Nikdy nezahyne národ, dokud bratr bude bratru odpouštět... - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
16. neděle v mezidobí - A / Angelus - papež František (Učme se vidět v druhých lidech krásu, kterou zasel Bůh)

Dnešní evangelium nám předkládá podobenství o pšenici a plevelu (srov. Mt 13,24-43). Rolník, který na své pole zasel dobré semeno, zjistí, že nepřítel v noci po poli rozházel koukol, rostlinu, která se velmi podobá pšenici, ale je plevelná.

Ježíš tak mluví o našem světě, který se skutečně podobá velkému poli, kde Bůh seje pšenici a zlý duch plevel, a tak dobro a zlo rostou společně. Dobro a zlo rostou společně. Vidíme to ve zprávách, ve společnosti, ale také v rodině a v církvi. A když vedle dobrého zrna spatříme i špatný plevel, máme chuť ho okamžitě vytrhat, nastolit hned pořádek. Pán nás však dnes varuje, že je to pokušení: nelze vytvořit dokonalý svět a nelze konat dobro tím, že narychlo zničíme to, co je špatné, protože to pak má ještě horší následky: skončí to, jak se říká, tím, že „vylijeme s vaničkou i dítě“.

Existuje však druhé pole, kde můžeme uklízet: pole našeho srdce, jediné, na kterém můžeme přímo zasahovat. I tam je pšenice a koukol, ba právě odtud se obojí šíří do velkého pole světa. Bratři a sestry, naše srdce je totiž polem svobody: není to sterilní laboratoř, ale otevřený, a tudíž zranitelný prostor. Abychom ho mohli řádně obdělávat, musíme na jedné straně neustále pečovat o křehké výhonky dobra a na druhé straně včas rozpoznat a vytrhat plevel. Podívejme se tedy do svého nitra a zkoumejme, co se v něm děje, co ve mně roste, co v něm roste dobrého a zlého. Existuje k tomu krásná metoda: říká se jí zpytování svědomí. Spočívá v tom, že se podívám, co se dnes v mém životě stalo, co zasáhlo mé srdce a jaké rozhodnutí jsem učinil. A právě to slouží k tomu, abychom si v Božím světle ověřili, kde je špatný plevel a kde dobrá setba.

Po poli světa a poli srdce existuje ještě třetí pole. Můžeme ho nazvat polem bližního. Jsou to lidé, které potkáváme, s nimiž se denně stýkáme a které často odsuzujeme. Jak snadné je pro nás rozpoznat jejich koukol! A jak těžké je naopak vidět dobré rostoucí zrno! Jak rádi z druhých „stahujeme kůži“, jak nás to těší! Nezapomínejme však, že chceme-li obdělávat pole života, je důležité hledat především Boží dílo: učit se vidět v druhých, ve světě i v sobě krásu toho, co zasel Bůh, sluncem políbenou pšenici se zlatými klasy. Bratři a sestry, vyprošujme si milost, abychom to dokázali vidět nejen v sobě, ale také v druhých, počínaje těmi, kteří jsou nám nejblíže. Není to pohled naivní, je to pohled věřící, protože Bůh, hospodář velkého pole světa, rád vidí dobro a dává mu růst tak, aby se ze sklizně stala hostina!

I dnes si tedy můžeme položit několik otázek. Když přemýšlím o poli světa: umím překonat pokušení, které všechny „hází do jednoho pytle“, které se s druhými vypořádá tak, že je odsoudí? Když pak přemýšlím o poli srdce: hledám v sobě poctivě škodlivé rostliny a házím je rozhodně do ohně Božího milosrdenství? A když přemýšlím o poli bližního: dokážu moudře vidět, co je dobré, aniž bych se nechal odradit omezeností a pomalostí druhých?

Kéž nám Panna Maria pomůže trpělivě obdělávat to, co Pán zasévá na poli života, na mém poli, na poli mého bližního, na poli všech lidí.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Sobota 30. 9.

1. čtení – Zach 2,5-9.14-15a; Evangelium – Lk 9,43b-45

Komentář k Zach 2,5-9.14-15a: Příslib velikosti Jeruzaléma jako města bez hradeb mohu vztahovat na církev, která nezná hranice. Nebudujeme však zbytečné „obranné příkopy“?

Zdroj: Nedělní liturgie

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

(30. 9. 2023) Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2023) Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé...

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody
(28. 9. 2023) Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text…

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

(28. 9. 2023) Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami…

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)

Svatý Vincenc z Pauly (27.9.)
(26. 9. 2023) Stal se knězem kvůli dobrému bydlu.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

(26. 9. 2023) Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...