Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
15. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Pán Ježíš, poslaný od Otce, vysílá svých Dvanáct a dnes také každého z nás. [1] Prosme za lidstvo, Církev a za svět, v němž svoje poslání plníme:
  1. Upevňuj a pokojem naplňuj všechen svůj lid, ať slouží k chvále tvé božské velebnosti. [2]
  2. Posílej k věřícím i nevěřícím věrohodné hlasatele evangelia. [3]
  3. Učiň také, ať se v tobě sjednotí všechny Boží děti. [4]
  4. Veď ty, kteří nám vládnou, ať neztrácejí kontakt s realitou života.
  5. Přiváděj svoje přátele k lůžkům nemocných a k lidem zmáhaným chorobami dnešního světa. [5]
  6. Pomáhej zvláště těm, kterým jsi dal moc nad nečistými duchy, svazovat zlo působící v jedincích i společenstvích. [6]
  7. Chraň také učedníky vyháněné a pronásledované těmi, kdo nechtějí slyšet pravdu. [7]
  8. Popřej naší zemi hojnou úrodu; všem lidem pak mír, dobro a štěstí. [8]
  9. Uč nás, tvořící tuto farnost, nevláčet životem zbytečné věci, ať jdeme za tebou svobodně a s radostí. [9]
  10. Dej zesnulým podíl na svém věčném dědictví. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, slyš nás, od věčnosti

povolané a vyvolené, abychom byli svatí.

Skrze tebe, našeho Pána. [11] Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Mk 6,7-13; Jan 17,21-23.

[2]   Srov. Ef 1,6.12.14.

[3]   Srov. Mk 6,7nn.

[4]   Srov. Ef 1,5.10.

[5]   Srov. Mk 6,7nn.

[6]   Srov. tamtéž, 7.13.

[7]   Srov. Am 7,12-15; Mk 6,11; Ef 1,13.

[8]   Srov. Ž 85,13.

[9]   Srov. Mk 6,8-9.

[[1]0] Srov. Ef 1,13.

[11] Srov. tamtéž, 4 (Český ekumenický překlad). Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 40.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz