Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
8. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Milovaní, s upřímností, k níž nás Pán vybízí, společně prosme:

  1. Prosíme za naše pastýře, aby v tom, co hlásají, šli sami příkladem.
  2. Prosíme za nás a všechny věřící, ať chyby vidíme hlavně na sobě, na druhých to dobré.
  3. Prosíme za mocné tohoto světa, ať místo do zbraní investují do škol, nemocnic a sociálních služeb.
  4. Prosíme za učitele a vychovatele, ať sklízejí zasloužené ovoce své práce.
  5. Prosíme za oběti sexuálního zneužívání i za ty, kdo na nich zločiny spáchali.
  6. Prosíme za všechny lidi, aby skrze Ježíše Krista dosáhli věčného vítězství.
  7. Prosíme za to, co nám leží na srdci, a s čím k tobě dnes přicházíme.

Pane Ježíši Kriste, naše slova neobsáhnou tvoji dobrotu a věrnost.

Vždyť ty žiješ a vládneš po všechny věky věků.

Amen.

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.