Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
10. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, věříme v Boha milosrdného a odpouštějícího. S důvěrou jej tedy prosme: [1]
  1. Prosíme za Církev a všechny, kteří uvěřili, ať mluví o Ježíši před světem a o světě před Ježíšem. [2]
  2. Prosíme za kazatele a teology, ať naslouchají tvému Duchu a správně rozlišují. [3]
  3. Prosíme za lidstvo vzešlé z jedněch prarodičů, ať dojde spásy ve tvém Synu, narozeném z Panny Marie. [4]
  4. Prosíme za ty, kdo ubližují životnímu prostředí, druhým i sobě, ať uslyší tvoje: „Kde jsi?“ [5]
  5. Prosíme za ty, kdo tě obviňují ze zla ve světě, ať obdrží Ducha pravdy a pravdou jsou osvobozeni. [6]
  6. Prosíme za duševně nemocné, ať úlevu naleznou v Tom, který spoutal Zlého. [7]
  7. Prosíme za seniory, ať mají možnost předat, co v nich zůstává mladé a svěží. [8]
  8. Prosíme za ty, kdo se modlit nemohou, nedovedou, nechtějí a za všechny, za něž se nikdo nemodlí. [9]
  9. Prosíme za naši farnost, ať jsme skutečnou Kristovou rodinou. [10]
  10. Prosíme za ty, kdo opustili tento pozemský příbytek, ať obdrží nový, věčný, který jsi pro ně zbudoval v nebi. [11]

 

Bože, původce všeho dobra, nakloň svůj sluch

k našim prosbám, vyslyš naše hlasy. [12]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

___________________

[1]   Srov. Ž 130,1-7; Mk 3,28.

[2]   Srov. 2 Kor 4,13. Viz BENEDIKT XVI.: Modlitba za církev v Číně, květen 2008.

[3]   Srov. Mk 3,23-27.

[4]   Srov. Gn 3,15.20. Viz Katechismus katolické církve, čl. 410–411.

[5]   Viz Gn 3,9.

[6]   Srov. Mk 3,28-30; Jan 8,31-32; 16,13.

[7]   Srov. Mk 3,27.

[8]   Srov. 2 Kor 4,16.

[9]   Srov. Ž 130,1-2.

[10] Srov. Mk 3,31-35.

[11] Srov. 2 Kor 5,1 (Český ekumenický překlad).

[12] Srov. Ž 130,1n. Viz vstupní modlitba.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz