Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
33. nvlm / přímluvy "30 let svobody" (17.11.2019)

Přímluvy připravilo České katolické biblicke dilo u příležitosti 30 let svobody, kdy se zároveň připomíná Den Bible.

Bůh je dárcem pravé svobody, kterou svěřuje nám lidem, abychom o ni pečovali
a dokázali ji rozvíjet. Proto se k němu obraťme se svými prosbami v době, kdy
si připomínáme, že nám před 30 lety dal zakusit svobodu:
 

Bože, dárce pravé svobody,
  • Ať tě církev dokáže vždy s radostí oslavovat jako toho, který přichází, aby spravoval svět ve spravedlnosti.
  • Dej, ať představitelé církve žijí tak, aby mohli být pro věřící vzorem.
  • Daruj svou moudrost všem zákonodárcům naší země.
  • Chraň před pýchou všechny, kterým je ve společnosti svěřena výkonná moc.
  • Veď ty, kteří jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají.
  • Dopřej nám, abychom dokázali každé své trápení prožívat jako příležitost k svědectví o víře.
  • Až budeme ode všech nenáviděni, pomoz nám, abychom ti důvěřovali, že ani vlas z hlavy se nám neztratí.
  • Pamatuj na ty, kdo trpěli a položili život za naši svobodu, a dej jim věčný život.
Bože, působením tvého Ducha se naše lidská slova v Bibli stávají živým Božím
slovem. Veď nás svým tvůrčím Duchem, abychom z Tvého slova vždy rádi
čerpali posilu pro svůj život, neboť Ty žiješ a kraluješ po všechny věky věků.
Amen.
 

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…