V každém člověku je kousek samoty, kterou nemůže vyplnit žádná lidská blízkost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
12. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, Pán Ježíš, který utišil bouři na moři, tiší i bouře ve světě a v lidských srdcích. Mějme důvěru a prosme: [1]
  1. Učiň svou Církev přístavem pokoje uprostřed vlnobití světa. [2]
  2. Pomáhej věřícím neupínat se k tomu, co zastaralo, a žít novostí Ducha. [3]
  3. Rozehřej ty, jejichž víra zvlažněla, žárem svojí lásky. [4]
  4. Ukaž nevěřícím svou jasnou stopu v kráse stvoření. [5]
  5. Utiš svým slovem příboje zla, ženoucí člověka proti člověku, národ proti národu. [6]
  6. Povzbuď pronásledované křesťany, že ty jsi s nimi na jedné lodi. [7]
  7. Ochraňuj ty, kteří jsou na cestách, a dopřej jim radost z návratu. [8]
  8. Odpověz každému, kdo k tobě volá v nemoci, strachu a nesnázích. [9]
  9. Utvoř z naší farnosti rodinu žijící pro tebe a otevřenou pro každého. [10]
  10. Dej našim zesnulým oči, které tě uvidí, a život, který nekončí. [11]

 

Pane Ježíši Kriste, pomoz naší malé víře

a vyslyš nás ve své veliké lásce. [12]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Mk 4,35-41.

[2]   Srov. Job 38,1.8-11; Ž 107,28-31; Mk 4,37-40.

[3]   Srov. 2 Kor 5,17.

[4]   Srov. tamtéž, 14.

[5]   Srov. Job 38,8nn; Ž 107,24; Řím 1,19-20.

[6]   Srov. Mk 4,37nn.

[7]   Srov. tamtéž, 35-41.

[8]   Srov. Ž 107,24-26.28-30.

[9]   Srov. tamtéž, 28-29; Mk 4,38.40a.

[10] Srov. 2 Kor 5,15; Gal 2,20.

[11] Srov. Ž 107,1.31.

[12] Srov. Mk 4,40; 9,24; Ž 69,14.

 

Čtení z dnešního dne: Sobota slavnost Nanebevzetí Panny Marie

1 Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56

Komentář k 1 Kor 15,20-27a: Motiv na ikonách znázorňuje smrt Panny Marie tak, že je zároveň přivinutím její čisté duše do náručí jejího Syna. Kéž se to stane i obrazem mého odchodu z tohoto světa.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2020) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2020) K čemu nám slouží tento svátek?

Charita pro Libanon

Charita pro Libanon
(10. 8. 2020) V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká…

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2020) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský…

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2020) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2020) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2020) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2020) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…