V každém člověku je kousek samoty, kterou nemůže vyplnit žádná lidská blízkost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
04. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, ohromeni jeho slovem a činy vzývejme toho, kterému patří sláva a veškerá moc: [1]
  1. Ty, o němž se zvěst roznesla všude po galilejském kraji, dej, aby ji tvá Církev donesla až do končin země. [2]
  2. Ty, který učíš s velikou mocí, učiň naše pastýře svým jasným hlasem, znějícím k nám a ke všem lidem. [3]
  3. Ty, který jsi korunou proroků, uč také věřící číst znamení času a tvořit Církev takovou, jakou si přeješ. [4]
  4. Ty, který voláš k manželství i k zasvěcenému životu, dej každému křesťanu žít a sloužit ti tak, aby se ti mohl líbit. [5]
  5. Ty, který jsi věrný a nikdy neopouštíš, drž všechny své ve chvílích krizí, kdy se zdáš být vzdálený a mlčící. [6]
  6. Ty, který přemáháš mocnosti zla a temnot, očišťuj svět od zhoubných ideologií a jejich proroků. [7]
  7. Ty, který jsi nejvýš milosrdný, obměkči srdce všech lidí, ať jedni druhým nenesou zmar, nýbrž požehnání. [8]
  8. Ty, který jsi Pán, shlédni na naši farnost, ať je toto slavení i všechno, co konáme, radostným chvalozpěvem a díkůvzdáním tobě. [9]
  9. Ty, který jsi Skálou naší spásy, oslav naše zesnulé, ať tebe věčně oslavují a za nás se přimlouvají. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, ty můžeš všechno,

můžeš nás také vyslyšet. [11]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]] Srov. Ž 95,9; Mk 1,21-28; Mt 28,18.

[2] Srov. Mk 1,28; Mt 28,18-20.

[3] Srov. Dt 18,15-20; Ž 95,7; Mk 1,21-22.27.

[4] Srov. Dt 18,15nn; Mk 1,21nn; Žid 1,1-2. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 4.

[5] Srov. 1 Kor 7,32-35. Viz Denní modlitba církve: Prosby z ranních chval pátku prvního týdne.

[6] Srov. Dt 18,16; Mk 1,21nn; 1 Kor 1,9.

[7] Srov. Dt 18,20; Mk 1,23-26; Jan 8,44.

[8] Srov. Ž 95,7c-9; Mk 1,21nn.

[9] Srov. Ž 95,1-2.6-7ab.

[10] Srov. tamtéž, 1-2.

[11] Srov. Mk 1,21nn.

Čtení z dnešního dne: Sobota slavnost Nanebevzetí Panny Marie

1 Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56

Komentář k 1 Kor 15,20-27a: Motiv na ikonách znázorňuje smrt Panny Marie tak, že je zároveň přivinutím její čisté duše do náručí jejího Syna. Kéž se to stane i obrazem mého odchodu z tohoto světa.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2020) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2020) K čemu nám slouží tento svátek?

Charita pro Libanon

Charita pro Libanon
(10. 8. 2020) V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká…

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2020) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský…

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2020) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2020) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2020) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2020) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…