V každém člověku je kousek samoty, kterou nemůže vyplnit žádná lidská blízkost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
05. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, povzbuzeni horlivostí našeho Pána, který brzy ráno vstal, aby se modlil, modleme se k nebeskému Otci: [1]
  1. Za hlasatele evangelia, aby byli služebníky a služebnicemi všech a získali Kristu mnoho učedníků. [2]
  2. Za křesťany žijící v rozptýlení, abys je shromáždil v jediný lid, nový Izrael. [3]
  3. Za svět a lidi v něm, ať mají sílu k lepšímu změnit, co změnit lze, s pokorou přijímají, co nezmění a dokážou jedno odlišit od druhého. [4]
  4. Za všechny strádající, ať pocítí Ježíšovu spásnou moc, o níž slyšíme v evangeliu. [5]
  5. Za oběti obchodu s lidmi, abys je ty sám vysvobodil, obvázal jejich rány, živil v nich naději na lepší zítřky. [6]
  6. Za ty, jež tíží nezdary v osobním, rodinném či pracovním životě, aby se nevzdávali a jejich oči zas uzřely štěstí. [7]
  7. Za ty, kterým nemoc změnila život, ať mohou najít nový smysl bytí a neminou se přitom s Ježíšem. [8]
  8. Za ty, kdo o nemocné pečují, ať je zdobí soucitnost, trpělivost, vlídnost a nese je tvé požehnání. [9]
  9. Za potřebné z naší farnosti a ty, kdo u nás hledají pomoc, ať se na nich učíme vidět tě, milovat a sloužit ti v našich bližních. [10]
  10. Za ty, kteří nás předešli na věčnost, ať tě mohou chválit a opěvovat doma, v nebeském Jeruzalémě. [11]

 

Dobrý Otče, vzýváme tě s důvěrou,

že nám ve svém Synu dáváš víc,

než si lze přát a vyprosit. [12]

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Srov. Mk 1,35.

[2] Srov. 1 Kor 9,19.22; Mt 28,18nn.

[3] Srov. Ž 147,2b. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 9.

[4] Inspirováno modlitbou sv. Jana XXIII.

[5] Srov. Mk 1,29-39.

[6] Srov. Ž 147,3a. Viz 8. únor (památka sv. Josefíny Bakhity): Světový den modlitby, zamyšlení a činů proti obchodu s lidmi.

[7] Srov. Job 7,7.

[8] Srov. tamtéž, 1-4.6-7; Mk 1,29nn.

[9] Srov. Ž 147,3a.6.

[10] Srov. Mt 25,31-46. 

[11] Srov. Ž 147,1-2a.

[12] Srov. tamtéž, 1. Viz vstupní modlitba.

Čtení z dnešního dne: Sobota slavnost Nanebevzetí Panny Marie

1 Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56

Komentář k 1 Kor 15,20-27a: Motiv na ikonách znázorňuje smrt Panny Marie tak, že je zároveň přivinutím její čisté duše do náručí jejího Syna. Kéž se to stane i obrazem mého odchodu z tohoto světa.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2020) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2020) K čemu nám slouží tento svátek?

Charita pro Libanon

Charita pro Libanon
(10. 8. 2020) V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká…

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2020) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský…

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2020) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2020) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2020) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2020) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…