V každém člověku je kousek samoty, kterou nemůže vyplnit žádná lidská blízkost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
13. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Pán Ježíš i dnes vyslýchá naléhavé prosby a zármutek proměňuje v radost. Volejme k němu: Pane, smiluj se. [1]
  1. Pane, tys přijal otce prosícího za svou dceru: Slyš také papeže Františka, biskupy, kněze a všechny, kteří tě prosí za děti Boží. [2]
  2. Ty, který jsi vyzýval k neochvějné víře, posiluj víru svého lidu a daruj ji i těm, kdo se ti chtějí otevřít. [3]
  3. Ty, který jsi uzdravil léta trpící ženu, ujmi se žen, které nemohou mít děti, i všech ponižovaných a opuštěných. [4]
  4. Ty, který jsi vzkřísil dcerušku Jairovu, vezmi za ruku postižené a těžce nemocné děti; vlij odvahu a naději jejich nejbližším. [5]
  5. Ty, který jsi neučinil smrt a nelibuješ si, když hynou živí, uchraň lidstvo válek a všech podob maření lidských životů. [6]
  6. Ty, který nářek měníš v tanec, rozvesel smutné, potěš chudé, pozvedni klesající, vysvoboď ty, které opanoval ďábel. [7]
  7. Ty, který jsi kvůli nám zchudnul, abychom my tvou chudobou zbohatli, dej, ať bohatstvím naší farnosti je vzájemná láska, horlivost ve víře a jednota. [8]
  8. Ty, který voláš člověka k nesmrtelnosti, dej drahým zesnulým podíl na své slávě. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, naplněni vděčností za nesmírný dar života

klademe tyto a všechny své modlitby do tvých rukou. [10]

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

__________________

[1]   Srov. Mk 5,21-43; Ž 30,11.

[2]   Srov. Mk 5,22-24. Viz vstupní modlitba.

[3]   Srov. Mk 5,35-37; 2 Kor 8,7.

[4]   Srov. Mk 5, 25-34.

[5]   Srov. tamtéž, 40-43.

[6]   Srov. Mdr 1,13.

[7]   Srov. Ž 30,2a.12; Mdr 2,24; Lk 4,18; Sk 10,38; 2 Kor 8,9; Žid 2,14-15.

[8]   Srov. 2 Kor 8,7.9.

[9]   Srov. Mdr 2,23.

[10] Srov. tamtéž, 23n; 1,13-15; Mk 5,21nn; Ž 31,6.

 

Čtení z dnešního dne: Sobota slavnost Nanebevzetí Panny Marie

1 Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56

Komentář k 1 Kor 15,20-27a: Motiv na ikonách znázorňuje smrt Panny Marie tak, že je zároveň přivinutím její čisté duše do náručí jejího Syna. Kéž se to stane i obrazem mého odchodu z tohoto světa.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2020) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2020) K čemu nám slouží tento svátek?

Charita pro Libanon

Charita pro Libanon
(10. 8. 2020) V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká…

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2020) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský…

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2020) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2020) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2020) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2020) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…