Pokora je jako malta Ten, kdo staví dům, musí pokládat každý kámen do malty. - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Eucharistie

(viz "Nejsvětější svátost", „Slavnost Těla a krve Páně", „Boží tělo“)

 • Díky eucharistii se ´měním v Ježíše´... (článek) - Neustále hovoříme o tom, že máme kráčet životem s Ježíšem. Jenže být Ježíšovým učedníkem a následovat ho po celý život může být náročné a obtížné. Občas mu říkám: „Můj Pane, běžíš moc rychle, zpomal trochu, já ti nestačím. Sotva popadám dech.“ Ale Pán mi odpovídá: „Jen pojď, přidej.“
 • Eucharistie (soubor tematických textů) - Eucharistie pozvedá člověka z omezenosti pozemského života do života věčného. (Michael Marsch)  
 • Eucharistie je nám nabízena do našich konkrétních životních podmínek (článek) - Eucharistie je pokrmem, který člověka udržuje při životě během jeho dlouhého exodu pouští lidské existence. Stejně jako mana pro lid Izraele, je také eucharistie pro každou křesťanskou generaci nepostradatelnou potravou.
 • Eucharistie nepatří jen do kostela (článek) - Člověku by nic neprospělo být denně na mši svaté nebo i na dvou mších, kdyby se proto nepodobal více Kristu, kdyby nerostl v lásce. Byl by jen polykačem hostií!
 • Eucharistie pozvedá člověka z omezenosti pozemského života do života věčného (Michael Marsch) (tematický text) - Uzdravení skrze svátosti
 • Eucharistie sytí putující církev (článek) - Když o Letnicích církev začala své putování k nebeské vlasti, Nejsvětější svátost nadále pravidelně doprovázela její dny a naplňovala je důvěryplnou nadějí. Kristus v nás darem svého těla a své krve také rozmnožuje dar svého Ducha, vylitého již při křtu a daného jako „pečeť“ ve svátosti biřmování.
 • Ježíš nemohl prožít všechny situace lidského života, ale přesto... (článek) - Ježíš neučinil všechny zkušenosti, které člověk může učinit. Například Ježíš byl mužem, nikoli ženou. Ježíš se nikdy neoženil, neměl nikdy děti. Ježíš také neví, co to znamená zestárnout. Vždyť zemřel ve 33 letech. Takže Ježíš během svého lidského života neudělal všechny zkušenosti, které patří k člověku. Ale ...
 • Ježíš se stal chlebem, aby utišil náš hlad (Matka Tereza) (článek) - Ježíš učinil sám sebe Chlebem života, aby utišil náš hlad ... po lásce.
 • Kdo se neklaní Bohu, začne se klanět zlu (tematický text) - Klaníme se Bohu, který je láska. Nemáme jiného Boha než Jeho! Pokud je adorování Boha nahrazeno adorováním peněz, otevírá se cesta ke hříchu, osobním zájmům a svévoli. Kdo se neklaní Bohu, začne se klanět zlu, jako ti, kdo žijí zločinem a násilím.
 • Moje první mše ve vězení (Václav Vaško) (tematický text)
 • Mše svatá v hlubině jáchymovských lágrů (článek) - Rozvěsili jsme po stěnách kahany, na schůdek položili utěrku, vytáhli kousek chleba, víno v lahvičce od léků, malou bibli a postavili jsme se do půlkruhu...
 • Pán skrze eucharistii přetváří anonymní dav ve společenství (článek) - „Vy jim dejte jíst!“ ( Lk  9,13).   Kdo jsou ti, kterým dát jíst? Jsou to zástupy lidí. Ježíš stojí mezi lidmi, které přijímá, mluví k nim, stará se o ně a prokazuje jim Boží milosrdenství. I my  jsme oním zástupem...
 • r. 2005 Eucharistie je jednou z cest, po kterých k nám přichází zmrtvýchvstalý Kristus. (tematický text) - Eucharistie je jednou z cest, po kterých k nám přichází zmrtvýchvstalý Kristus.
 • Slavení eucharistie a neděle (Sv. Justin 2. stol.) (tematický text) - V den, kterému se říká den Slunce (tj. v neděli), se všichni, ať přebývají ve městech nebo na venkově, shromažďují na jednom místě. ... Toto shromáždění konáme všichni společně v den Slunce předně proto, že je to den, v němž Bůh změnil tmu a beztvarou hmotu a stvořil svět, a dále proto, že v tento den vstal náš spasitel Ježíš Kristus z mrtvých.
 • 12. Svátostná péče o nemocného (kapitola z knihy) - stručně o svátostné péči o nemocného
 • 27. Ježíšova poslední večeře - v co věří křesťané (kapitola z knihy) - eucharistie (= poděkování adresované Bohu)
 • 36. Ježíš nás zve na hostinu (kapitola z knihy) - Eucharistie umožňuje pokřtěným nejhlubší spojení s Ježíšem v jejich nitru.
 • 39. Znova mluvíme o křtu a eucharistii (kapitola z knihy) - Eucharistie je pokrmem na cestě, na pochodu
 • BENEDIKT XVI. ODPOVÍDÁ DĚTEM na téma eucharistie (článek) - JE V EUCHARISTII PŘÍTOMNÝ JEŽÍŠ? NEVIDÍM HO! Ano, nevidíme ho. Ale existuje spousta důležitých věcí, které nevidíme. Např. nevidíme náš rozum a přesto ho máme. Nevidíme svou duši, a přece existuje, a my vidíme její účinky, protože mluvíme, myslíme a děláme rozhodnutí atd. Ani třeba elektrický proud nevidíme, a přece vidíme, že působí: tento mikrofon funguje, světla jsou rozsvícená. Ty úplně nejdůležitější věci, na kterých stojí život a svět, nevidíme, ale vidíme a cítíme jejich důsledky.
 • Církev se obejde bez biskupů – eklesiologie Oty Mádra (článek) - Církev potřebuje opravdové duchovní lidi, má-li obstát v situaci ohrožení. Obejde se bez konsistoří, ba i biskupů, bez klášterů a poutí, bez biblí, eucharistie a kněží - ale nepřežije bez lidí, kteří vzali Boží věc za svou, kteří nedožívají, ale žijí církev, protože nemohou jinak, protože se dali proniknout životodárným Duchem; jejich život je Kristus a umřít zisk (Flp 1,21).
 • Díky Eucharistii... (Michel Quist) (tematický text) - Díky Eucharistii: Není už smrt a vzkříšení Ježíše Krista jen minulou událostí, která se udála v jednom určitém okamžiku dějin.  ...
 • Duchovní život v komunistickém lágru na Sibiři (článek) - Slavnou Sibiř jsem poprvé spatřil z paluby parníku Stalin. V dálce za blízkým břehem se rýsovala skupina baráků, obklopených černým kotoučem ostnatého drátu.
 • ECCLESIA DE EUCHARISTIA (Encyklika Jana Pavla II.) 1.-3. kapitola (tematický text) - II. vatikánský koncil právem prohlásil, že eucharistická oběť je „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“.
 • Eucharistie - papež Benedikt XVI. odpovídá dětem (článek) - JE V EUCHARISTII PŘÍTOMNÝ JEŽÍŠ? NEVIDÍM HO! Ano, nevidíme ho. Ale existuje spousta důležitých věcí, které nevidíme. Např. nevidíme náš rozum a přesto ho máme. Nevidíme svou duši, a přece existuje, a my vidíme její účinky, protože mluvíme, myslíme a děláme rozhodnutí atd. Ani třeba elektrický proud nevidíme, a přece vidíme, že působí: tento mikrofon funguje, světla jsou rozsvícená. Ty úplně nejdůležitější věci, na kterých stojí život a svět, nevidíme, ale vidíme a cítíme jejich důsledky.
 • Eucharistie - podvod? (Svědectví) (článek) - Svědectví: Eucharistie jako světlo a síla pro každodenní život ve světě Na první svaté přijímání jsem se ve svých devíti letech velmi těšila: „Musí to být něco krásného a určitě je to taky dobré!“ Měla jsem ráda náboženství, milovala jsem tajemství a byla jsem velice mlsná a nadcházející událost slibovala zážitek ve všech těchto směrech. Krásně mě nastrojili, všichni se tvářili slavnostně, kostel byl ještě krásnější než jindy, všechno mě dojímalo. Ale chutí hostie jsem byla zklamaná, nemělo to ani chuť chleba, v první chvíli mi to přišlo jako nějaký další podvod na nás dětech.
