cz web o úctě k Marii

Svatý Josef
Povolání sv. Josefa se týká i každého z nás (papež František)
- Josef se rozhodl neuposlechnout mojžíšský zákon
Josefův vnitřní zápas ve vztahu k Marii i Bohu (Benedikt XVI.) 
Josefovo zklamání z Marie (Benedikt XVI.) 
Svatý Josef jen mlčel? (Aleš Opatrný)
- Papež František a svatý Josef
Svatý Josef ukazuje, v čem spočívá otcovství… 
Josef - "Divnej chlápek" s kytkou 

[nahoru]

NAVRCHOLU.cz

Praktické odkazy

 

 

Náhodný tip

Čeká-li někdo na mávnutí ko...
Jestliže se rozhodneme následovat Krista,  pak jsme na Kristově cestě, a...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2017

© 2000 - 2016 Pastorace.cz