Pro každého existuje poklad  v tom, po čem touží. - archív citátů

Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
3. neděle velikonoční C - přímluvy

S důvěrou v našeho Pána, Beránka pro nás zabitého, prosme za sebe, za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

 

 

▪ Prosme o pomoc Ducha svatého pro papeže Františka a celý sbor biskupů.

▫ Prosme za ty, kdo mají politický a společenský vliv, aby všechny konflikty dokázali řešit cestou pokoje a spravedlnosti.

• Prosme za všechny, kteří byli nespravedlivě odsouzeni.

• Prosme za ty, kdo jsou nuceni k jednání, které odporuje jejich svědomí.

• Prosme za lidi, kteří žijí v chudobě, osamělosti a beznaději.

◦ Prosme za sebe navzájem – za to, co nás trápí a s čím si nevíme rady.

◦ Prosme za všechny trpící, umírající a za ty, kteří nás už předešli ve smrti.

 

Neboť tobě, Pane,

patří chvála, čest, sláva i moc

na věčné věky. Amen.

 

Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•), za místní společenství (◦).

Čtení z dnešního dne: Pondělí 28. 11.

1. čtení - Iz 1, 21-27 nebo Iz 2, 1-5 a Žalm 72; Evangelium - Mt 8,5-11

Komentář k Mt 8,5-11: Církev je otevřena všem, bez ohledu na původ. I my jsme tedy ti mnozí, kteří budou u jednoho stolu se starozákonními proroky. To ať mě naplní radostí i hrdostí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…

C. S. Lewis

(21. 11. 2022) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Advent

Advent
(20. 11. 2022) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(18. 11. 2022) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2022 – Ježíše Krista Krále 2023.…

Litanie ke Kristu Králi

(18. 11. 2022) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)