Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
13. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Našemu Pánu Ježíši Kristu, který nás uvedl do svobody Božích dětí, povolal k následování a službě lásky, přednesme své pokorné prosby:

[1]

  1. Prosíme za Církev, tvé mystické tělo: nechť je pro ni spása nesmrtelných duší vždy a všude tím nejvyšším zákonem. [2]
  2. Prosíme za ty, kteří vládnou národům, ať péči o obecné blaho kladou pokaždé nad zájmy osobní. [3]
  3. Prosíme za lidi vyprahlé, životem zklamané a zdeptané: ukaž jim cestu opravdové lásky, pravdy a štěstí, kterou ve skrytu hledají. [4]
  4. Prosíme za uprchlíky, štvance, bezdomovce a všechny, kteří jako kdysi ty nemají, kde by dnes složili hlavu. [5]
  5. Prosíme za všechny, kdo se vydávají na prázdninové cesty a dovolené: chraň je před újmou duchovní i tělesnou, dopřej jim radostný čas odpočinku i šťastný návrat domů.
  6. Prosíme za nás zde přítomné (a celou naši farnost): kéž jsme navzájem svorní, a vůči těm, kteří nás nepřijímají, blahosklonní. [6]
  7. Prosíme za umírající, zvláště za ty, kteří odcházejí dlouho, v těžkých bolestech či pokušeních; ať pokojně přejdou do tvé náruče a zakusí věčnou radost. [7]

 

 

Pane Ježíši Kriste, slyš naše prosby a buď naší oporou,

abychom v každém čase dovedli milovat své bližní,

zvěstovat Boží království a jít za tebou, [8]

který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

 

________________________

[1] Srov. 1Král 19,16b.19-21; Lk 9,51-62; Gal 5,1.13.16.18; Řím 8,15.21.

[2] Srov. Lk 9,55-56a; Gal 5,13.14. Srov. Kodex kanonického práva, kán. 1752.

[3] Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1903–1904, 1919, 1921.

[4] Srov. Ž 16,11. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, čl. 19.

[5] Srov. Lk 9,58. Viz Český ekumenický překlad (ČEP).

[6] Srov. Gal 5,15; Lk 9,51-56. Viz ČEP.

[7] Srov. Ž 16,11b.

[8] Srov. tamtéž, vv. 1-2a.5; Lk 9,57-62; Gal 5,14.

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 24.3.

1. čtení – Mdr 2,1a.12-22; Žl 34; Evangelium – Jan 7,1-2.10.25-30

Komentář k Jan 7,1-2.10.25-30: Náš Pán se v tu dobu pohyboval nepoznán mezi těmi, kdo mu ukládali o život. I dnes je možná nepoznán kritiky, kterým překáží jeho přímost.

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2023) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží…

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2023) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se…

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha…

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2023) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má…