Maria bojuje po našem boku a podporuje křesťany v zápasu proti silám zla. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
13. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, jako rod vyvolený, královské kněžstvo a národ svatý prosme našeho dobrého Otce: [1]
  1. Žehnej křesťanům, aby žili tvou chválou a viděli ve všech svoje sestry a bratry. [2]
  2. Veď svým Duchem příslušníky ostatních náboženství po cestách spásy. [3]
  3. Pomáhej lidem všech národů nevěřit ideologiím a falešným prorokům. [4]
  4. Odměň lásku a věrnost manželů, starostlivost rodičů i oběti těch, kdo zůstali bezdětní. [5]
  5. Dej nám odvahu nesoudit a přijímat lidi s odlišnou orientací. [6]
  6. Posiluj všechny, kterým se jejich kříž zdá příliš těžký. [7]
  7. Dej, aby se naše farnost stala rodinou pro ty, kteří rodinu hledají a potřebují. [8]
  8. Dopřej našim zesnulým navěky žít v záři tvé tváře. [9]

 

Bože, náš Otče, vyslyš svoje děti, které tě s důvěrou prosí.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[1]  Srov. 1 Petr 2,9 (zpěv před evangeliem).

[2]  Srov. Ž 89,16a.

[3]  Srov. Řím 6,11c.

[4]  Srov. vstupní modlitba.

[5]  Srov. 2 Král 4,14.

[6]  Srov. Mt 10,40.

[7]  Srov. tamtéž, 38.

[8]  Srov. tamtéž, 40-42.

[9]  Srov. Ž 89,16b.

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 16.8.

Ez 28,1-10; Mt 19,23-30

Komentář k Ez 28,1-10: Vždy špatně skončí, když se lidé staví na Boží místo. V minulém století jsme se o tom přesvědčili. Platí to ovšem i pro mě a v maličkostech…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2022) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2022) K čemu nám slouží tento svátek?

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…