Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
13. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, jako rod vyvolený, královské kněžstvo a národ svatý prosme našeho dobrého Otce: [1]
  1. Žehnej křesťanům, aby žili tvou chválou a viděli ve všech svoje sestry a bratry. [2]
  2. Veď svým Duchem příslušníky ostatních náboženství po cestách spásy. [3]
  3. Pomáhej lidem všech národů nevěřit ideologiím a falešným prorokům. [4]
  4. Odměň lásku a věrnost manželů, starostlivost rodičů i oběti těch, kdo zůstali bezdětní. [5]
  5. Dej nám odvahu nesoudit a přijímat lidi s odlišnou orientací. [6]
  6. Posiluj všechny, kterým se jejich kříž zdá příliš těžký. [7]
  7. Dej, aby se naše farnost stala rodinou pro ty, kteří rodinu hledají a potřebují. [8]
  8. Dopřej našim zesnulým navěky žít v záři tvé tváře. [9]

 

Bože, náš Otče, vyslyš svoje děti, které tě s důvěrou prosí.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

________________________

[1]  Srov. 1 Petr 2,9 (zpěv před evangeliem).

[2]  Srov. Ž 89,16a.

[3]  Srov. Řím 6,11c.

[4]  Srov. vstupní modlitba.

[5]  Srov. 2 Král 4,14.

[6]  Srov. Mt 10,40.

[7]  Srov. tamtéž, 38.

[8]  Srov. tamtéž, 40-42.

[9]  Srov. Ž 89,16b.

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve