Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
9. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Milovaní, Boží slovo, jemuž jsme naslouchali, je pravda. Prosme teď společně dobrého Boha, aby nás touto pravdou posvětil. [1]

  1. Prosíme za všechny členy Božího lidu, ať je pro ně neděle dnem společenství, modlitby, odpočinku i služby nejpotřebnějším. [2]
  2. Prosíme za ty, kteří tě neznají, aby poznali tvou velebnost zářící na Kristově tváři. [3]
  3. Prosíme o vláhu pro zemi, aby vydala úrodu dostačující pro všechny. [4]
  4. Prosíme za pronásledované křesťany, ať důvěřují, že ty je nikdy neopustíš. [5]
  5. Prosíme za ty, kdo žijí v nouzi a mají hlad, ať pocítí sílu lidské solidarity. [6]
  6. Prosíme za ženy, muže a děti nucené těžce pracovat v nelidských podmínkách, aby zažili radost osvobození. [7]
  7. Prosíme za nemocné a postižené, ať vpravdě zakusí, jak tvoje Slovo uzdravuje. [8]
  8. Prosíme za nás a celou naši farnost, ať jsme tvými dobrými učedníky ve dnech svátečních i všedních. [9]

 

Dobrý Bože, věříme, že všechno, oč tě v modlitbě prosíme,

jistě dostaneme, jak nám to řekl tvůj Syn Ježíš. [10]

Neboť on s tebou žije a vládne na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]  Srov. Jan 17,17b.a. (zpěv před evangeliem).

[2]  Srov. Mk 2,23–3,6; Dt 5,12-15.

[3]  Srov. 2 Kor 4,6.

[4]  Srov. Mk 2,23-28.

[5]  Srov. 2 Kor 4,9a; Mk 3,6.

[6]  Srov. Mk 2,25n; 1 Sam 21,2-7.

[7]  Srov. Dt 5,15ab; Ž 81,7-8a; 2 Kor 4,9b.

[8]  Srov. Mk 3,1-5.

[9]  Srov. Mk 2,23-28.

[10] Srov. Mk 11,23.24 (antifona k přijímání).

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz