Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
11. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, vstupme před Pána s jásotem, prosme ho a volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Prosme Pána za všechny lidi, aby žili v míru a přijali nabídku spásy. [2]
  2. Prosme Pána za jeho církev, ať je lidem svatým a královstvím kněží. [3]
  3. Prosme Pána za novokněze, aby Bohu a lidem sloužili s radostí. [4]
  4. Prosme Pána žně, aby na svou žeň povolal nové dělníky. [5]
  5. Prosme Pána za návrat jeho ztracených ovcí. [6]
  6. Prosme Pána za ty, kteří ho neznají, aby je přivedl k sobě. [7]
  7. Prosme Pána, aby dopřál úlevu nemocným a osvobodil ty, které spoutává zlo. [8]
  8. Prosme Pána za naši farnost, abychom šířili slávu Božího království. [9]
  9. Prosme Pána za zesnulé, aby byli zachráněni jeho životem. [10]

 

Vzýváme tě, Pane Ježíši, neboť jsi dobrý, tvé milosrdenství je věčné. [11]

Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

_______________________

[1]  Srov. Ž 100,2b.

[2]  Srov. Řím 5,6-11.

[3]  Srov. Ex 19,6a.

[4]  Srov. Ž 100,2a; Mt 10,1-8.

[5]  Srov. Mt 9,36-38.

[6]  Srov. Ž 100,3; Mt 10,6.

[7]  Srov. Ex 19,4cd.

[8]  Srov. Mt 10,1.8.

[9]  Srov. tamtéž, 7; Mk 1,15 (zpěv před evangeliem).

[10] Srov. Řím 5,9-10.

[11] Srov. Ž 100,5.

Čtení z dnešního dne: Pátek 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Pouze Lukáš, „milý lékař“ je v těžké chvíli s Pavlem. Kéž je mi vzorem ve své stálosti! Jeho evangeliu vděčíme za popis událostí z Ježíšova dětství a přiblížení Ježíšovy matky Marie.

Zdroj: Nedělní liturgie

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Panna Maria Růžencová

(6. 10. 2019) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2019) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…