Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
10. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, věříme v Boha milosrdného a odpouštějícího. S důvěrou jej tedy prosme: [1]
  1. Prosíme za Církev a všechny, kteří uvěřili, ať mluví o Ježíši před světem a o světě před Ježíšem. [2]
  2. Prosíme za kazatele a teology, ať naslouchají tvému Duchu a správně rozlišují. [3]
  3. Prosíme za lidstvo vzešlé z jedněch prarodičů, ať dojde spásy ve tvém Synu, narozeném z Panny Marie. [4]
  4. Prosíme za ty, kdo ubližují životnímu prostředí, druhým i sobě, ať uslyší tvoje: „Kde jsi?“ [5]
  5. Prosíme za ty, kdo tě obviňují ze zla ve světě, ať obdrží Ducha pravdy a pravdou jsou osvobozeni. [6]
  6. Prosíme za duševně nemocné, ať úlevu naleznou v Tom, který spoutal Zlého. [7]
  7. Prosíme za seniory, ať mají možnost předat, co v nich zůstává mladé a svěží. [8]
  8. Prosíme za ty, kdo se modlit nemohou, nedovedou, nechtějí a za všechny, za něž se nikdo nemodlí. [9]
  9. Prosíme za naši farnost, ať jsme skutečnou Kristovou rodinou. [10]
  10. Prosíme za ty, kdo opustili tento pozemský příbytek, ať obdrží nový, věčný, který jsi pro ně zbudoval v nebi. [11]

 

Bože, původce všeho dobra, nakloň svůj sluch

k našim prosbám, vyslyš naše hlasy. [12]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

___________________

[1]   Srov. Ž 130,1-7; Mk 3,28.

[2]   Srov. 2 Kor 4,13. Viz BENEDIKT XVI.: Modlitba za církev v Číně, květen 2008.

[3]   Srov. Mk 3,23-27.

[4]   Srov. Gn 3,15.20. Viz Katechismus katolické církve, čl. 410–411.

[5]   Viz Gn 3,9.

[6]   Srov. Mk 3,28-30; Jan 8,31-32; 16,13.

[7]   Srov. Mk 3,27.

[8]   Srov. 2 Kor 4,16.

[9]   Srov. Ž 130,1-2.

[10] Srov. Mk 3,31-35.

[11] Srov. 2 Kor 5,1 (Český ekumenický překlad).

[12] Srov. Ž 130,1n. Viz vstupní modlitba.

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve