Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Advent (cyklus A)
1. neděle adventní - A / přímluvy

Na počátku posvátné doby adventní volejme k tomu, který byl, který je a který přijde: Pane, smiluj se.

 

  1. Posiluj naději a bdělost svého lidu, aby kvůli vezdejším jistotám a starostem nezapomínal vyhlížet tebe, přicházejícího ve slávě. [1] 
  2. Napomáhej pokřtěným k aktivnější účasti na tvém kněžském, prorockém a královském poslání. [2]
  3. Žehnej novým katechumenům, ať kráčejí ve tvém světle a dojdou plné účasti na životě církve. [3]
  4. Také lidem hledajícím a těm, kdo dar víry nemají, dej pocítit svou blízkost, aby se ti sami přiblížili. [4]
  5. Prosíme za lidstvo a rodiny národů, ať odloží své zbraně a boje, útočnost přetaví v lásku, sobectví ve vzájemnou spolupráci. [5]
  6. Všechny, které v těchto dnech trápí nemoci, smutky, osamělost a následky vlastních vin, potěš svým světlem a slitovností.
  7. Pomáhej i nám, tvořícím toto společenství, ať je pro nás advent příležitostí zastavit se a ztišit, obnovit a prohloubit osobní vztah k tobě, připravit se k oslavám tvého vtělení. [6]
  8. Tvou spásu a nekonečnou radost vyprošujeme našim drahým, jež jsi v uplynulém roce povolal na věčnost.

 

Vyslyš nás, Pane Ježíši Kriste, ať vyzbrojeni tvou

milostí odkládáme, co je zlé, a jdeme ti vstříc; [7]

který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

 

________________________

[[1]] Srov. Mt 24,37-41; Řím 13,11-12a.

[2] Srov. Řím 13,14a. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1268.

[3] Srov. KKC, čl. 1247–1249. Viz Řád katechumenátu v Arcidiecézi pražské (ze dne 7. dubna 2006), odst. 6.

[4] Srov. Řím 13,11-12a.

[5] Srov. Iz 2,4.

[6] Srov. RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: 365 dní s Benediktem XVI., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 235–236.

[7] Srov. Řím 13,12b-14a.

 

 

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Středa 10. 8., svátek sv. Vavřince

1. čtení – 2 Kor 9,6-10; Evangelium – Jan 12,24-26

Komentář k Jan 12,24-26: Být tam, kde je Kristus. Tedy zvláště v chudých, mezi smutnými, s opuštěnými. Tam jsou dle jáhna Vavřince pravé poklady církve!

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…