Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
1. neděle postní - A / přímluvy

Povzbuzováni příkladem našeho postícího se Pána a vedeni jeho Duchem prosme nebeského Otce: [1]

 

  1. Za Matku Církev, aby upřímným obrácením a pokáním všech svých dětí dosáhla očištění a obnovy. [2]
  2. Za čekatele křtu, aby se horlivě připravovali na slavnost svého znovuzrození a o Velikonocích se stali našimi sestrami a bratry. [3]
  3. Za muže, ženy a děti, k nimž nedolehl hlas evangelia, aby podle svých schopností hledali tvou vůlí a dosáhli věčné spásy. [4]
  4. Za vládce národů, aby nepodlehli vidině neomezené moci a nechtěli spasit svět lidskými silami. [5]
  5. Za milost obrácení pro všechny, kdo jsou ve stavu duchovní smrti. [6]
  6. Za lidi, jež bída nutí k neustálému odříkání, aby našli bohatství tvé lásky a otevřená srdce bližních.
  7. Za nás zde přítomné, abychom se postili tak, jak se ti to líbí: mírností, nezištnou láskou a vzájemným odpuštěním. [7]
  8. Za naše zemřelé, abys je osvobodil od hříchu a brzy přijal do své slávy. [8]

 

Bože, náš Otče, odevzdáváme se ti

s pokorou a důvěrou ve tvůj příslib,

že vyslyšíš ty, kdo tě budou vzývat. [9]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[[1]]   Srov. Mt 4,1-2.

[2]   Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium (LG), věroučná konstituce o církvi, čl. 8. Viz tamtéž: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 109–110.

[3]   Viz Uvedení dospělých do křesťanského života – Obřad zařazení mezi čekatele křtu.

[4]   Srov. Gn 2,7-9; 3,1-7. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1260.

[5]   Srov. Mt 4,3-9.

[6]   Srov. Gn 3,1-7; Řím 5,12-19; 6,23.

[7]   Srov. Iz 58,1-8.

[8]   Srov. Ž 51,3-4.5-6a.12-14.17; 2 Mak 12,45. Viz LG, 49.

[9]   Srov. Ž 91,15-16 (vstupní antifona této neděle).

 

 

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Středa 10. 8., svátek sv. Vavřince

1. čtení – 2 Kor 9,6-10; Evangelium – Jan 12,24-26

Komentář k Jan 12,24-26: Být tam, kde je Kristus. Tedy zvláště v chudých, mezi smutnými, s opuštěnými. Tam jsou dle jáhna Vavřince pravé poklady církve!

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…