Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
11. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, vstupme před Pána s jásotem, prosme ho a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za všechny lidi, aby žili v míru a přijali nabídku spásy. [2]
  2. Prosme Pána za jeho církev, ať je lidem svatým a královstvím kněží. [3]
  3. Prosme Pána za novokněze, aby Bohu a lidem sloužili s radostí. [4]
  4. Prosme Pána žně, aby na svou žeň povolal nové dělníky. [5]
  5. Prosme Pána za návrat jeho ztracených ovcí. [6]
  6. Prosme Pána za ty, kteří ho neznají, aby je přivedl k sobě. [7]
  7. Prosme Pána, aby dopřál úlevu nemocným a osvobodil ty, které spoutává zlo. [8]
  8. Prosme Pána za naši farnost, abychom šířili slávu Božího království. [9]
  9. Prosme Pána za zesnulé, aby byli zachráněni jeho životem. [10]

 

Vzýváme tě, Pane Ježíši, neboť jsi dobrý, tvé milosrdenství je věčné. [11]

Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

_______________________

[1]  Srov. Ž 100,2b.

[2]  Srov. Řím 5,6-11.

[3]  Srov. Ex 19,6a.

[4]  Srov. Ž 100,2a; Mt 10,1-8.

[5]  Srov. Mt 9,36-38.

[6]  Srov. Ž 100,3; Mt 10,6.

[7]  Srov. Ex 19,4cd.

[8]  Srov. Mt 10,1.8.

[9]  Srov. tamtéž, 7; Mk 1,15 (zpěv před evangeliem).

[10] Srov. Řím 5,9-10.

[11] Srov. Ž 100,5.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 25.5.

SK 19,1-8; JAN 16,29-33

Komentář k Jan 16,29-33: Ježíš vyčítavě předpovídá svou opuštěnost. Nechci ho v tomto týdnu přípravy na seslání Ducha svatého ponechat bez své lásky! Můj vztah k Němu mi dává jistotu, že spolu s ním mohu přemoci lhostejný „svět“.

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz