papež František | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
2. neděle velikonoční - B / Regina coeli - papež František (Důvěřujte zmrtvýchvstalému Kristu)

Dnešní druhou neděli velikonoční, kterou svatý Jan Pavel II. zasvětil Božímu milosrdenství, nám evangelium (srov. J 20,19-31) říká, že vírou v Ježíše, Božího Syna, můžeme získat věčný život v jeho jménu (v. 31). "Mít život": co to znamená?

Všichni chceme mít život, ale existují různé způsoby, jak toho dosáhnout. Jsou například lidé, kteří existenci redukují na zběsilý závod o to, jak si užít a vlastnit mnoho věcí: jíst a pít, bavit se, hromadit peníze a věci, prožívat nové a silné emoce atd. Je to cesta, která na první pohled vypadá příjemně, ale která srdce nenasytí. Takto člověk "nemá život", protože následování cest požitků a moci nevede ke štěstí. Tolik aspektů existence zůstává nezodpovězeno, například láska, nevyhnutelné zkušenosti bolesti, omezení a smrti. A pak zůstává nenaplněn sen, který nás všechny spojuje: naděje žít věčně, být milován bez konce. Dnešní evangelium říká, že tato plnost života, k níž je každý z nás povolán, se uskutečňuje v Ježíši: je to On, kdo nám dává plnost života. Ale jak k ní přistupovat, jak ji prožívat?

Podívejme se na to, co se stalo učedníkům v evangeliu. Prožívají nejtragičtější okamžik svého života: po dnech utrpení jsou zavřeni v horní místnosti, vyděšení a sklíčení. Zmrtvýchvstalý k nim přichází a nejprve jim ukazuje své rány (srov. v. 20): byly znamením utrpení a bolesti, mohly vzbuzovat pocity viny, s Ježíšem se však stávají zdrojem milosrdenství a odpuštění. Učedníci tak na vlastní oči vidí a dotýkají se skutečnosti, že s Ježíšem život vždy vítězí, smrt a hřích jsou poraženy. A přijímají dar jeho Ducha, který jim dává nový život jako milovaným dětem, prodchnutým radostí, láskou a nadějí. Zeptám se vás na jednu věc: máte naději? Ať se každý sám sebe zeptá: Jaká je moje naděje?

Takto lze "mít život" každý den: stačí upřít svůj pohled na Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalého, setkat se s ním ve svátostech a v modlitbě, poznat jeho přítomnost, věřit v něj, nechat se zasáhnout jeho milostí a vést jeho příkladem, zakoušet radost z toho, že milujeme jako on. Každé setkání s Ježíšem, živé setkání se samotným Ježíšem, nám umožňuje mít více života. Hledat Ježíše, dovolit si setkání s ním - protože On hledá nás! -, otevřít svá srdce setkání s Ježíšem.

Ptejme se však sami sebe: Věřím v moc Ježíšova vzkříšení, věřím, že Ježíš byl vzkříšen? Věřím v jeho vítězství nad hříchem, strachem a smrtí? Nechávám se vtáhnout do vztahu s ním, s Pánem, s Ježíšem? A nechávám se jím podněcovat k lásce k bratrům a sestrám a ke každodenní naději? Každý ať o tom přemýšlí.

Kéž nám Maria pomáhá stále více věřit ve vzkříšeného Ježíše, abychom "měli život" a šířili velikonoční radost.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Související texty k tématu:

Milosrdenství

Čtení z dnešního dne: Pondělí 27. 5.

1. čtení 1 Petr 1,3-9; Evangelium Mk 10,17-27

Komentář k Mk 10,17-27: Nebrání mi hmotné věci, kterými jsem se obklopil, soustředit se na to podstatné? Pak i já bych odešel od Ježíše zarmoucený…

Zdroj: Nedělní liturgie

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(20. 5. 2024) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Letnice, Svatodušní svátky... datum

(19. 5. 2024) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…