Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
12. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, se svými prosbami obraťme se k Hospodinu, Bohu nejvýš milosrdnému. [1]

 

 1. Prosíme tě, Bože, za tvou Církev, ať neúnavně hlásá, jakou milost všem nabízíš v Ježíši Kristu. [2]
 2. Prosíme za lidi dosud zatížené Adamovou vinou, aby ve křtu obdrželi Kristův život. [3]
 3. Prosíme za planetu Zemi a nás, kteří ji obýváme, ať ji chráníme a zvelebujeme jako náš společný domov. [4]
 4. Prosíme za ty, kdo pro tebe snášejí potupu a týrání, ať také zakusí tvé velké slitování a spravedlnost. [5]
 5. Prosíme za osvobození unesených, neprávem stíhaných a vězněných, zotročovaných a zneužívaných. [6]
 6. Prosíme za chudé, ponížené a opomíjené, ať pookřejí a radují se, jakou cenu mají ve tvých očích. [7]
 7. Prosíme za ty, kdo se přetvařují a nemluví pravdu, ať pochopí, že vše bude jednou odhaleno. [8]
 8. Prosíme, aby ti, kdo se chystají na prázdniny a dovolené, prožili letní čas bez úhony a z cest se šťastně vrátili domů.
 9. Prosíme za nás, tvořící toto společenství, ať se k Ježíši přiznáváme nejenom zde, ale i venku před lidmi. [9]
 10. Prosíme za zemřelé, nechť pro Kristovy zásluhy žijí s tebou navěky. [10]

 

Vyslyš nás, Bože, ve své veliké lásce,

věrně nám pomoz. [11]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[[1]]   Srov. Ž 69,14.

[2]   Srov. Mt 10,27; Řím 5,15.

[3]   Srov. Řím 5,12-15. Viz Katechismus katolické církve, čl. 402–412.

[4]   Srov. Ž 69,35.

[5]   Srov. tamtéž, 8.10.17; Jer 20,11-12; Mt 10,26a.28a.

[6]   Srov. Jer 20,10.13.

[7]   Srov. Ž 69,33-34; Mt 10,21.

[8]   Srov. Mt 10,26.

[9]   Srov. tamtéž, 32-33.

[10] Srov. Řím 5,12-15.

[11] Viz Ž 69,14c (odpověď lidu na responsoriální žalm).

 

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 2.6.

;

Komentář k Mk 12,13-17: Ježíš se nedal nachytat. Prohlédl jejich pokrytectví. Ve chvílích, kdy budu zkoušen, kéž dá i mně výmluvnost – dar schopnosti odpovědět…

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Nejsvětější Trojice

(1. 6. 2020) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -…

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

(1. 6. 2020) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2020) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Noc kostelů

Noc kostelů
(30. 5. 2020) V pátek 24. května 2019 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní…

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz