Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
1. neděle postní - A / přímluvy

Povzbuzováni příkladem našeho postícího se Pána a vedeni jeho Duchem prosme nebeského Otce: [1]

 

  1. Za Matku Církev, aby upřímným obrácením a pokáním všech svých dětí dosáhla očištění a obnovy. [2]
  2. Za čekatele křtu, aby se horlivě připravovali na slavnost svého znovuzrození a o Velikonocích se stali našimi sestrami a bratry. [3]
  3. Za muže, ženy a děti, k nimž nedolehl hlas evangelia, aby podle svých schopností hledali tvou vůlí a dosáhli věčné spásy. [4]
  4. Za vládce národů, aby nepodlehli vidině neomezené moci a nechtěli spasit svět lidskými silami. [5]
  5. Za milost obrácení pro všechny, kdo jsou ve stavu duchovní smrti. [6]
  6. Za lidi, jež bída nutí k neustálému odříkání, aby našli bohatství tvé lásky a otevřená srdce bližních.
  7. Za nás zde přítomné, abychom se postili tak, jak se ti to líbí: mírností, nezištnou láskou a vzájemným odpuštěním. [7]
  8. Za naše zemřelé, abys je osvobodil od hříchu a brzy přijal do své slávy. [8]

 

Bože, náš Otče, odevzdáváme se ti

s pokorou a důvěrou ve tvůj příslib,

že vyslyšíš ty, kdo tě budou vzývat. [9]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[[1]]   Srov. Mt 4,1-2.

[2]   Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium (LG), věroučná konstituce o církvi, čl. 8. Viz tamtéž: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 109–110.

[3]   Viz Uvedení dospělých do křesťanského života – Obřad zařazení mezi čekatele křtu.

[4]   Srov. Gn 2,7-9; 3,1-7. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1260.

[5]   Srov. Mt 4,3-9.

[6]   Srov. Gn 3,1-7; Řím 5,12-19; 6,23.

[7]   Srov. Iz 58,1-8.

[8]   Srov. Ž 51,3-4.5-6a.12-14.17; 2 Mak 12,45. Viz LG, 49.

[9]   Srov. Ž 91,15-16 (vstupní antifona této neděle).

 

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 22. 4.

Sk 11,1-18; Evangelium Jan 10,1-10

Komentář k Sk 11,1-18: I dnes zve naše víra k překonávání hranic. S odvahou se máme otevírat, inspirováni snem, podobně jako první papež.

Zdroj: Nedělní liturgie

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(22. 4. 2024) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát nějakými pohanskými uctívači…

Svatý Vojtěch (23. duben)

(22. 4. 2024) Dvakrát z Čech odešel a dvakrát se vrátil. Svůj život završil mučednickou smrtí při hlásání evangelia pohanům v…

Celosvětový den skautů - 24. duben

Celosvětový den skautů - 24. duben
(21. 4. 2024) Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)

P. Emil Kapaun (* 20. 4. 1916)
(19. 4. 2024) Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů

Vychovával mládež ke svobodě jako křesťany a skauty - a stal se obětí fašistů
(15. 4. 2024) Kněz Giovanni Minzoni rozuměl toxickému náboji ideologií

Týden modliteb za duchovní povolání

(15. 4. 2024) Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře…

Sv. Damián de Veuster - největší Belgičan všech dob (svátek 15. 4.)

(14. 4. 2024) Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster