Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
12. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, Pán Ježíš, který utišil bouři na moři, tiší i bouře ve světě a v lidských srdcích. Mějme důvěru a prosme: [1]
  1. Učiň svou Církev přístavem pokoje uprostřed vlnobití světa. [2]
  2. Pomáhej věřícím neupínat se k tomu, co zastaralo, a žít novostí Ducha. [3]
  3. Rozehřej ty, jejichž víra zvlažněla, žárem svojí lásky. [4]
  4. Ukaž nevěřícím svou jasnou stopu v kráse stvoření. [5]
  5. Utiš svým slovem příboje zla, ženoucí člověka proti člověku, národ proti národu. [6]
  6. Povzbuď pronásledované křesťany, že ty jsi s nimi na jedné lodi. [7]
  7. Ochraňuj ty, kteří jsou na cestách, a dopřej jim radost z návratu. [8]
  8. Odpověz každému, kdo k tobě volá v nemoci, strachu a nesnázích. [9]
  9. Utvoř z naší farnosti rodinu žijící pro tebe a otevřenou pro každého. [10]
  10. Dej našim zesnulým oči, které tě uvidí, a život, který nekončí. [11]

 

Pane Ježíši Kriste, pomoz naší malé víře

a vyslyš nás ve své veliké lásce. [12]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Mk 4,35-41.

[2]   Srov. Job 38,1.8-11; Ž 107,28-31; Mk 4,37-40.

[3]   Srov. 2 Kor 5,17.

[4]   Srov. tamtéž, 14.

[5]   Srov. Job 38,8nn; Ž 107,24; Řím 1,19-20.

[6]   Srov. Mk 4,37nn.

[7]   Srov. tamtéž, 35-41.

[8]   Srov. Ž 107,24-26.28-30.

[9]   Srov. tamtéž, 28-29; Mk 4,38.40a.

[10] Srov. 2 Kor 5,15; Gal 2,20.

[11] Srov. Ž 107,1.31.

[12] Srov. Mk 4,40; 9,24; Ž 69,14.

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve