Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
10. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Vzývejme Hospodina, Boha slitovného, který zármutek obrací v radost, a volejme: Pane, smiluj se.

[1]

 

  1. Veď děti církve, ať jako tvůj Syn stojí po boku lidí potřebných a vnášejí naději tam, kde pohasíná. [2]
  2. Upevňuj víru a horlivost svých zbožných, přiveď nazpět ty, kteří se ti vzdálili, buď milostiv nepřátelům a pronásledovatelům svého lidu. [3]
  3. Dotkni se srdcí všech lidí, ať každý pozná tvou laskavost a zakusí radost, kterou tento svět nemůže dát. [4]
  4. Úlevu a osvobození přines těm, jejichž životy a zdraví ohrožují závislosti, domácí násilí, nezaměstnanost, osamělost a nezájem okolí. [5]
  5. Důstojný život v láskyplném prostředí a dostatek prostředků k jeho zajištění vyprošujeme dětem a mladým lidem s postižením.
  6. Žehnej našemu (farnímu) společenství, ať evangelium tvého Syna sdílíme nejen mezi sebou, ale chceme je nést i lidem žijícím bez Krista. [6] 
  7. Tvému nekonečnému milosrdenství svěřujeme ty, kteří zemřeli nepokřtěni; děti, jimž nebylo dáno se narodit, i jejich rodiče. [7]

 

Slyš nás, milosrdný Bože; pomoz a smiluj se

nade všemi, za něž tě s láskou prosíme. [8]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 30,4.6.11.

[2] Srov. Lk 7,11-17; 1 Král 17,17-24. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, čl. 1. 

[3] Viz Gal 1,13-14.

[4] Srov. Ž 30,6.12.

[5] Viz tamtéž, vv. 2a.3-4.  

[6] Viz Gal 1,15-16.

[7] Srov. Gal 1,15; Jer 1,5. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, čl. 51. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1261,1257, 1283; 2270–2273; 2322.

[8] Srov. Ž 30,12.

 

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve