V každém člověku je kousek samoty, kterou nemůže vyplnit žádná lidská blízkost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
15. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Pán Ježíš, poslaný od Otce, vysílá svých Dvanáct a dnes také každého z nás. [1] Prosme za lidstvo, Církev a za svět, v němž svoje poslání plníme:
  1. Upevňuj a pokojem naplňuj všechen svůj lid, ať slouží k chvále tvé božské velebnosti. [2]
  2. Posílej k věřícím i nevěřícím věrohodné hlasatele evangelia. [3]
  3. Učiň také, ať se v tobě sjednotí všechny Boží děti. [4]
  4. Veď ty, kteří nám vládnou, ať neztrácejí kontakt s realitou života.
  5. Přiváděj svoje přátele k lůžkům nemocných a k lidem zmáhaným chorobami dnešního světa. [5]
  6. Pomáhej zvláště těm, kterým jsi dal moc nad nečistými duchy, svazovat zlo působící v jedincích i společenstvích. [6]
  7. Chraň také učedníky vyháněné a pronásledované těmi, kdo nechtějí slyšet pravdu. [7]
  8. Popřej naší zemi hojnou úrodu; všem lidem pak mír, dobro a štěstí. [8]
  9. Uč nás, tvořící tuto farnost, nevláčet životem zbytečné věci, ať jdeme za tebou svobodně a s radostí. [9]
  10. Dej zesnulým podíl na svém věčném dědictví. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, slyš nás, od věčnosti

povolané a vyvolené, abychom byli svatí.

Skrze tebe, našeho Pána. [11] Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Mk 6,7-13; Jan 17,21-23.

[2]   Srov. Ef 1,6.12.14.

[3]   Srov. Mk 6,7nn.

[4]   Srov. Ef 1,5.10.

[5]   Srov. Mk 6,7nn.

[6]   Srov. tamtéž, 7.13.

[7]   Srov. Am 7,12-15; Mk 6,11; Ef 1,13.

[8]   Srov. Ž 85,13.

[9]   Srov. Mk 6,8-9.

[[1]0] Srov. Ef 1,13.

[11] Srov. tamtéž, 4 (Český ekumenický překlad). Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 40.

Čtení z dnešního dne: Sobota slavnost Nanebevzetí Panny Marie

1 Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56

Komentář k 1 Kor 15,20-27a: Motiv na ikonách znázorňuje smrt Panny Marie tak, že je zároveň přivinutím její čisté duše do náručí jejího Syna. Kéž se to stane i obrazem mého odchodu z tohoto světa.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13. 8. 2020) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13. 8. 2020) K čemu nám slouží tento svátek?

Charita pro Libanon

Charita pro Libanon
(10. 8. 2020) V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna 2020 otřásl libanonským Bejrútem, vyhlašuje Charita Česká…

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4. 8. 2020) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský…

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2020) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2020) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2020) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2020) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…