Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
14. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Spolu s naším Pánem Ježíšem Kristem velebme Otce, Pána nebe a země, a s důvěrou k němu volejme: [1]
  1. Pomáhej svaté Církvi, aby se v  každé době a každém prostředí učila od svého mírného, pokorného a chudého Zakladatele. [2] 
  2. Žehnej všem, v nichž přebývá tvůj Duch, ať jeho silou přemáhají svoji slabost a mají život v plnosti. [3]
  3. Daruj Kristova Ducha těm, kdo jej nemají, aby v tobě poznali Otce, v Ježíši svého Pána a bratra. [4]
  4. Nechť tvůj Syn, Kníže pokoje, ohlásí mír válčícím národům a zmaří plány těch, kdo se chystají válčit. [5]
  5. Dej spočinout těm, kdo těžce pracují, a pracovat těm, kteří jsou bez práce. [6]
  6. Prosíme i za ty, pro něž se životní závazky staly břemenem, pod kterým klesají, aby je Ježíš podepřel a občerstvil. [7]
  7. Svěřujeme ti každého lidského tvora, ať tě svým bytím může chválit od početí do svého přirozeného konce. [8]
  8. Shlédni na naše (farní) společenství, ať radostně žijeme a rozvíjíme nesmírný dar víry, přijatý v Ježíši Kristu. [9]
  9. Dopřej duším zemřelých najít u tebe věčné odpočinutí. [10]

Dobrý Otče, tobě se zalíbilo zjevit svou velikost nám maličkým.
Buď za to bez přestání chválen a oslavován. [11]
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


________________________
[1]   Srov. Mt 11,25-27; Ž 145,2.10.
[2]   Srov. Zach 9,9-10; Mt 11,29; 16,18.
[3]   Srov. Řím 8,9.11-13.
[4]   Srov. tamtéž, 9; Mt 11,25n.
[5]   Srov. Zach 9,9n; Iz 2,4.
[6]   Srov. Mt 11,28.
[7]   Srov. tamtéž, 29-30. Viz Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1615.
[8]   Srov. Ž 145,9-10. Viz KKC 2322, 2324.
[9]   Srov. Mt 11,25-27.
[10] Srov. tamtéž, 29.
[11] Srov. tamtéž, 25n; Ž 145,1-2.8-9.10-11.13-14.

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 1. 6. památka Panny Marie, Matky církve

;

Komentář k Gn 3,9-15.20 : Narušení vztahů, zničení přátelství mezi člověkem a Bohem. Ale dík souhlasu Panny Marie, nové Evy, je vše napraveno. Kéž nás jako Matka shromažďuje a tmelí v jedno společenství!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Nejsvětější Trojice

(1. 6. 2020) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -…

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

(1. 6. 2020) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2020) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Noc kostelů

Noc kostelů
(30. 5. 2020) V pátek 24. května 2019 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní…

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz