Naplněný život existuje navzdory mnoha nenaplněným přáním. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
13. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Pán Ježíš i dnes vyslýchá naléhavé prosby a zármutek proměňuje v radost. Volejme k němu: Pane, smiluj se. [1]
  1. Pane, tys přijal otce prosícího za svou dceru: Slyš také papeže Františka, biskupy, kněze a všechny, kteří tě prosí za děti Boží. [2]
  2. Ty, který jsi vyzýval k neochvějné víře, posiluj víru svého lidu a daruj ji i těm, kdo se ti chtějí otevřít. [3]
  3. Ty, který jsi uzdravil léta trpící ženu, ujmi se žen, které nemohou mít děti, i všech ponižovaných a opuštěných. [4]
  4. Ty, který jsi vzkřísil dcerušku Jairovu, vezmi za ruku postižené a těžce nemocné děti; vlij odvahu a naději jejich nejbližším. [5]
  5. Ty, který jsi neučinil smrt a nelibuješ si, když hynou živí, uchraň lidstvo válek a všech podob maření lidských životů. [6]
  6. Ty, který nářek měníš v tanec, rozvesel smutné, potěš chudé, pozvedni klesající, vysvoboď ty, které opanoval ďábel. [7]
  7. Ty, který jsi kvůli nám zchudnul, abychom my tvou chudobou zbohatli, dej, ať bohatstvím naší farnosti je vzájemná láska, horlivost ve víře a jednota. [8]
  8. Ty, který voláš člověka k nesmrtelnosti, dej drahým zesnulým podíl na své slávě. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, naplněni vděčností za nesmírný dar života

klademe tyto a všechny své modlitby do tvých rukou. [10]

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

__________________

[1]   Srov. Mk 5,21-43; Ž 30,11.

[2]   Srov. Mk 5,22-24. Viz vstupní modlitba.

[3]   Srov. Mk 5,35-37; 2 Kor 8,7.

[4]   Srov. Mk 5, 25-34.

[5]   Srov. tamtéž, 40-43.

[6]   Srov. Mdr 1,13.

[7]   Srov. Ž 30,2a.12; Mdr 2,24; Lk 4,18; Sk 10,38; 2 Kor 8,9; Žid 2,14-15.

[8]   Srov. 2 Kor 8,7.9.

[9]   Srov. Mdr 2,23.

[10] Srov. tamtéž, 23n; 1,13-15; Mk 5,21nn; Ž 31,6.

 

Čtení z dnešního dne: Úterý

Nm 21,4-9; Jan 8,21-30

Komentář k Nm 21,4-9: Reptání na cestě ke svobodě jsme sami zažili. My však již můžeme reptajícím ukázat přímo na Kristův kříž!

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství
(30. 3. 2020) V současné situaci většina křesťanských nakladatelů bojuje o holé přežití.  A čím déle budou trvat…

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky
(27. 3. 2020) Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2020) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě nemate, nic ať tě…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(26. 3. 2020) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2020) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Zvěstování Páně (25.3.)

(24. 3. 2020) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Spojme se tuto středu a pátek s celým světem ke společné modlitbě

(23. 3. 2020) Papež vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25.3.2020 ve 12:00 spojili v modlitbě Otčenáš. V pátek večer pak…

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše
(20. 3. 2020) Telefonní linky pomoci Charity, ale i kontakty na kněze, terapeuty atd.

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz