Naplněný život existuje navzdory mnoha nenaplněným přáním. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
12. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, Pán Ježíš, který utišil bouři na moři, tiší i bouře ve světě a v lidských srdcích. Mějme důvěru a prosme: [1]
  1. Učiň svou Církev přístavem pokoje uprostřed vlnobití světa. [2]
  2. Pomáhej věřícím neupínat se k tomu, co zastaralo, a žít novostí Ducha. [3]
  3. Rozehřej ty, jejichž víra zvlažněla, žárem svojí lásky. [4]
  4. Ukaž nevěřícím svou jasnou stopu v kráse stvoření. [5]
  5. Utiš svým slovem příboje zla, ženoucí člověka proti člověku, národ proti národu. [6]
  6. Povzbuď pronásledované křesťany, že ty jsi s nimi na jedné lodi. [7]
  7. Ochraňuj ty, kteří jsou na cestách, a dopřej jim radost z návratu. [8]
  8. Odpověz každému, kdo k tobě volá v nemoci, strachu a nesnázích. [9]
  9. Utvoř z naší farnosti rodinu žijící pro tebe a otevřenou pro každého. [10]
  10. Dej našim zesnulým oči, které tě uvidí, a život, který nekončí. [11]

 

Pane Ježíši Kriste, pomoz naší malé víře

a vyslyš nás ve své veliké lásce. [12]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Mk 4,35-41.

[2]   Srov. Job 38,1.8-11; Ž 107,28-31; Mk 4,37-40.

[3]   Srov. 2 Kor 5,17.

[4]   Srov. tamtéž, 14.

[5]   Srov. Job 38,8nn; Ž 107,24; Řím 1,19-20.

[6]   Srov. Mk 4,37nn.

[7]   Srov. tamtéž, 35-41.

[8]   Srov. Ž 107,24-26.28-30.

[9]   Srov. tamtéž, 28-29; Mk 4,38.40a.

[10] Srov. 2 Kor 5,15; Gal 2,20.

[11] Srov. Ž 107,1.31.

[12] Srov. Mk 4,40; 9,24; Ž 69,14.

 

Čtení z dnešního dne: Úterý

Nm 21,4-9; Jan 8,21-30

Komentář k Nm 21,4-9: Reptání na cestě ke svobodě jsme sami zažili. My však již můžeme reptajícím ukázat přímo na Kristův kříž!

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství
(30. 3. 2020) V současné situaci většina křesťanských nakladatelů bojuje o holé přežití.  A čím déle budou trvat…

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky
(27. 3. 2020) Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2020) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě nemate, nic ať tě…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2020) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2020) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Zvěstování Páně (25.3.)

(24. 3. 2020) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Spojme se tuto středu a pátek s celým světem ke společné modlitbě

(23. 3. 2020) Papež vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25.3.2020 ve 12:00 spojili v modlitbě Otčenáš. V pátek večer pak…

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše
(20. 3. 2020) Telefonní linky pomoci Charity, ale i kontakty na kněze, terapeuty atd.

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz