Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
27. neděle v mezidobí - C / Angelus - papež František (Ať Putin ukončí válku)

"Moje výzva je určena především prezidentovi Ruské federace, kterého prosím, aby zastavil tuto spirálu násilí a smrti, a to i v zájmu svého lidu." Papež v neděli v poledne místo svého obvyklého komentáře k nedělnímu evangeliu věnoval celý svůj projev výzvě k ukončení války na Ukrajině.

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

Průběh války na Ukrajině se stal natolik závažným, ničivým a hrozivým, že vyvolává velké obavy. Proto bych mu dnes chtěl věnovat celou svou reflexi před modlitbou Anděl Páně. Tato strašná a nepředstavitelná rána lidstva totiž místo toho, aby se hojila, stále více krvácí a hrozí, že se rozšíří.

Truchlím nad potoky krve a slz, které byly v těchto měsících prolity. Jsem zarmoucen tisíci obětí, zejména dětí, a mnoha ničivými událostmi, které zanechaly mnoho lidí a rodin bez domova a ohrožují rozsáhlá území zimou a hladem. Takové činy nelze nikdy ospravedlnit, nikdy! Je znepokojující, že svět se učí zeměpis Ukrajiny prostřednictvím názvů jako Buča, Irpin, Mariupol, Izjum, Záporoží a další místa, která se stala místy nepopsatelného utrpení a strachu. A co teprve skutečnost, že lidstvo opět čelí atomové hrozbě? Je to absurdní.

Co se ještě musí stát? Kolik krve musí ještě být prolito, abychom si uvědomili, že válka nikdy není řešením, ale jen ničením? Ve jménu Boha a smyslu pro lidskost, který je v každém srdci, znovu vyzývám k okamžitému zastavení bojů. Zastavte zbraně a hledejme podmínky pro jednání, která povedou k řešením, jež nebudou vynucená silou, ale dohodnutá, spravedlivá a stabilní. Taková budou, pokud budou založena na respektování nedotknutelné hodnoty lidského života, suverenity a územní celistvosti každé země a práv menšin a oprávněných zájmů.

Hluboce lituji vážné situace, která nastala v posledních dnech, kdy došlo k dalším akcím v rozporu se zásadami mezinárodního práva. Zvyšuje se tak riziko nukleární eskalace až k obavám z nekontrolovatelných a katastrofických následků na celém světě.

Moje výzva je určena především prezidentovi Ruské federace, kterého prosím, aby zastavil tuto spirálu násilí a smrti, a to i v zájmu svého lidu. Na druhé straně, zarmoucen nesmírným utrpením ukrajinského lidu v důsledku agrese, kterou utrpěl, se obracím na ukrajinského prezidenta se stejně důvěrnou výzvou, aby byl otevřen seriózním návrhům na mír. Vyzývám všechny protagonisty mezinárodního života a politické vůdce národů, aby učinili vše, co je v jejich silách, aby ukončili probíhající válku, nenechali se zatáhnout do nebezpečné eskalace a prosazovali a podporovali iniciativy pro dialog. Nechte prosím mladé generace dýchat zdravý vzduch míru, nikoli špinavý vzduch války, která je šílenstvím!

Po sedmi měsících válčení využijme všech diplomatických prostředků, i těch, které dosud nebyly použity, k ukončení této strašné tragédie. Válka sama o sobě je chyba a hrůza!

Důvěřujme v Boží milosrdenství, které může změnit srdce, a v mateřskou přímluvu Královny míru, když vznášíme svou prosbu k Panně Marii Růžencové z Pompejí, duchovně spojeni s věřícími shromážděnými v její svatyni a v mnoha částech světa.

2.10.2022

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 26. 2.

1. čtení - Dan 9,4b-10; Evangelium - Lk 6,36-38

Komentář k Lk 6,36-38: Chci svého Pána napodobovat v rozdávání se? Kéž mě těší být jeho obrazem!

Zdroj: Nedělní liturgie

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.