Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
13. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Našemu Pánu Ježíši Kristu, který nás uvedl do svobody Božích dětí, povolal k následování a službě lásky, přednesme své pokorné prosby:

[1]

  1. Prosíme za Církev, tvé mystické tělo: nechť je pro ni spása nesmrtelných duší vždy a všude tím nejvyšším zákonem. [2]
  2. Prosíme za ty, kteří vládnou národům, ať péči o obecné blaho kladou pokaždé nad zájmy osobní. [3]
  3. Prosíme za lidi vyprahlé, životem zklamané a zdeptané: ukaž jim cestu opravdové lásky, pravdy a štěstí, kterou ve skrytu hledají. [4]
  4. Prosíme za uprchlíky, štvance, bezdomovce a všechny, kteří jako kdysi ty nemají, kde by dnes složili hlavu. [5]
  5. Prosíme za všechny, kdo se vydávají na prázdninové cesty a dovolené: chraň je před újmou duchovní i tělesnou, dopřej jim radostný čas odpočinku i šťastný návrat domů.
  6. Prosíme za nás zde přítomné (a celou naši farnost): kéž jsme navzájem svorní, a vůči těm, kteří nás nepřijímají, blahosklonní. [6]
  7. Prosíme za umírající, zvláště za ty, kteří odcházejí dlouho, v těžkých bolestech či pokušeních; ať pokojně přejdou do tvé náruče a zakusí věčnou radost. [7]

 

 

Pane Ježíši Kriste, slyš naše prosby a buď naší oporou,

abychom v každém čase dovedli milovat své bližní,

zvěstovat Boží království a jít za tebou, [8]

který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

 

________________________

[1] Srov. 1Král 19,16b.19-21; Lk 9,51-62; Gal 5,1.13.16.18; Řím 8,15.21.

[2] Srov. Lk 9,55-56a; Gal 5,13.14. Srov. Kodex kanonického práva, kán. 1752.

[3] Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1903–1904, 1919, 1921.

[4] Srov. Ž 16,11. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, čl. 19.

[5] Srov. Lk 9,58. Viz Český ekumenický překlad (ČEP).

[6] Srov. Gal 5,15; Lk 9,51-56. Viz ČEP.

[7] Srov. Ž 16,11b.

[8] Srov. tamtéž, vv. 1-2a.5; Lk 9,57-62; Gal 5,14.

 

 

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…