Karel HAAS se narodil Olomouci 9. srpna 1913. V mládí působil velmi aktivně ve skautingu. Poté, co vystudoval učitelský ústav, odešel do vojenské akademie v Hranicích, kterou v roce 1938 ukončil v hodnosti poručíka. Nastoupil jako důstojník Čs. armády do posádky v Rimavské Sobotě na Slovensku, kde sloužil až do rozpadu Československé republiky v březnu 1939.

Ze Slovenska si přivedl i svoji manželku Martu, rozenou Riegerovou. Po rozpuštění československé armády byl v listopadu 1939 převeden do státní správy a jako úředník přidělen Okresnímu úřadu ve Zlíně. Denně však dojížděl do Olomouce, kde se plně zapojil do odbojové činnosti ve skupině Josefa Řezníčka, sdružené kolem redakce olomouckého katolického deníku Našinec. Pracoval rovněž pro Obranu národa a ilegální organizaci Za svobodu. Podílel se na shromažďování cenných zpráv a plánů (zakreslování vojensky důležitých objektů) a na jejich předávání do zahraničí. Byl napojen na sovětskou zpravodajskou síť, kterou vedl tajemník sovětského konzulátu v Praze Leonid Michajlev – Mochov, a jako úředník zlínského okresního úřadu zajistil protektorátní doklady pro čs. parašutisty ze Sovětského svazu.

Po prozrazení této činnosti byl zlínským gestapem 21. dubna 1941 zatčen a převezen do vyšetřovací vazby v Praze na Pankráci, kde zůstal do 12. října 1941. Poté byxl vězněn v Německu. Lidový soudní dvůr (Volksgerichtshof) v Berlíně ho 27. listopadu 1942 pro špionáž ve prospěch SSSR a Velké Británie, pro zemězradu a velezradu odsoudil k trestu smrti. Popraven byl 3. května 1943 v sekyrárně v Berlíně-Plötzensee.

Jeho dopisy z vězení, zvláště poslední dopis před popravou, dosvědčují ryzí víru hluboce věřícího křesťana: „Dnes se s vámi loučím. … Budiž vám útěchou v té těžké chvíli, že odcházím smířen s Bohem a s pevným přesvědčením v srdci, že mi milosrdný Bůh moje hříchy odpustí. (…) Všechny své bolesti jsem obětoval Srdci Páně. Také Velehradu za mnoho vděčím. Opravdu je víra nejcennějším pokladem. On je náš nejlepší Otec, a co On činí, dobře činí, i když snad naše lidské srdce to někdy nechce chápat.“

Karel Haas byl in memoriam povýšen do hodnosti štábního kapitána pěchoty (škpt. pěch.). Jeho jméno je uvedeno na pamětní desce příslušníků bývalého Hanáckého pluku 6, umučených nacisty v letech 1939–1945, která je umístěna na budově Hanáckých kasáren v Olomouci.

 

Karel HAAS
▶ důstojník čs. Armády
▶ katolický skaut
 * 9. srpna 1913, Olomouc
 † 3. května 1943, Berlín-Plötzensee, Německo