V každém člověku je kousek samoty, kterou nemůže vyplnit žádná lidská blízkost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
10. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, věříme v Boha milosrdného a odpouštějícího. S důvěrou jej tedy prosme: [1]
  1. Prosíme za Církev a všechny, kteří uvěřili, ať mluví o Ježíši před světem a o světě před Ježíšem. [2]
  2. Prosíme za kazatele a teology, ať naslouchají tvému Duchu a správně rozlišují. [3]
  3. Prosíme za lidstvo vzešlé z jedněch prarodičů, ať dojde spásy ve tvém Synu, narozeném z Panny Marie. [4]
  4. Prosíme za ty, kdo ubližují životnímu prostředí, druhým i sobě, ať uslyší tvoje: „Kde jsi?“ [5]
  5. Prosíme za ty, kdo tě obviňují ze zla ve světě, ať obdrží Ducha pravdy a pravdou jsou osvobozeni. [6]
  6. Prosíme za duševně nemocné, ať úlevu naleznou v Tom, který spoutal Zlého. [7]
  7. Prosíme za seniory, ať mají možnost předat, co v nich zůstává mladé a svěží. [8]
  8. Prosíme za ty, kdo se modlit nemohou, nedovedou, nechtějí a za všechny, za něž se nikdo nemodlí. [9]
  9. Prosíme za naši farnost, ať jsme skutečnou Kristovou rodinou. [10]
  10. Prosíme za ty, kdo opustili tento pozemský příbytek, ať obdrží nový, věčný, který jsi pro ně zbudoval v nebi. [11]

 

Bože, původce všeho dobra, nakloň svůj sluch

k našim prosbám, vyslyš naše hlasy. [12]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

___________________

[1]   Srov. Ž 130,1-7; Mk 3,28.

[2]   Srov. 2 Kor 4,13. Viz BENEDIKT XVI.: Modlitba za církev v Číně, květen 2008.

[3]   Srov. Mk 3,23-27.

[4]   Srov. Gn 3,15.20. Viz Katechismus katolické církve, čl. 410–411.

[5]   Viz Gn 3,9.

[6]   Srov. Mk 3,28-30; Jan 8,31-32; 16,13.

[7]   Srov. Mk 3,27.

[8]   Srov. 2 Kor 4,16.

[9]   Srov. Ž 130,1-2.

[10] Srov. Mk 3,31-35.

[11] Srov. 2 Kor 5,1 (Český ekumenický překlad).

[12] Srov. Ž 130,1n. Viz vstupní modlitba.

Čtení z dnešního dne: Sobota slavnost Nanebevzetí Panny Marie

1 Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56

Komentář k 1 Kor 15,20-27a: Motiv na ikonách znázorňuje smrt Panny Marie tak, že je zároveň přivinutím její čisté duše do náručí jejího Syna. Kéž se to stane i obrazem mého odchodu z tohoto světa.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2020) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2020) K čemu nám slouží tento svátek?

Charita pro Libanon

Charita pro Libanon
(10. 8. 2020) V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká…

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2020) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský…

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2020) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2020) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2020) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2020) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…