Pro každého existuje poklad  v tom, po čem touží. - archív citátů

Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
7. neděle velikonoční C - přímluvy

Bůh nám poslal svého jediného Syna, aby nás zachránil. S důvěrou v jeho nekonečnou lásku mu předložme své prosby.

 

 

 

 

▪ Prosme za překonání toho, co rozděluje křesťanská společenství.

▫ Prosme o moudrost pro představitele Evropské unie a také o vstřícnost evropských států ke vzájemné spolupráci.

▫ Prosme za nezávislost veřejnoprávních médií; prosme také za ochotu novinářů a majitelů médií sloužit pravdě.

• Prosme za všechny, kteří trpí hmotným nedostatkem, jsou na útěku nebo žijí uprostřed ozbrojených konfliktů.

• Prosme za obrácení těch, kdo ve společnosti šíří nenávist, strach a rozdělení.

◦ Prosme o světlo do vztahů a situací, se kterými si nevíme rady.

◦ Prosme za všechny zemřelé.

 

Neboť tobě, Bože, patří všechno na nebi i na zemi;

ty vládneš po všechny věky věků. Amen.

 

Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•), za místní společenství (◦).

Vytvořili  Petr Petřivalský a Dagmar Smolíková, Kapucíni, Brno

Čtení z dnešního dne: Pondělí 28. 11.

1. čtení - Iz 1, 21-27 nebo Iz 2, 1-5 a Žalm 72; Evangelium - Mt 8,5-11

Komentář k Mt 8,5-11: Církev je otevřena všem, bez ohledu na původ. I my jsme tedy ti mnozí, kteří budou u jednoho stolu se starozákonními proroky. To ať mě naplní radostí i hrdostí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…

C. S. Lewis

(21. 11. 2022) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Advent

Advent
(20. 11. 2022) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(18. 11. 2022) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2022 – Ježíše Krista Krále 2023.…

Litanie ke Kristu Králi

(18. 11. 2022) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)