Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
31. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Milovaní, prosme nyní společně našeho Pána Ježíše Krista, který je stále živ, aby se za nás přimlouval.

  1. Prosíme za Svatého otce Františka, všechny biskupy a kněze, ať navzdory svým slabostem jdou věrně za tebou, veleknězem svatým a věčným.
  2. Prosíme za církev a všechny křesťany, aby dodržováním Božích přikázání činili svět lepším a lidštějším.
  3. Prosíme za ty, kteří vládnou světu, aby svou moc užívali ve prospěch lidstva, ne proti němu.
  4. Prosíme za ty, kdo tě mají rádi, ale chybí jim vztah k lidem, ať se naučí milovat tě ve svých bližních.
  5. Prosíme také za ty, kdo činí dobro druhým, ale tebe neznají, ať si skrze lásku k člověku zamilují Boha.
  6. Prosíme za všechny opuštěné a přezírané, ať je zahřeje tvoje dobrota a naše pozornost.
  7. Prosíme za toto společenství a celou naši farnost, abychom jako ty milovali nebeského Otce a lidi blízké i vzdálené.
  8. Prosíme za zesnulé, kteří skrze tebe přicházejí k Bohu, aby dosáhli věčné spásy.

Pane Ježíši Kriste vždycky Svatý, vyslyš nás, když k tobě voláme.

Neboť ty žiješ a kraluješ po všechny věky věků.

Amen.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz