Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
12. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, se svými prosbami obraťme se k Hospodinu, Bohu nejvýš milosrdnému. [1]

 

  1. Prosíme tě, Bože, za tvou Církev, ať neúnavně hlásá, jakou milost všem nabízíš v Ježíši Kristu. [2]
  2. Prosíme za lidi dosud zatížené Adamovou vinou, aby ve křtu obdrželi Kristův život. [3]
  3. Prosíme za planetu Zemi a nás, kteří ji obýváme, ať ji chráníme a zvelebujeme jako náš společný domov. [4]
  4. Prosíme za ty, kdo pro tebe snášejí potupu a týrání, ať také zakusí tvé velké slitování a spravedlnost. [5]
  5. Prosíme za osvobození unesených, neprávem stíhaných a vězněných, zotročovaných a zneužívaných. [6]
  6. Prosíme za chudé, ponížené a opomíjené, ať pookřejí a radují se, jakou cenu mají ve tvých očích. [7]
  7. Prosíme za ty, kdo se přetvařují a nemluví pravdu, ať pochopí, že vše bude jednou odhaleno. [8]
  8. Prosíme, aby ti, kdo se chystají na prázdniny a dovolené, prožili letní čas bez úhony a z cest se šťastně vrátili domů.
  9. Prosíme za nás, tvořící toto společenství, ať se k Ježíši přiznáváme nejenom zde, ale i venku před lidmi. [9]
  10. Prosíme za zemřelé, nechť pro Kristovy zásluhy žijí s tebou navěky. [10]

 

Vyslyš nás, Bože, ve své veliké lásce,

věrně nám pomoz. [11]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[[1]]   Srov. Ž 69,14.

[2]   Srov. Mt 10,27; Řím 5,15.

[3]   Srov. Řím 5,12-15. Viz Katechismus katolické církve, čl. 402–412.

[4]   Srov. Ž 69,35.

[5]   Srov. tamtéž, 8.10.17; Jer 20,11-12; Mt 10,26a.28a.

[6]   Srov. Jer 20,10.13.

[7]   Srov. Ž 69,33-34; Mt 10,21.

[8]   Srov. Mt 10,26.

[9]   Srov. tamtéž, 32-33.

[10] Srov. Řím 5,12-15.

[11] Viz Ž 69,14c (odpověď lidu na responsoriální žalm).

 

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve