Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
15. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Osloveni vtěleným Slovem nyní prosme a společně říkejme: Pane, smiluj se. [1]

1. Dopřej Církvi sít tvé slovo do živné půdy, aby rostla a dočkala se bohaté žně. [2]
 
2. Posiluj každého, kdo tvé slovo slyší a přijímá, aby byl stálý, neodradila ho protivenství ani časné starosti. [3]

3. Prosíme za ty, kdo na tvé slovo teprve čekají, aby k nim dolehlo a zapustilo kořeny v jejich srdcích. [4]

4. Pomáhej nám tvé slovo rozjímat, chápat a z něho žít, ať přinášíme kýžený užitek. [5]

5. Dej zemi vláhu, ať vydá hojné plody; chraň ji před ničivostí přírodních živlů. [6]

6. Pošli k lidem strádajícím sestry a bratry, kteří je nasytí, napojí a potěší. [7]

7. Odměň utrpení a oběti svých učedníků; učiň je setbou nových křesťanů. [8]

8. Uveď naše drahé zesnulé do slávy svého království. [9]

Slyš nás, Pane Ježíši Kriste, a dej,
ať my pozorně nasloucháme tobě, [10]
který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.


________________________
[ ]   Srov. Iz 55,10-11; Mt 13,3nn; Jan 1,18.
[2]   Srov. Mt 13,3.8.23; Lk 8,8 (odpověď lidu na responsoriální žalm).
[3]   Srov. Mt 13,5.20-22.
[4]   Srov. tamtéž, 9.20n.
[5]   Srov. tamtéž, 23.
[6]   Srov. Iz 55,10; Ž 65,10-14.
[7]   Srov. Mt 14,16; 25,31-46.
[8]   Srov. Řím 8,18-23. Viz Katechismus katolické církve, čl. 852.
[9]   Srov. Mt 13,11; Řím 8,19.21.23.
[10] Srov. Mt 13,9.16.

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 1. 6. památka Panny Marie, Matky církve

;

Komentář k Gn 3,9-15.20 : Narušení vztahů, zničení přátelství mezi člověkem a Bohem. Ale dík souhlasu Panny Marie, nové Evy, je vše napraveno. Kéž nás jako Matka shromažďuje a tmelí v jedno společenství!

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Nejsvětější Trojice

(1. 6. 2020) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -…

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

(1. 6. 2020) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2020) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Noc kostelů

Noc kostelů
(30. 5. 2020) V pátek 24. května 2019 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní…

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz