Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
11. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, vstupme před Pána s jásotem, prosme ho a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za všechny lidi, aby žili v míru a přijali nabídku spásy. [2]
  2. Prosme Pána za jeho církev, ať je lidem svatým a královstvím kněží. [3]
  3. Prosme Pána za novokněze, aby Bohu a lidem sloužili s radostí. [4]
  4. Prosme Pána žně, aby na svou žeň povolal nové dělníky. [5]
  5. Prosme Pána za návrat jeho ztracených ovcí. [6]
  6. Prosme Pána za ty, kteří ho neznají, aby je přivedl k sobě. [7]
  7. Prosme Pána, aby dopřál úlevu nemocným a osvobodil ty, které spoutává zlo. [8]
  8. Prosme Pána za naši farnost, abychom šířili slávu Božího království. [9]
  9. Prosme Pána za zesnulé, aby byli zachráněni jeho životem. [10]

 

Vzýváme tě, Pane Ježíši, neboť jsi dobrý, tvé milosrdenství je věčné. [11]

Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

_______________________

[1]  Srov. Ž 100,2b.

[2]  Srov. Řím 5,6-11.

[3]  Srov. Ex 19,6a.

[4]  Srov. Ž 100,2a; Mt 10,1-8.

[5]  Srov. Mt 9,36-38.

[6]  Srov. Ž 100,3; Mt 10,6.

[7]  Srov. Ex 19,4cd.

[8]  Srov. Mt 10,1.8.

[9]  Srov. tamtéž, 7; Mk 1,15 (zpěv před evangeliem).

[10] Srov. Řím 5,9-10.

[11] Srov. Ž 100,5.

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.