V každém člověku je kousek samoty, kterou nemůže vyplnit žádná lidská blízkost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus A)
1. neděle postní - A / přímluvy

Povzbuzováni příkladem našeho postícího se Pána a vedeni jeho Duchem prosme nebeského Otce: [1]

 

  1. Za Matku Církev, aby upřímným obrácením a pokáním všech svých dětí dosáhla očištění a obnovy. [2]
  2. Za čekatele křtu, aby se horlivě připravovali na slavnost svého znovuzrození a o Velikonocích se stali našimi sestrami a bratry. [3]
  3. Za muže, ženy a děti, k nimž nedolehl hlas evangelia, aby podle svých schopností hledali tvou vůlí a dosáhli věčné spásy. [4]
  4. Za vládce národů, aby nepodlehli vidině neomezené moci a nechtěli spasit svět lidskými silami. [5]
  5. Za milost obrácení pro všechny, kdo jsou ve stavu duchovní smrti. [6]
  6. Za lidi, jež bída nutí k neustálému odříkání, aby našli bohatství tvé lásky a otevřená srdce bližních.
  7. Za nás zde přítomné, abychom se postili tak, jak se ti to líbí: mírností, nezištnou láskou a vzájemným odpuštěním. [7]
  8. Za naše zemřelé, abys je osvobodil od hříchu a brzy přijal do své slávy. [8]

 

Bože, náš Otče, odevzdáváme se ti

s pokorou a důvěrou ve tvůj příslib,

že vyslyšíš ty, kdo tě budou vzývat. [9]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[[1]]   Srov. Mt 4,1-2.

[2]   Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium (LG), věroučná konstituce o církvi, čl. 8. Viz tamtéž: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 109–110.

[3]   Viz Uvedení dospělých do křesťanského života – Obřad zařazení mezi čekatele křtu.

[4]   Srov. Gn 2,7-9; 3,1-7. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1260.

[5]   Srov. Mt 4,3-9.

[6]   Srov. Gn 3,1-7; Řím 5,12-19; 6,23.

[7]   Srov. Iz 58,1-8.

[8]   Srov. Ž 51,3-4.5-6a.12-14.17; 2 Mak 12,45. Viz LG, 49.

[9]   Srov. Ž 91,15-16 (vstupní antifona této neděle).

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 14. 8.

Ez 16,1-15.60.63 ; Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Pán to vystihl přesně: člověk s tvrdým srdcem mívá v manželském vztahu problémy a nešťastnými dělá i druhé. Budu se víc modlit za ty, kdo žijí v manželství, které není harmonické…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2020) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2020) K čemu nám slouží tento svátek?

Charita pro Libanon

Charita pro Libanon
(10. 8. 2020) V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká…

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2020) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský…

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2020) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2020) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2020) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2020) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…