 • Eucharistie a sexualita (tematický text) - Asi před měsícem jsem potkal jednu velmi vzácnou ženu, která během eucharistie prožívá úžasnou důvěrnost, blízkost s Pánem. Nechápu, jak dokáže všechno stihnout, ale přestože má rodinu, tráví denně několik hodin před eucharistií, protože má kostel velmi blízko.   
 • Eucharistie, kněžství a církevní společenství (Kongregace pro klérus) (tematický text) - Není nic krásnějšího, než nechat se překvapit Kristem. Není nic krásnějšího, než Ho znát a sdělovat ostatním přátelství s Ním.  
 • Homilie jana Pavla II. 20.8.2000 k mládeži (tematický text) - postavte eucharistii do středu vašeho života osobního i ve společenství
 • Ježíš nemohl prožít všechny situace lidského života (P. Raniero Cantalamessa) (tematický text) - Ježíš je v eucharistii s námi stále spojený a prožívá všechny naše životní situace s námi...
 • Jsi-li na dně, chop se Božího Slova (článek) - Život nás někdy zraní a my přicházíme smutní do svých „Emauz“ a obracíme se zády k Božímu plánu. 
 • Kdo se klaní Ježíši, neklaní se už žádné jiné pozemské moci… (článek) - Latinské slovo pro adoraci je  ad-oratio :  přitisknutí úst k ústům, políbení, objetí, tedy vposledku lásku.
 • Láska dovršená - rozjímání (Anselm Grün) (tematický text) - Pro mne k exerciciím patří, abych v nich rozjímal o největším tajemství lásky, které nám Kristus dal, o tajemství eucharistie.
 • Láska dovršená - rozjímání (Anselm Grün) (tematický text) - V eucharistii nám Ježíš zanechal odkaz své lásky. V ní se zviditelnilo a zhmotnilo vše, co konal během celého svého života.
 • Mane nobiscum Domine - apoštolský list Jana Pavla II. k Roku eucharistie (článek) - Apoštolský list "Mane nobiscum Domine" byl vydán u příležitosti Roku eucharistie, který právě začíná. Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo obsah listu v pátek 8.10.2004.
 • Materiály k (dlouhodobé) přípravě dětí k 1.svatému přijímání (tematický text)
 • Moje první mše v komunistickém vězení (článek) - Tábor Nikolaj, kam mě přidělili (1954), se rozprostíral na hřebenech Krušných hor. Na krásu a pokoj přírody rušivě působily dřevěné baráky tábora obtočeného dvěma vysokými ploty z ostnatého drátu. Na každém ze čtyř rohů strážné věže s kulometnými hnízdy.
 • Mše svatá (KGI) (tematický text) - Sám se mohu modlit lépe…?  
 • Můžeme Pána Ježíše vykakat? (tematický text) - Kryštof si stavěl z Lega a usilovně při tom o něčem přemýšlel. Nakonec vzhlédl a zeptal se: „Babičko, když sníme Pána Ježíše, to ho potom zase vykakáme?“  
 • Odměněná důvěra - Napoleon bez peněz (tematický text) - ​Jednou si císař Napoleon vyrazil do hostince. Doprovázel ho jen jeho pobočník Duroc. Nechtěli, aby je někdo poznal, tak byli oblečeni nenápadně.  
 • Patrick Reilly – mše v čínském vězení (tematický text) - V knize Dálný východ píše  kolumbijský  misionář  otec  Patrick  Reilly  o tom, co prožil v komunistické Číně v  prosinci  roku 1988. 
 • Poslední večeře Páně a naše eucharistické společenství /K. Rahner/ (tematický text) - Dějiny světa jsou současně dějinami zaviněné vzdálenosti od Boha i dějinami vykupitelského utrpení, které se na kříži Kristově stává dějinnou skutečností vykoupení světa. Toto utrpení, Ježíšovo i naše, jež je vykoupeno a je vykupující, se samo zvěstuje ve svatém gestu a svatém slovu slavnosti Večeře Páně.
