Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
10. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Vzývejme Hospodina, Boha slitovného, který zármutek obrací v radost, a volejme: Pane, smiluj se.

[1]

 

  1. Veď děti církve, ať jako tvůj Syn stojí po boku lidí potřebných a vnášejí naději tam, kde pohasíná. [2]
  2. Upevňuj víru a horlivost svých zbožných, přiveď nazpět ty, kteří se ti vzdálili, buď milostiv nepřátelům a pronásledovatelům svého lidu. [3]
  3. Dotkni se srdcí všech lidí, ať každý pozná tvou laskavost a zakusí radost, kterou tento svět nemůže dát. [4]
  4. Úlevu a osvobození přines těm, jejichž životy a zdraví ohrožují závislosti, domácí násilí, nezaměstnanost, osamělost a nezájem okolí. [5]
  5. Důstojný život v láskyplném prostředí a dostatek prostředků k jeho zajištění vyprošujeme dětem a mladým lidem s postižením.
  6. Žehnej našemu (farnímu) společenství, ať evangelium tvého Syna sdílíme nejen mezi sebou, ale chceme je nést i lidem žijícím bez Krista. [6] 
  7. Tvému nekonečnému milosrdenství svěřujeme ty, kteří zemřeli nepokřtěni; děti, jimž nebylo dáno se narodit, i jejich rodiče. [7]

 

Slyš nás, milosrdný Bože; pomoz a smiluj se

nade všemi, za něž tě s láskou prosíme. [8]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 30,4.6.11.

[2] Srov. Lk 7,11-17; 1 Král 17,17-24. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, čl. 1. 

[3] Viz Gal 1,13-14.

[4] Srov. Ž 30,6.12.

[5] Viz tamtéž, vv. 2a.3-4.  

[6] Viz Gal 1,15-16.

[7] Srov. Gal 1,15; Jer 1,5. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, čl. 51. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1261,1257, 1283; 2270–2273; 2322.

[8] Srov. Ž 30,12.

 

 

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…