Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
12. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Bratři a sestry, shromážděni kolem stolu Božího slova a stolu Těla Páně povznesme své dlaně k modlitbě a volejme: Pane, smiluj se.

[1]

  1. Pane Ježíši, svého Ducha milosti vylij na svůj lid, nechť uprostřed tohoto světa usiluje o dokonalou lásku a svatost, k níž jsou povoláni všichni křesťané. [2]
  2. Žehnej naší vlasti a všem, kdo se přičiňují o to, aby byla dobrým a krásným místem pro život.
  3. Svěřujeme ti naše nevěřící, váhavé a hledající spoluobčany; kéž i oni v tobě poznají a naleznou přítele, svého Pána a Spasitele. [3]
  4. Pomoz a buď oporou těm, kdo jsou ohrožováni přírodními živly nebo bojují s jejich ničivými následky. [4]
  5. Utiš pláč a zmírni strádání nevyléčitelně nemocných, hladovějících, lidí na útěku a všech, kteří se ti svým tělesným či duševním utrpením den ze dne více podobají. [5]
  6. Prosíme za všechny, kdo tvoří toto společenství: kéž trpělivě přijímáme svůj každodenní kříž, jedni druhým jej pomáháme nést a s láskou tě vytrvale následujeme. [6]  
  7. Buď, Pane, milostiv těm, kdo zemřeli mladí; obětem drog, dopravních nehod, násilných činů a všem drahým duším v očistci. [7]   

 

 

Pane Ježíši Kriste, dej nám, prosíme, svou milost,

abychom dovedli srdci i ústy vyznávat, že jsi Boží Mesiáš. [8]

Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 63,5. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1346. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium, čl. 56.

[2] Srov. Zach 12,10. Srov. II. VAT.: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 40. Srov. KKC, čl. 2028.

[3] Srov. Lk 9,18-20.

[4] Viz Ž 63,8-9.

[5] Viz Zach 10b-11; Lk 9,23.

[6] Srov. Lk 9,23-24; Gal 6,2.

[7] Srov. KKC, čl. 1030–1032, 1054–1055.  

[8] Srov. Lk 9,20b.

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…