Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
12. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Bratři a sestry, shromážděni kolem stolu Božího slova a stolu Těla Páně povznesme své dlaně k modlitbě a volejme: Pane, smiluj se.

[1]

  1. Pane Ježíši, svého Ducha milosti vylij na svůj lid, nechť uprostřed tohoto světa usiluje o dokonalou lásku a svatost, k níž jsou povoláni všichni křesťané. [2]
  2. Žehnej naší vlasti a všem, kdo se přičiňují o to, aby byla dobrým a krásným místem pro život.
  3. Svěřujeme ti naše nevěřící, váhavé a hledající spoluobčany; kéž i oni v tobě poznají a naleznou přítele, svého Pána a Spasitele. [3]
  4. Pomoz a buď oporou těm, kdo jsou ohrožováni přírodními živly nebo bojují s jejich ničivými následky. [4]
  5. Utiš pláč a zmírni strádání nevyléčitelně nemocných, hladovějících, lidí na útěku a všech, kteří se ti svým tělesným či duševním utrpením den ze dne více podobají. [5]
  6. Prosíme za všechny, kdo tvoří toto společenství: kéž trpělivě přijímáme svůj každodenní kříž, jedni druhým jej pomáháme nést a s láskou tě vytrvale následujeme. [6]  
  7. Buď, Pane, milostiv těm, kdo zemřeli mladí; obětem drog, dopravních nehod, násilných činů a všem drahým duším v očistci. [7]   

 

 

Pane Ježíši Kriste, dej nám, prosíme, svou milost,

abychom dovedli srdci i ústy vyznávat, že jsi Boží Mesiáš. [8]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 63,5. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1346. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium, čl. 56.

[2] Srov. Zach 12,10. Srov. II. VAT.: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 40. Srov. KKC, čl. 2028.

[3] Srov. Lk 9,18-20.

[4] Viz Ž 63,8-9.

[5] Viz Zach 10b-11; Lk 9,23.

[6] Srov. Lk 9,23-24; Gal 6,2.

[7] Srov. KKC, čl. 1030–1032, 1054–1055.  

[8] Srov. Lk 9,20b.

 

 

Čtení z dnešního dne: Středa 22.9.

Ezd 9,5-9; Tob 13; ; Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9 : Smíšené sňatky ohrožovaly samotnou existenci národa. Ezdrášova modlitba je výkřikem a poznáním: lidé si tak sami ničí to, co jim Hospodin dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku