Myslíš si,  že ten, kdo pro tebe tak trpěl, tě opustí?  - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
5. neděle postní / Angelus - papež František

Tuto pátou neděli v době postní nám liturgie předkládá evangelium, ve kterém sv. Jan popisuje příhodu, ke které došlo v posledních dnech Ježíšova života těsně před Velikonocemi  (Jan 12,20-33). Ježíš se nacházel v Jeruzalémě kvůli velikonočním svátkům a někteří Řekové byli na něj zvědaví. Chtěli se s ním setkat. Šli za Filipem a řekli mu: “Rádi bychom viděli Ježíše” (v. 21). Ježíš o tom řekl Ondřejovi a potom šli za svým učitelem. V té žádosti oněch Řeků můžeme rozpoznat otázku, se kterou se tolik lidí na mnoha místech a ve všech dobách obrací na církev a na každého z nás: “Chceme vidět Ježíše”.

A jak Ježíš na tu otázku odpovídá? Je to zvláštní. Říká: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. (…) Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek” (v. 23-24). Zdá se, že tato odpověď neodpovídá na to, na co se oni Řekové ptali. Ve skutečnosti míří výše. Ježíš zde vlastně říká, že přišel pro každého, kdo ho chce hledat, a je pro něj ukrytým semínkem připraveným zemřít a přinést mnohý užitek. Jako kdyby říkal: Jestli mě chcete poznat a pochopit, podívejte se na pšeničné zrno, které umírá v zemi, podívejte se na kříž.

Připomeňme si znamení kříže, které se stalo během staletí typickým symbolem křesťanů. Kdo chce dnes vidět Ježíše a možná pochází ze zemí a kultur, kde je křesťanství málo známé, co uvidí jako první? Které znamení je to, se kterým se pravděpodobně setká? Krucifix. V kostelích, v domech křesťanů, také nošený na krku. Důležité je, aby toto znamení bylo koherentní s evangeliem. Kříž je vždycky vyjádřením lásky, služby, vlastního nezištného darování se. Jenom tak je kříž opravdu “stromem života”, života v plnosti.

Také dnes chce tolik lidí, často aniž by to tak řekli, vidět Ježíše, setkat se s ním, poznat ho. Z toho plyne velká odpovědnost nás křesťanů a našich společenství. I my máme na tuto otázku odpovědět svědectvím života, který se rozdává ve službě stylem Božím: Blízkocí, soucitem a vlídností. Znamená to rozsévat semínka lásky nikoli slovy, která odezní, ale konkrétními činy, jednoduchými a odvážnými. Nikoli odsuzováním založeným na teoriích, nýbrž činy lásky. Tak díky Boží milosti přineseme plody, i když je půda vyprahlá kvůli nedorozuměním, potížím a pronásledování, legalistickými požadavky či klrikálními moralismy. To je vyprahlá půda. Právě nyní, v čase zkoušky a osamění, když semínko umírá, nastala doba, kdy klíčí život, aby ve svůj čas přinesl zralé plody. A v této provázanosti smrti a života můžeme zažít radost a pravou plodnost lásky, která se, jak stále opakuji, rozdává stylem Božím: blízkostí, soucitem, vlídností.

Panna Maria ať nám pomáhá následovat Ježíše, abychom rozhodně kráčeli po cestě služby, aby Kristova láska zářila v každém našem postoji stávala se stále více způsobem, kterým žijeme náš každodenní život.

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Středa 6. 12.

1. čtení - Iz 25,6-10a; Evangelium - Mt 15,29-37

Komentář k Iz 25,6-10a: Obraz Hospodina jako hostitele a toho, který setře slzy. Nepokřivil jsem tento obraz svými falešnými představami? Dokážu se těšit z jeho příslibu a zprostředkovat tuto útěchu druhým?

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Mikuláš - materiály pro děti

Svatý Mikuláš - materiály pro děti
(5. 12. 2023) Podklady pro práci s dětmi: vyprávění s obrázky / katecheze / rébusy, luštěnky, bludiště / omalovánky / vyrábění,…

Drazí seminaristé, existuje pro vás jediné řešení

Drazí seminaristé, existuje pro vás jediné řešení
(5. 12. 2023) Pěstujte pevný, živý a autentický osobní vztah s Ježíšem. Píše ve svém poselství papež František francouzským…

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(5. 12. 2023) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Filmana

Filmana
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Obklopen příslušníky STB žehnal městu Vodňany: P. Tomáš Beránek († 3. prosince 1954, Brno, vězeňská nemocnice)

Obklopen příslušníky STB žehnal městu Vodňany: P. Tomáš Beránek († 3. prosince 1954, Brno, vězeňská nemocnice)
(2. 12. 2023) Aktivní a oblíbený kněz P. Beránek zasadil na Vodňansku hluboké kořeny víry a po únoru 1948 se neohroženě stavěl i za…

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

František Xaverský 3.12.

(1. 12. 2023) Světácký mladý muž v Paříži – pak misionář. V šestačtyřiceti letech zemřel u bran Číny...