Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
05. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, povzbuzeni horlivostí našeho Pána, který brzy ráno vstal, aby se modlil, modleme se k nebeskému Otci: [1]
  1. Za hlasatele evangelia, aby byli služebníky a služebnicemi všech a získali Kristu mnoho učedníků. [2]
  2. Za křesťany žijící v rozptýlení, abys je shromáždil v jediný lid, nový Izrael. [3]
  3. Za svět a lidi v něm, ať mají sílu k lepšímu změnit, co změnit lze, s pokorou přijímají, co nezmění a dokážou jedno odlišit od druhého. [4]
  4. Za všechny strádající, ať pocítí Ježíšovu spásnou moc, o níž slyšíme v evangeliu. [5]
  5. Za oběti obchodu s lidmi, abys je ty sám vysvobodil, obvázal jejich rány, živil v nich naději na lepší zítřky. [6]
  6. Za ty, jež tíží nezdary v osobním, rodinném či pracovním životě, aby se nevzdávali a jejich oči zas uzřely štěstí. [7]
  7. Za ty, kterým nemoc změnila život, ať mohou najít nový smysl bytí a neminou se přitom s Ježíšem. [8]
  8. Za ty, kdo o nemocné pečují, ať je zdobí soucitnost, trpělivost, vlídnost a nese je tvé požehnání. [9]
  9. Za potřebné z naší farnosti a ty, kdo u nás hledají pomoc, ať se na nich učíme vidět tě, milovat a sloužit ti v našich bližních. [10]
  10. Za ty, kteří nás předešli na věčnost, ať tě mohou chválit a opěvovat doma, v nebeském Jeruzalémě. [11]

 

Dobrý Otče, vzýváme tě s důvěrou,

že nám ve svém Synu dáváš víc,

než si lze přát a vyprosit. [12]

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

________________________

[1] Srov. Mk 1,35.

[2] Srov. 1 Kor 9,19.22; Mt 28,18nn.

[3] Srov. Ž 147,2b. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 9.

[4] Inspirováno modlitbou sv. Jana XXIII.

[5] Srov. Mk 1,29-39.

[6] Srov. Ž 147,3a. Viz 8. únor (památka sv. Josefíny Bakhity): Světový den modlitby, zamyšlení a činů proti obchodu s lidmi.

[7] Srov. Job 7,7.

[8] Srov. tamtéž, 1-4.6-7; Mk 1,29nn.

[9] Srov. Ž 147,3a.6.

[10] Srov. Mt 25,31-46. 

[11] Srov. Ž 147,1-2a.

[12] Srov. tamtéž, 1. Viz vstupní modlitba.

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve