Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
1. neděle postní - B / přímluvy

Začínáme čtyřicetidenní putování s Pánem, vedoucí k jeho kříži a oslavení. Vyprošujme milost Církvi, světu a každému z lidí. [1]
  1. Jako jsi se na poušti čtyřicet dní postil, kéž se tvá Církev postí s tebou, vedena Duchem, k slávě Otcově. [2]
  2. Jako jsi na poušti zdolal pokušitele, dej čekatelům křtu ustát zbylé zkoušky a přijmout nový život. [3]
  3. Jako jsi na poušti žil v souladu s tvory, daruj lidstvu mír a zabraň těm, kdo by jej mohli a chtěli narušit. [4]
  4. Jako jsi na poušti žil mezi dravou zvěří, uč nás žít uprostřed těžkostí, hledat a nacházet jejich řešení. [5]
  5. Jako tobě na poušti sloužili andělé, zahrň svou péčí ty, kdo zůstali sami, na něž okolí zapomnělo. [6]
  6. Jako jsi volal: „Obraťte se“, promluv i k těm, kteří se klamou; nerozlišují mezi dobrem a zlem. [7]
  7. Jako jsi vybízel: „Věřte evangeliu“, dej naší farnosti postit se tím, že vztah k tobě prohloubíme a osvědčíme ve skutcích lásky. [8]  
  8. Jako jsi v nebi usedl po Boží pravici, uveď do své slávy i naše zemřelé. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, na poušti světa dáváš nám pít z pramene spásy;

napoj i ty, kdo mají být pokřtěni, dej spásu všem lidem. [10]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

_________________

[[1]] Srov. Mk 1,12-15. Srov. vstupní modlitba. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 538–540.

[2] Srov. Mk 1,12-13a.

[3] Srov. tamtéž, 13a; 1 Petr 3,18.

[4] Srov. Mk 1,13b.

[5] Srov. tamtéž; Ž 25,9.

[6] Srov. Mk 1,13b. 

[7] Srov. tamtéž,14.15b; Ž 25,8; Iz 58,6-7.

[8] Srov. Mk 1,15b; Ž 25,10. Viz vstupní modlitba.

[9] Srov. 1 Petr 3,22.

[10] Srov. Gn 9,8-15; Iz 12,2-3; 1 Petr 3,20-21. Viz KKC 1225. 

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.