Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
12. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, se svými prosbami obraťme se k Hospodinu, Bohu nejvýš milosrdnému. [1]

 

  1. Prosíme tě, Bože, za tvou Církev, ať neúnavně hlásá, jakou milost všem nabízíš v Ježíši Kristu. [2]
  2. Prosíme za lidi dosud zatížené Adamovou vinou, aby ve křtu obdrželi Kristův život. [3]
  3. Prosíme za planetu Zemi a nás, kteří ji obýváme, ať ji chráníme a zvelebujeme jako náš společný domov. [4]
  4. Prosíme za ty, kdo pro tebe snášejí potupu a týrání, ať také zakusí tvé velké slitování a spravedlnost. [5]
  5. Prosíme za osvobození unesených, neprávem stíhaných a vězněných, zotročovaných a zneužívaných. [6]
  6. Prosíme za chudé, ponížené a opomíjené, ať pookřejí a radují se, jakou cenu mají ve tvých očích. [7]
  7. Prosíme za ty, kdo se přetvařují a nemluví pravdu, ať pochopí, že vše bude jednou odhaleno. [8]
  8. Prosíme, aby ti, kdo se chystají na prázdniny a dovolené, prožili letní čas bez úhony a z cest se šťastně vrátili domů.
  9. Prosíme za nás, tvořící toto společenství, ať se k Ježíši přiznáváme nejenom zde, ale i venku před lidmi. [9]
  10. Prosíme za zemřelé, nechť pro Kristovy zásluhy žijí s tebou navěky. [10]

 

Vyslyš nás, Bože, ve své veliké lásce,

věrně nám pomoz. [11]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[[1]]   Srov. Ž 69,14.

[2]   Srov. Mt 10,27; Řím 5,15.

[3]   Srov. Řím 5,12-15. Viz Katechismus katolické církve, čl. 402–412.

[4]   Srov. Ž 69,35.

[5]   Srov. tamtéž, 8.10.17; Jer 20,11-12; Mt 10,26a.28a.

[6]   Srov. Jer 20,10.13.

[7]   Srov. Ž 69,33-34; Mt 10,21.

[8]   Srov. Mt 10,26.

[9]   Srov. tamtéž, 32-33.

[10] Srov. Řím 5,12-15.

[11] Viz Ž 69,14c (odpověď lidu na responsoriální žalm).

 

 

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…