Nedomnívejte se,  že mimo Krista pro vás existuje nějaká jiná pravá hodnota. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
15. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Pán Ježíš, poslaný od Otce, vysílá svých Dvanáct a dnes také každého z nás. [1] Prosme za lidstvo, Církev a za svět, v němž svoje poslání plníme:
  1. Upevňuj a pokojem naplňuj všechen svůj lid, ať slouží k chvále tvé božské velebnosti. [2]
  2. Posílej k věřícím i nevěřícím věrohodné hlasatele evangelia. [3]
  3. Učiň také, ať se v tobě sjednotí všechny Boží děti. [4]
  4. Veď ty, kteří nám vládnou, ať neztrácejí kontakt s realitou života.
  5. Přiváděj svoje přátele k lůžkům nemocných a k lidem zmáhaným chorobami dnešního světa. [5]
  6. Pomáhej zvláště těm, kterým jsi dal moc nad nečistými duchy, svazovat zlo působící v jedincích i společenstvích. [6]
  7. Chraň také učedníky vyháněné a pronásledované těmi, kdo nechtějí slyšet pravdu. [7]
  8. Popřej naší zemi hojnou úrodu; všem lidem pak mír, dobro a štěstí. [8]
  9. Uč nás, tvořící tuto farnost, nevláčet životem zbytečné věci, ať jdeme za tebou svobodně a s radostí. [9]
  10. Dej zesnulým podíl na svém věčném dědictví. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, slyš nás, od věčnosti

povolané a vyvolené, abychom byli svatí.

Skrze tebe, našeho Pána. [11] Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Mk 6,7-13; Jan 17,21-23.

[2]   Srov. Ef 1,6.12.14.

[3]   Srov. Mk 6,7nn.

[4]   Srov. Ef 1,5.10.

[5]   Srov. Mk 6,7nn.

[6]   Srov. tamtéž, 7.13.

[7]   Srov. Am 7,12-15; Mk 6,11; Ef 1,13.

[8]   Srov. Ž 85,13.

[9]   Srov. Mk 6,8-9.

[[1]0] Srov. Ef 1,13.

[11] Srov. tamtéž, 4 (Český ekumenický překlad). Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 40.

Čtení z dnešního dne: Úterý 19.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21; Žl 40; Lk 12,35-38

Komentář k Lk 12,35-38: Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který „obchází a slouží“? Asi bych měl své představy o něm poopravit. A moje služba se tím také změní…

Zdroj: Nedělní liturgie

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)

Jerzy Popiełuszko († 19. 10. 1984)
(17. 10. 2021) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

(15. 10. 2021) Papež zvolil novou formu synody, abychom mohli pochopit, co nám chce Bůh říci skrze zkušenosti moderního člověka

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2021) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2021) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)
(7. 10. 2021) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Kurz Komunikace s generacemi X, Y, Z / 25. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Komunikace na sociálních sítích – kurz / 18. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve

Řešení konfliktních situací - kurz / 16. 11. / Praha

(6. 10. 2021) Jednodenní vzdělávací seminář pro lidi ve službách církve