Pro každého existuje poklad  v tom, po čem touží. - archív citátů

Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
6. neděle velikonoční C - přímluvy

S důvěrou v Ježíše Krista, dárce pokoje, prosme za sebe, za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

 

 

▪ Prosme za křesťany, kteří jsou pronásledováni kvůli své víře.

• Prosme také za obrácení těch, kdo jim ukládají o život.

▫ Prosme za posílení demokracie v naší zemi a za pokojné řešení problémů, které nám tato doba přináší.

• Prosme za obyvatele Sýrie: za ukončení válečných konfliktů v jejich zemi a za obnovu jejich domovů.

• Prosme za manžele, kteří pro přemíru práce nemají čas na sebe a na své děti.

◦ Prosme za překonání toho, co nám brání žít v lásce v rodinách, ve společenstvích nebo na pracovištích.

◦ Prosme za nemocné, za umírající a za všechny zemřelé.

 

Neboť v tvém milosrdenství, Pane, je pramen naší naděje;

tobě buď chvála na věky věků. Amen.

 

Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•), za místní společenství (◦).

Vytvořili  Petr Petřivalský a Dagmar Smolíková, Kapucíni, Brno

Čtení z dnešního dne: Pondělí 28. 11.

1. čtení - Iz 1, 21-27 nebo Iz 2, 1-5 a Žalm 72; Evangelium - Mt 8,5-11

Komentář k Mt 8,5-11: Církev je otevřena všem, bez ohledu na původ. I my jsme tedy ti mnozí, kteří budou u jednoho stolu se starozákonními proroky. To ať mě naplní radostí i hrdostí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…

C. S. Lewis

(21. 11. 2022) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Advent

Advent
(20. 11. 2022) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(18. 11. 2022) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2022 – Ježíše Krista Krále 2023.…

Litanie ke Kristu Králi

(18. 11. 2022) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)