papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
4. neděle v mezidobí - A / Angelus - papež František (Neplýtvejme, šiřme ekologii spravedlnosti a lásky)

V dnešní liturgii čteme blahoslavenství podle Matoušova evangelia (srov. Mt 5,1-12). První je zásadní a říká: "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské" (v. 3).

Kdo jsou tito "chudí v duchu"? Jsou to ti, kteří vědí, že nejsou soběstační, že nejsou schopni si vystačit sami, a žijí jako "Boží žebráci": cítí, že potřebují Boha, a uznávají, že dobro přichází od něho jako dar, jako milost. Ti, kdo jsou chudí duchem, si váží toho, co dostanou, a proto si přejí, aby žádný dar nepřišel nazmar. Dnes bych se rád zaměřil na tento typický aspekt chudých duchem: úsilí neplýtvat. Chudí duchem se snaží ničím neplýtvat. Ježíš nám ukazuje, jak je důležité neplýtvat, například po rozmnožení chlebů a ryb, když žádá, aby posbírali zbytky jídla, aby nic nepřišlo nazmar (srov. J 6,12). Neplýtvání nám umožňuje ocenit hodnotu sebe sama, lidí a věcí. Bohužel se však tato zásada často nedodržuje, zejména v bohatších společnostech, kde převládá kultura plýtvání a kultura vyhazování: obojí je mor. Rád bych proto předložil tři výzvy proti mentalitě plýtvání a vyhazování.

První výzva: nepromarněte dar, kterým sami jsme. Každý z nás je přínosem bez ohledu na to, jaké má dary. Každá žena, každý muž je bohatý nejen na talenty, ale i na důstojnost, je Bohem milován, je cenný. Ježíš nám připomíná, že nejsme požehnaní kvůli tomu, co máme, ale kvůli tomu, co jsme. A když se člověk pustí a odhodí, promarní sám sebe. S Boží pomocí bojujeme proti pokušení považovat se za nedostatečné, špatné a litovat se.

Druhá výzva: nepromarnit dary, které máme. Ukazuje se, že každý rok přijde vniveč přibližně třetina celkové světové produkce potravin. A to zatímco tolik lidí hladoví! Zdroje stvoření nelze využívat tímto způsobem; toto dobro je třeba střežit a sdílet, aby nikomu nechybělo to, co je nezbytné. Neplýtvejme tím, co máme, ale šiřme ekologii spravedlnosti a lásky, sdílení!

A konečně třetí výzva: nezavrhujte lidi. Kultura vyřazování říká: používám tě, dokud tě potřebuji; když mě přestaneš zajímat nebo mi překážíš, vyhodím tě. Takto se zachází zejména s těmi nejkřehčími: nenarozenými dětmi, starými lidmi, potřebnými a znevýhodněnými. Ale lidi nelze vyhodit, znevýhodněné nelze vyřadit! Každý z nich je posvátným darem a každý je jedinečným darem v každém věku a v každém stavu. Vždy respektujme a podporujme život! Neodhazujme život!

Drazí bratři a sestry, položme si několik otázek. Především, jak žít chudobu ducha? Dávám Bohu prostor, věřím, že je mým dobrem, mým pravým a velkým bohatstvím? Věřím, že mě miluje, nebo se smutně odhazuji a zapomínám, že jsem darem? A pak: dávám pozor, abych neplýtval, jsem zodpovědný při používání věcí, produktů? A jsem ochoten se o ně podělit s ostatními, nebo jsem sobec? A konečně: považuji ty nejkřehčí za vzácné dary, o které mě Bůh žádá pečovat? Pamatuji na chudé, na ty, kterým chybí to nejnutnější?

Pomoz nám, Maria, ženo blahoslavenství, abychom vydávali svědectví o radosti z toho, že život je dar, a o kráse toho, jak se sami darujeme.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…