Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
1. neděle postní - B / přímluvy

Začínáme čtyřicetidenní putování s Pánem, vedoucí k jeho kříži a oslavení. Vyprošujme milost Církvi, světu a každému z lidí. [1]
  1. Jako jsi se na poušti čtyřicet dní postil, kéž se tvá Církev postí s tebou, vedena Duchem, k slávě Otcově. [2]
  2. Jako jsi na poušti zdolal pokušitele, dej čekatelům křtu ustát zbylé zkoušky a přijmout nový život. [3]
  3. Jako jsi na poušti žil v souladu s tvory, daruj lidstvu mír a zabraň těm, kdo by jej mohli a chtěli narušit. [4]
  4. Jako jsi na poušti žil mezi dravou zvěří, uč nás žít uprostřed těžkostí, hledat a nacházet jejich řešení. [5]
  5. Jako tobě na poušti sloužili andělé, zahrň svou péčí ty, kdo zůstali sami, na něž okolí zapomnělo. [6]
  6. Jako jsi volal: „Obraťte se“, promluv i k těm, kteří se klamou; nerozlišují mezi dobrem a zlem. [7]
  7. Jako jsi vybízel: „Věřte evangeliu“, dej naší farnosti postit se tím, že vztah k tobě prohloubíme a osvědčíme ve skutcích lásky. [8]  
  8. Jako jsi v nebi usedl po Boží pravici, uveď do své slávy i naše zemřelé. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, na poušti světa dáváš nám pít z pramene spásy;

napoj i ty, kdo mají být pokřtěni, dej spásu všem lidem. [10]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

_________________

[[1]] Srov. Mk 1,12-15. Srov. vstupní modlitba. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 538–540.

[2] Srov. Mk 1,12-13a.

[3] Srov. tamtéž, 13a; 1 Petr 3,18.

[4] Srov. Mk 1,13b.

[5] Srov. tamtéž; Ž 25,9.

[6] Srov. Mk 1,13b. 

[7] Srov. tamtéž,14.15b; Ž 25,8; Iz 58,6-7.

[8] Srov. Mk 1,15b; Ž 25,10. Viz vstupní modlitba.

[9] Srov. 1 Petr 3,22.

[10] Srov. Gn 9,8-15; Iz 12,2-3; 1 Petr 3,20-21. Viz KKC 1225. 

Čtení z dnešního dne: Úterý úterý 5. 7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje

1. čtení – Iz 61,1-3a; Evangelium – Lk 10,1-9

Komentář k Lk 10,1-9: Ježíš posílá své učedníky po dvou. Na našich bratřích je zřejmé, že se osvědčili. Podmínkou úspěchu při hlásání jsou dobré vztahy. Vzor pro dnešní církev!

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2022) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2022) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…