Naplněný život existuje navzdory mnoha nenaplněným přáním. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
05. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, povzbuzeni horlivostí našeho Pána, který brzy ráno vstal, aby se modlil, modleme se k nebeskému Otci: [1]
  1. Za hlasatele evangelia, aby byli služebníky a služebnicemi všech a získali Kristu mnoho učedníků. [2]
  2. Za křesťany žijící v rozptýlení, abys je shromáždil v jediný lid, nový Izrael. [3]
  3. Za svět a lidi v něm, ať mají sílu k lepšímu změnit, co změnit lze, s pokorou přijímají, co nezmění a dokážou jedno odlišit od druhého. [4]
  4. Za všechny strádající, ať pocítí Ježíšovu spásnou moc, o níž slyšíme v evangeliu. [5]
  5. Za oběti obchodu s lidmi, abys je ty sám vysvobodil, obvázal jejich rány, živil v nich naději na lepší zítřky. [6]
  6. Za ty, jež tíží nezdary v osobním, rodinném či pracovním životě, aby se nevzdávali a jejich oči zas uzřely štěstí. [7]
  7. Za ty, kterým nemoc změnila život, ať mohou najít nový smysl bytí a neminou se přitom s Ježíšem. [8]
  8. Za ty, kdo o nemocné pečují, ať je zdobí soucitnost, trpělivost, vlídnost a nese je tvé požehnání. [9]
  9. Za potřebné z naší farnosti a ty, kdo u nás hledají pomoc, ať se na nich učíme vidět tě, milovat a sloužit ti v našich bližních. [10]
  10. Za ty, kteří nás předešli na věčnost, ať tě mohou chválit a opěvovat doma, v nebeském Jeruzalémě. [11]

 

Dobrý Otče, vzýváme tě s důvěrou,

že nám ve svém Synu dáváš víc,

než si lze přát a vyprosit. [12]

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Srov. Mk 1,35.

[2] Srov. 1 Kor 9,19.22; Mt 28,18nn.

[3] Srov. Ž 147,2b. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 9.

[4] Inspirováno modlitbou sv. Jana XXIII.

[5] Srov. Mk 1,29-39.

[6] Srov. Ž 147,3a. Viz 8. únor (památka sv. Josefíny Bakhity): Světový den modlitby, zamyšlení a činů proti obchodu s lidmi.

[7] Srov. Job 7,7.

[8] Srov. tamtéž, 1-4.6-7; Mk 1,29nn.

[9] Srov. Ž 147,3a.6.

[10] Srov. Mt 25,31-46. 

[11] Srov. Ž 147,1-2a.

[12] Srov. tamtéž, 1. Viz vstupní modlitba.

Čtení z dnešního dne: Úterý

Nm 21,4-9; Jan 8,21-30

Komentář k Nm 21,4-9: Reptání na cestě ke svobodě jsme sami zažili. My však již můžeme reptajícím ukázat přímo na Kristův kříž!

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství
(30. 3. 2020) V současné situaci většina křesťanských nakladatelů bojuje o holé přežití.  A čím déle budou trvat…

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky
(27. 3. 2020) Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2020) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě nemate, nic ať tě…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2020) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2020) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Zvěstování Páně (25.3.)

(24. 3. 2020) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Spojme se tuto středu a pátek s celým světem ke společné modlitbě

(23. 3. 2020) Papež vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25.3.2020 ve 12:00 spojili v modlitbě Otčenáš. V pátek večer pak…

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše
(20. 3. 2020) Telefonní linky pomoci Charity, ale i kontakty na kněze, terapeuty atd.

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz