Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
13. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, jako rod vyvolený, královské kněžstvo a národ svatý prosme našeho dobrého Otce: [1]
  1. Žehnej křesťanům, aby žili tvou chválou a viděli ve všech svoje sestry a bratry. [2]
  2. Veď svým Duchem příslušníky ostatních náboženství po cestách spásy. [3]
  3. Pomáhej lidem všech národů nevěřit ideologiím a falešným prorokům. [4]
  4. Odměň lásku a věrnost manželů, starostlivost rodičů i oběti těch, kdo zůstali bezdětní. [5]
  5. Dej nám odvahu nesoudit a přijímat lidi s odlišnou orientací. [6]
  6. Posiluj všechny, kterým se jejich kříž zdá příliš těžký. [7]
  7. Dej, aby se naše farnost stala rodinou pro ty, kteří rodinu hledají a potřebují. [8]
  8. Dopřej našim zesnulým navěky žít v záři tvé tváře. [9]

 

Bože, náš Otče, vyslyš svoje děti, které tě s důvěrou prosí.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[1]  Srov. 1 Petr 2,9 (zpěv před evangeliem).

[2]  Srov. Ž 89,16a.

[3]  Srov. Řím 6,11c.

[4]  Srov. vstupní modlitba.

[5]  Srov. 2 Král 4,14.

[6]  Srov. Mt 10,40.

[7]  Srov. tamtéž, 38.

[8]  Srov. tamtéž, 40-42.

[9]  Srov. Ž 89,16b.

Čtení z dnešního dne: Úterý 2.6.

;

Komentář k Mk 12,13-17: Ježíš se nedal nachytat. Prohlédl jejich pokrytectví. Ve chvílích, kdy budu zkoušen, kéž dá i mně výmluvnost – dar schopnosti odpovědět…

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Nejsvětější Trojice

(1. 6. 2020) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -…

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

(1. 6. 2020) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2020) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Noc kostelů

Noc kostelů
(30. 5. 2020) V pátek 24. května 2019 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní…

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz