Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Advent (cyklus B)
1. neděle adventní - B / přímluvy

Sestry a bratři, na počátku adventu nás Pán Ježíš vybízí, abychom bděli. Bděme tedy, prosme a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Shlédni, Pane, na svou Církev, ať vytrvale bdí, modlí se a o tobě svědčí, dokud ty nepřijdeš. [2]
  2. Dej křesťanům žít se srdcem a očima dokořán, v adventní naději a radosti. [3]
  3. Upevňuj bdělost svých služebníků a služebnic, ať každý věrně zastává tu službu, do níž jsi jej postavil. [4]
  4. Pomáhej těm, kdo mají bdít nad národy země, aby konali, co je správné a co se od nich očekává. [5]
  5. Pane, tvoji trpící bdí a volají k tobě: nenech je dlouho čekat na svou pomoc. [6]
  6. Posiluj, Pane, také naši připravenost, abys nás, až se vrátíš ve svém světle, nezastihl spící. [7]
  7. Dopřej našim zesnulým věčné společenství s tebou, ať nad námi bdí a za nás se u tebe přimlouvají. [8]

 

Pane náš a Bože, dej, ať každý podle svých možností

a sil naplňuje tvé prosté a naléhavé přání: Bděte. [9]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

____________________

[1]   Srov. Mk 13,33-37.

[2]   Srov. Ž 80,15-16; Mk 13,33nn; Mt 28,18-20. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 48.

[3]   Srov. Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7.

[4]   Srov. 1 Kor 1,3-9.

[5]   Srov. Iz 64,7; Ž 80,18.

[6]   Srov. Ž 80,2.3b.4.18.20.

[7]   Srov. Mk 13,32.35-36; Ž 80,15n. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1040.

[8]   Srov. 1 Kor 1,9.

[9]   Srov. Mk 13,33.35.37.

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve