Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Svátek sv. Štěpána / přímluvy

Sestry a bratři, prosme našeho Pána Ježíše Krista, který svého mučedníka Štěpána ověnčil korunou života: [1]

  1. Prosíme za všechen Boží lid, ať vyniká křesťanskou láskou a horlivou evangelizací. [2]
  2. Prosíme za ty, kdo vykonávají jáhenskou službu, aby plni víry a Ducha svatého sloužili tobě a všem. [3]
  3. Prosíme za vladaře a krále, ať pamatují na chudé a potřebné jako náš svatý kníže Václav. [4]
  4. Prosíme za ty, kdo jsou nenáviděni pro tvoje jméno, ať se modlí za své nepřátele a vytrvají až do konce. [5]
  5. Prosíme za nepřátele a pronásledovatele křesťanů, aby se z těchto Šavlů stali Pavlové. [6]
  6. Prosíme za ty, kdo mezi nás nemohou přijít, abychom my přišli za nimi a potěšili je. [7]
  7. Prosíme za zemřelé, aby uzřeli Boží slávu a tebe, stojícího po Boží pravici. [8]

 

Pane Ježíši Kriste, v den  svátku svatého Štěpána,

jenž jako první dosvědčil tvou pravdu prolitím své krve, [9]

slyš a vyslyš naše prosby. Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Mt 10,22; Zj 2,10. Viz Denní modlitba církve: Invitatorium, antifona k úvodnímu žalmu ze svátku sv. Štěpána.

[2]   Srov. Mt 10,20; Sk 6,1-6.
[3]   Srov. Sk 6,5.8; 7,55a. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1569–1571.
[4]   Srov. Mt 10,18. Viz anglická vánoční koleda Good King Wenceslas, pojící se k dnešnímu svátku.
[5]   Srov. Mt 10,22; Lk 23,34; Sk 7,60.
[6]   Srov. Sk 7,58; 9,1-30.
[7]   Srov. Mt 25,35-36.
[8]   Srov. Sk 7,55b-56.
[9]   Srov. Jan 18,37; Sk 7,54-60. Viz KKC 2473–2474.

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.