Víra nám pomáhá přijímat i porážky a utrpení s vědomím, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
1. neděle postní - B / přímluvy

Začínáme čtyřicetidenní putování s Pánem, vedoucí k jeho kříži a oslavení. Vyprošujme milost Církvi, světu a každému z lidí. [1]
  1. Jako jsi se na poušti čtyřicet dní postil, kéž se tvá Církev postí s tebou, vedena Duchem, k slávě Otcově. [2]
  2. Jako jsi na poušti zdolal pokušitele, dej čekatelům křtu ustát zbylé zkoušky a přijmout nový život. [3]
  3. Jako jsi na poušti žil v souladu s tvory, daruj lidstvu mír a zabraň těm, kdo by jej mohli a chtěli narušit. [4]
  4. Jako jsi na poušti žil mezi dravou zvěří, uč nás žít uprostřed těžkostí, hledat a nacházet jejich řešení. [5]
  5. Jako tobě na poušti sloužili andělé, zahrň svou péčí ty, kdo zůstali sami, na něž okolí zapomnělo. [6]
  6. Jako jsi volal: „Obraťte se“, promluv i k těm, kteří se klamou; nerozlišují mezi dobrem a zlem. [7]
  7. Jako jsi vybízel: „Věřte evangeliu“, dej naší farnosti postit se tím, že vztah k tobě prohloubíme a osvědčíme ve skutcích lásky. [8]  
  8. Jako jsi v nebi usedl po Boží pravici, uveď do své slávy i naše zemřelé. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, na poušti světa dáváš nám pít z pramene spásy;

napoj i ty, kdo mají být pokřtěni, dej spásu všem lidem. [10]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

_________________

[[1]] Srov. Mk 1,12-15. Srov. vstupní modlitba. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 538–540.

[2] Srov. Mk 1,12-13a.

[3] Srov. tamtéž, 13a; 1 Petr 3,18.

[4] Srov. Mk 1,13b.

[5] Srov. tamtéž; Ž 25,9.

[6] Srov. Mk 1,13b. 

[7] Srov. tamtéž,14.15b; Ž 25,8; Iz 58,6-7.

[8] Srov. Mk 1,15b; Ž 25,10. Viz vstupní modlitba.

[9] Srov. 1 Petr 3,22.

[10] Srov. Gn 9,8-15; Iz 12,2-3; 1 Petr 3,20-21. Viz KKC 1225. 

Čtení z dnešního dne: Úterý 30. 11., svátek sv. Ondřeje

Řím 10,9-18; Žl 19; ; Mt 4,18-22

Komentář k Mt 4,18-22: Ondřej a Petr byli rodní bratři. Chci dnes prosit za jednotu církve a děkovat za to, že srdečné lidské vztahy napomáhají šíření evangelia. Ono se nešíří „samo“, ale právě s naší pomocí.

Zdroj: Nedělní liturgie

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2021) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)