Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
12. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, Pán Ježíš, který utišil bouři na moři, tiší i bouře ve světě a v lidských srdcích. Mějme důvěru a prosme: [1]
  1. Učiň svou Církev přístavem pokoje uprostřed vlnobití světa. [2]
  2. Pomáhej věřícím neupínat se k tomu, co zastaralo, a žít novostí Ducha. [3]
  3. Rozehřej ty, jejichž víra zvlažněla, žárem svojí lásky. [4]
  4. Ukaž nevěřícím svou jasnou stopu v kráse stvoření. [5]
  5. Utiš svým slovem příboje zla, ženoucí člověka proti člověku, národ proti národu. [6]
  6. Povzbuď pronásledované křesťany, že ty jsi s nimi na jedné lodi. [7]
  7. Ochraňuj ty, kteří jsou na cestách, a dopřej jim radost z návratu. [8]
  8. Odpověz každému, kdo k tobě volá v nemoci, strachu a nesnázích. [9]
  9. Utvoř z naší farnosti rodinu žijící pro tebe a otevřenou pro každého. [10]
  10. Dej našim zesnulým oči, které tě uvidí, a život, který nekončí. [11]

 

Pane Ježíši Kriste, pomoz naší malé víře

a vyslyš nás ve své veliké lásce. [12]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[1]   Srov. Mk 4,35-41.

[2]   Srov. Job 38,1.8-11; Ž 107,28-31; Mk 4,37-40.

[3]   Srov. 2 Kor 5,17.

[4]   Srov. tamtéž, 14.

[5]   Srov. Job 38,8nn; Ž 107,24; Řím 1,19-20.

[6]   Srov. Mk 4,37nn.

[7]   Srov. tamtéž, 35-41.

[8]   Srov. Ž 107,24-26.28-30.

[9]   Srov. tamtéž, 28-29; Mk 4,38.40a.

[10] Srov. 2 Kor 5,15; Gal 2,20.

[11] Srov. Ž 107,1.31.

[12] Srov. Mk 4,40; 9,24; Ž 69,14.

 

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…