 • Pozdravení pokoje - eucharistie (tematický text) - Zastupoval jsem nemocného kněze v jedné farnosti. Během vstupní písně přišla do kostela mladá maminka se dvěma malými dětmi, chlapcem a děvčátkem. 
 • Přítomnost Boží v eucharistii (Tomáš Špidlík) (tematický text) - Bůh je přece všude. Proč by měl být zvláštním způsobem přítomen v hostii, v posvěceném chlebě. To by znamenalo, že jinde už není přítomen, nebo alespoň ne tak jako v eucharistii?
 • r. 1997 (eucharistie posiluje naši tělesnou přirozenost, vztahy...) (tematický text) - Přijímáš-li Tělo Páně, stáváš se ratolestí božské lásky na velkém stromu světa, můžeš růst, vyvíjet se a být Mystickým tělem Kristovým. (Michael Quist)  
 • Rozhovor s Mons. Alešem Opatrným o Roku eucharistie (článek) - Papež vyhlásil v říjnu 2004 Rok eucharistie. Co to znamená? K čemu nás papež vybízí a co z toho vyplývá pro každého z nás? Zeptali jsme se biskupského vikáře pro pastoraci Mons. Aleše Opatrného Th.D.
 • Setkání Benedikta XVI. s prvokomunikanty (tematický text) - KATECHETICKÉ SETKÁNÍ PAPEŽE Benedikta XVI. S DĚTMI, KTERÉ BĚHEM ROKU BYLY U 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ  
 • Slavnost Těla a Krve Páně - B / Petr Šabaka (kázání) - Když je přinášen chléb a víno, tak na tuto misku klademe vše, čím jsme, co děláme, své prosby i poděkování – vše, co má být proměněno.
 • Slavnost Těla a krve Páně - C / Stůl slova (kázání) - Když přemýšlíme o eucharistii v souvislosti s dnešním svátkem, je dobré si uvědomit, kolik vrstev se v lidském chápání tohoto tajemství časem navršilo a zároveň to, jak žádná vrstva, žádný pohled, nemůže být jediný, jedině platný, jak je zapotřebí usilovat o co největší šíři a hloubku pohledu.
 • Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´) (aktualita) - Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.
 • Slavnost Těla a krve Páně / Stůl slova - Aleš Opatrný (kázání) - Janova slova ukazují eucharistii jako trvalý zdroj života křesťana

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Pondělí 25.9.

Ezd 1,1-6; Lk 8,16-18

Komentář k Ezd 1,1-6: Těžko soudit, nakolik byl výnos perského krále Kýra veden zbožností a nakolik vypočítavostí. V 80. letech minulého století jsme byli svědky podobně osvobozujícího procesu z rozhodnutí představitele jisté velmoci. Dovedeme si představit jásot Izraele ze získané svobody.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23.9.2017) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké...

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

(22.9.2017) Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz

21.9. sv. Matouš

(20.9.2017) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19.9.2017) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou...

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16.9.2017) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry...

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16.9.2017) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14.9.2017) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o...

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13.9.2017) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku