Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
13. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Pán Ježíš i dnes vyslýchá naléhavé prosby a zármutek proměňuje v radost. Volejme k němu: Pane, smiluj se. [1]
  1. Pane, tys přijal otce prosícího za svou dceru: Slyš také papeže Františka, biskupy, kněze a všechny, kteří tě prosí za děti Boží. [2]
  2. Ty, který jsi vyzýval k neochvějné víře, posiluj víru svého lidu a daruj ji i těm, kdo se ti chtějí otevřít. [3]
  3. Ty, který jsi uzdravil léta trpící ženu, ujmi se žen, které nemohou mít děti, i všech ponižovaných a opuštěných. [4]
  4. Ty, který jsi vzkřísil dcerušku Jairovu, vezmi za ruku postižené a těžce nemocné děti; vlij odvahu a naději jejich nejbližším. [5]
  5. Ty, který jsi neučinil smrt a nelibuješ si, když hynou živí, uchraň lidstvo válek a všech podob maření lidských životů. [6]
  6. Ty, který nářek měníš v tanec, rozvesel smutné, potěš chudé, pozvedni klesající, vysvoboď ty, které opanoval ďábel. [7]
  7. Ty, který jsi kvůli nám zchudnul, abychom my tvou chudobou zbohatli, dej, ať bohatstvím naší farnosti je vzájemná láska, horlivost ve víře a jednota. [8]
  8. Ty, který voláš člověka k nesmrtelnosti, dej drahým zesnulým podíl na své slávě. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, naplněni vděčností za nesmírný dar života

klademe tyto a všechny své modlitby do tvých rukou. [10]

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

__________________

[1]   Srov. Mk 5,21-43; Ž 30,11.

[2]   Srov. Mk 5,22-24. Viz vstupní modlitba.

[3]   Srov. Mk 5,35-37; 2 Kor 8,7.

[4]   Srov. Mk 5, 25-34.

[5]   Srov. tamtéž, 40-43.

[6]   Srov. Mdr 1,13.

[7]   Srov. Ž 30,2a.12; Mdr 2,24; Lk 4,18; Sk 10,38; 2 Kor 8,9; Žid 2,14-15.

[8]   Srov. 2 Kor 8,7.9.

[9]   Srov. Mdr 2,23.

[10] Srov. tamtéž, 23n; 1,13-15; Mk 5,21nn; Ž 31,6.

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve