Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
12. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, se svými prosbami obraťme se k Hospodinu, Bohu nejvýš milosrdnému. [1]

 

  1. Prosíme tě, Bože, za tvou Církev, ať neúnavně hlásá, jakou milost všem nabízíš v Ježíši Kristu. [2]
  2. Prosíme za lidi dosud zatížené Adamovou vinou, aby ve křtu obdrželi Kristův život. [3]
  3. Prosíme za planetu Zemi a nás, kteří ji obýváme, ať ji chráníme a zvelebujeme jako náš společný domov. [4]
  4. Prosíme za ty, kdo pro tebe snášejí potupu a týrání, ať také zakusí tvé velké slitování a spravedlnost. [5]
  5. Prosíme za osvobození unesených, neprávem stíhaných a vězněných, zotročovaných a zneužívaných. [6]
  6. Prosíme za chudé, ponížené a opomíjené, ať pookřejí a radují se, jakou cenu mají ve tvých očích. [7]
  7. Prosíme za ty, kdo se přetvařují a nemluví pravdu, ať pochopí, že vše bude jednou odhaleno. [8]
  8. Prosíme, aby ti, kdo se chystají na prázdniny a dovolené, prožili letní čas bez úhony a z cest se šťastně vrátili domů.
  9. Prosíme za nás, tvořící toto společenství, ať se k Ježíši přiznáváme nejenom zde, ale i venku před lidmi. [9]
  10. Prosíme za zemřelé, nechť pro Kristovy zásluhy žijí s tebou navěky. [10]

 

Vyslyš nás, Bože, ve své veliké lásce,

věrně nám pomoz. [11]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[[1]]   Srov. Ž 69,14.

[2]   Srov. Mt 10,27; Řím 5,15.

[3]   Srov. Řím 5,12-15. Viz Katechismus katolické církve, čl. 402–412.

[4]   Srov. Ž 69,35.

[5]   Srov. tamtéž, 8.10.17; Jer 20,11-12; Mt 10,26a.28a.

[6]   Srov. Jer 20,10.13.

[7]   Srov. Ž 69,33-34; Mt 10,21.

[8]   Srov. Mt 10,26.

[9]   Srov. tamtéž, 32-33.

[10] Srov. Řím 5,12-15.

[11] Viz Ž 69,14c (odpověď lidu na responsoriální žalm).

 

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 17,8-13; Žalm 121; 2 Tim 3,14 – 4,2
Lk 18,1-8

Ježíš velmi okatým způsobem ukazuje, že Bohu na člověku záleží. Když už i nespravedlivý soudce se nechá pohnout ke zjednání spravedlnosti, oč více Bůh. Snad každý přitaká logickému důsledku vyprávěného podobenství. Ale Ježíš míří jinam. Svatý Lukáš na začátku poznamenal: „Ježíš vypravoval… podobenství, že je třeba stále se mod-lit a neochabovat.“ Neochabovat, být mdlého ducha či ztratit odvahu jsou docela běžné nemoci křesťanů. Po čase nadšení se modlitbě a rozhovoru s Bohem vzdalujeme. Proto na konci úryvku Ježíš poznamenává, zda nalezne víru, až přijde. Ochablost je protikladem vytrvalosti, kterou naznačilo první čtení. Jsou tací, kteří by podle Ježíšova podobenství nedošli ani ke dveřím soudce, natož aby zabušili. Ježíš je povzbuzuje k odvaze. Pak jsou ale ti, kteří vědí jak „zabušit“ na dveře. Ale po prvním pokusu to vzdají. Bůh však čeká, že ho oslovíme a budeme ho zvát do událostí svého života. Jestliže jsme ochabli, pak právě dnes můžeme povstat a znovu se o modlitbu opřít.

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

(20. 10. 2019) Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web…

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"

Proč misie? Videoseriál "Víra do kapsy"
(18. 10. 2019) V říjnu 2019 zve papež František všechny pokřtěné křesťany ke slavení Mimořádného misijního měsíce. Více o našem…

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…