Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
04. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, ohromeni jeho slovem a činy vzývejme toho, kterému patří sláva a veškerá moc: [1]
  1. Ty, o němž se zvěst roznesla všude po galilejském kraji, dej, aby ji tvá Církev donesla až do končin země. [2]
  2. Ty, který učíš s velikou mocí, učiň naše pastýře svým jasným hlasem, znějícím k nám a ke všem lidem. [3]
  3. Ty, který jsi korunou proroků, uč také věřící číst znamení času a tvořit Církev takovou, jakou si přeješ. [4]
  4. Ty, který voláš k manželství i k zasvěcenému životu, dej každému křesťanu žít a sloužit ti tak, aby se ti mohl líbit. [5]
  5. Ty, který jsi věrný a nikdy neopouštíš, drž všechny své ve chvílích krizí, kdy se zdáš být vzdálený a mlčící. [6]
  6. Ty, který přemáháš mocnosti zla a temnot, očišťuj svět od zhoubných ideologií a jejich proroků. [7]
  7. Ty, který jsi nejvýš milosrdný, obměkči srdce všech lidí, ať jedni druhým nenesou zmar, nýbrž požehnání. [8]
  8. Ty, který jsi Pán, shlédni na naši farnost, ať je toto slavení i všechno, co konáme, radostným chvalozpěvem a díkůvzdáním tobě. [9]
  9. Ty, který jsi Skálou naší spásy, oslav naše zesnulé, ať tebe věčně oslavují a za nás se přimlouvají. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, ty můžeš všechno,

můžeš nás také vyslyšet. [11]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]] Srov. Ž 95,9; Mk 1,21-28; Mt 28,18.

[2] Srov. Mk 1,28; Mt 28,18-20.

[3] Srov. Dt 18,15-20; Ž 95,7; Mk 1,21-22.27.

[4] Srov. Dt 18,15nn; Mk 1,21nn; Žid 1,1-2. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 4.

[5] Srov. 1 Kor 7,32-35. Viz Denní modlitba církve: Prosby z ranních chval pátku prvního týdne.

[6] Srov. Dt 18,16; Mk 1,21nn; 1 Kor 1,9.

[7] Srov. Dt 18,20; Mk 1,23-26; Jan 8,44.

[8] Srov. Ž 95,7c-9; Mk 1,21nn.

[9] Srov. Ž 95,1-2.6-7ab.

[10] Srov. tamtéž, 1-2.

[11] Srov. Mk 1,21nn.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz