Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
15. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Osloveni vtěleným Slovem nyní prosme a společně říkejme: Pane, smiluj se. [1]

1. Dopřej Církvi sít tvé slovo do živné půdy, aby rostla a dočkala se bohaté žně. [2]
 
2. Posiluj každého, kdo tvé slovo slyší a přijímá, aby byl stálý, neodradila ho protivenství ani časné starosti. [3]

3. Prosíme za ty, kdo na tvé slovo teprve čekají, aby k nim dolehlo a zapustilo kořeny v jejich srdcích. [4]

4. Pomáhej nám tvé slovo rozjímat, chápat a z něho žít, ať přinášíme kýžený užitek. [5]

5. Dej zemi vláhu, ať vydá hojné plody; chraň ji před ničivostí přírodních živlů. [6]

6. Pošli k lidem strádajícím sestry a bratry, kteří je nasytí, napojí a potěší. [7]

7. Odměň utrpení a oběti svých učedníků; učiň je setbou nových křesťanů. [8]

8. Uveď naše drahé zesnulé do slávy svého království. [9]

Slyš nás, Pane Ježíši Kriste, a dej,
ať my pozorně nasloucháme tobě, [10]
který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.


________________________
[ ]   Srov. Iz 55,10-11; Mt 13,3nn; Jan 1,18.
[2]   Srov. Mt 13,3.8.23; Lk 8,8 (odpověď lidu na responsoriální žalm).
[3]   Srov. Mt 13,5.20-22.
[4]   Srov. tamtéž, 9.20n.
[5]   Srov. tamtéž, 23.
[6]   Srov. Iz 55,10; Ž 65,10-14.
[7]   Srov. Mt 14,16; 25,31-46.
[8]   Srov. Řím 8,18-23. Viz Katechismus katolické církve, čl. 852.
[9]   Srov. Mt 13,11; Řím 8,19.21.23.
[10] Srov. Mt 13,9.16.

 

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve