Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
15. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Osloveni vtěleným Slovem nyní prosme a společně říkejme: Pane, smiluj se. [1]

1. Dopřej Církvi sít tvé slovo do živné půdy, aby rostla a dočkala se bohaté žně. [2]
 
2. Posiluj každého, kdo tvé slovo slyší a přijímá, aby byl stálý, neodradila ho protivenství ani časné starosti. [3]

3. Prosíme za ty, kdo na tvé slovo teprve čekají, aby k nim dolehlo a zapustilo kořeny v jejich srdcích. [4]

4. Pomáhej nám tvé slovo rozjímat, chápat a z něho žít, ať přinášíme kýžený užitek. [5]

5. Dej zemi vláhu, ať vydá hojné plody; chraň ji před ničivostí přírodních živlů. [6]

6. Pošli k lidem strádajícím sestry a bratry, kteří je nasytí, napojí a potěší. [7]

7. Odměň utrpení a oběti svých učedníků; učiň je setbou nových křesťanů. [8]

8. Uveď naše drahé zesnulé do slávy svého království. [9]

Slyš nás, Pane Ježíši Kriste, a dej,
ať my pozorně nasloucháme tobě, [10]
který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.


________________________
[ ]   Srov. Iz 55,10-11; Mt 13,3nn; Jan 1,18.
[2]   Srov. Mt 13,3.8.23; Lk 8,8 (odpověď lidu na responsoriální žalm).
[3]   Srov. Mt 13,5.20-22.
[4]   Srov. tamtéž, 9.20n.
[5]   Srov. tamtéž, 23.
[6]   Srov. Iz 55,10; Ž 65,10-14.
[7]   Srov. Mt 14,16; 25,31-46.
[8]   Srov. Řím 8,18-23. Viz Katechismus katolické církve, čl. 852.
[9]   Srov. Mt 13,11; Řím 8,19.21.23.
[10] Srov. Mt 13,9.16.

 

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…