Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
13. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Našemu Pánu Ježíši Kristu, který nás uvedl do svobody Božích dětí, povolal k následování a službě lásky, přednesme své pokorné prosby:

[1]

  1. Prosíme za Církev, tvé mystické tělo: nechť je pro ni spása nesmrtelných duší vždy a všude tím nejvyšším zákonem. [2]
  2. Prosíme za ty, kteří vládnou národům, ať péči o obecné blaho kladou pokaždé nad zájmy osobní. [3]
  3. Prosíme za lidi vyprahlé, životem zklamané a zdeptané: ukaž jim cestu opravdové lásky, pravdy a štěstí, kterou ve skrytu hledají. [4]
  4. Prosíme za uprchlíky, štvance, bezdomovce a všechny, kteří jako kdysi ty nemají, kde by dnes složili hlavu. [5]
  5. Prosíme za všechny, kdo se vydávají na prázdninové cesty a dovolené: chraň je před újmou duchovní i tělesnou, dopřej jim radostný čas odpočinku i šťastný návrat domů.
  6. Prosíme za nás zde přítomné (a celou naši farnost): kéž jsme navzájem svorní, a vůči těm, kteří nás nepřijímají, blahosklonní. [6]
  7. Prosíme za umírající, zvláště za ty, kteří odcházejí dlouho, v těžkých bolestech či pokušeních; ať pokojně přejdou do tvé náruče a zakusí věčnou radost. [7]

 

 

Pane Ježíši Kriste, slyš naše prosby a buď naší oporou,

abychom v každém čase dovedli milovat své bližní,

zvěstovat Boží království a jít za tebou, [8]

který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

 

________________________

[1] Srov. 1Král 19,16b.19-21; Lk 9,51-62; Gal 5,1.13.16.18; Řím 8,15.21.

[2] Srov. Lk 9,55-56a; Gal 5,13.14. Srov. Kodex kanonického práva, kán. 1752.

[3] Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1903–1904, 1919, 1921.

[4] Srov. Ž 16,11. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, čl. 19.

[5] Srov. Lk 9,58. Viz Český ekumenický překlad (ČEP).

[6] Srov. Gal 5,15; Lk 9,51-56. Viz ČEP.

[7] Srov. Ž 16,11b.

[8] Srov. tamtéž, vv. 1-2a.5; Lk 9,57-62; Gal 5,14.

 

 

Čtení z dnešního dne: Středa 22.9.

Ezd 9,5-9; Tob 13; ; Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9 : Smíšené sňatky ohrožovaly samotnou existenci národa. Ezdrášova modlitba je výkřikem a poznáním: lidé si tak sami ničí to, co jim Hospodin dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku