Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
33. nvlm / přímluvy "30 let svobody" (17.11.2019)

Přímluvy připravilo České katolické biblicke dilo u příležitosti 30 let svobody, kdy se zároveň připomíná Den Bible.

Bůh je dárcem pravé svobody, kterou svěřuje nám lidem, abychom o ni pečovali
a dokázali ji rozvíjet. Proto se k němu obraťme se svými prosbami v době, kdy
si připomínáme, že nám před 30 lety dal zakusit svobodu:
 

Bože, dárce pravé svobody,
  • Ať tě církev dokáže vždy s radostí oslavovat jako toho, který přichází, aby spravoval svět ve spravedlnosti.
  • Dej, ať představitelé církve žijí tak, aby mohli být pro věřící vzorem.
  • Daruj svou moudrost všem zákonodárcům naší země.
  • Chraň před pýchou všechny, kterým je ve společnosti svěřena výkonná moc.
  • Veď ty, kteří jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají.
  • Dopřej nám, abychom dokázali každé své trápení prožívat jako příležitost k svědectví o víře.
  • Až budeme ode všech nenáviděni, pomoz nám, abychom ti důvěřovali, že ani vlas z hlavy se nám neztratí.
  • Pamatuj na ty, kdo trpěli a položili život za naši svobodu, a dej jim věčný život.
Bože, působením tvého Ducha se naše lidská slova v Bibli stávají živým Božím
slovem. Veď nás svým tvůrčím Duchem, abychom z Tvého slova vždy rádi
čerpali posilu pro svůj život, neboť Ty žiješ a kraluješ po všechny věky věků.
Amen.
 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 4. 3.

1. čtení 2 Král 5,1-15a; Evangelium Lk 4,24-30

Komentář k 2 Král 5,1-15a: Náman, vojevůdce, vzor odvahy a víry, se nebál prolomit zaběhlé zvyky. Jeho důvěru později vyzdvihuje i Ježíš. Dokážu být i já ve vztahu k Bohu nekonvenční, spontánní?

Zdroj: Nedělní liturgie

Aleš Opatrný se dožívá 80 let

Aleš Opatrný se dožívá 80 let
(3. 3. 2024) Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. (* 3. 3. 1944 Praha) stál m.j. u zakládní webových projektů vira.cz

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.