Každé uzdravení spočívá v tom, že dáváme lásku tam, kde není... - archív citátů

17.6.2019, 0:00

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Biskupský znak a heslo Jana Nepomuckého Neumanna:  „Utrpení Kristovo, posilni mě!“

Prachatický rodák  - syn Němce a Češky
působil v Americe mezi bílými, indiány i černochy

Prachatický rodák Jan Nepomuk Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Nejenže hlásal jednotu, ale jako by sám ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce a Češky slouží v Americe bílým několika národů, indiánům i černochům. Kéž nám vyprosí tak široké a otevřené srdce, které právě v dnešní době prolínání kultur a světů velice potřebujeme, ale též vpravdě misijního ducha, Ducha Kristova.

První farnost u Niagarských vodopádů
v hustých lesích a močálech 

Jan Nepomuk Neumann se narodil 28. března 1811 v Prachaticích.  Po ukončení základní školy v Prachaticích odešel do Českých Budějovic na piaristické gymnázium. Soukromě se ale musel doučovat i češtinu, protože doma se mluvilo spíše německy. Po maturitě váhal mezi medicínou v Praze a seminářem v Českých Budějovicích. Táhlo ho to spíš k medicíně. Nakonec odeslal přihlášky obě, a k jeho překvapení jej přijali do budějovického semináře.

Po vystudování teologie v Českých Budějovicích a v Praze odjel do Severní Ameriky, kde byl vysvěcen na kněze (1836). Ihned následovalo pověření pracovat na rozlehlém území v okolí města Buffalo, poblíž Niagarských vodopádů. S odvahou se ujal své první farnosti. V červenci odsloužil první mši svatou ve vesničce Williamswille, v kostele bez střechy a oken. Sám pocházel z drsných poměrů, ale tvrdé životní podmínky jeho farníků ho hluboce zasáhly. V těch dobách se tam nacházelo mnoho roztroušených emigrantských osad, které tvořily převážně německé rodiny, ale i francouzské, irské a české. Jednotlivé osady oddělovaly husté lesy, močály a řeky, pořádné silnice chyběly. Sloužil nejenom duchovně, ale staral se i o praktické potřeby přistěhovalců. Myslel hodně na děti a jejich vzdělání, zakládal a pomáhal stavět školy, nejprve ve Williamswille, v Lancasteru a později v osadě North Bush, kam přesídlil v roce 1838. Tam se také poprvé setkal a spřátelil s indiány, nazýval je „chudými dětmi přírody“.

Utrpení Kristovo, posilni mě!

V roce 1840 vstoupil do kongregace redemptoristů. Roku 1852 se stal biskupem ve Filadelfii. Jako heslo si zvolil slova známé modlitby „Utrpení Kristovo, posilni mě!“ Založil 80 kostelů a asi 100 katolických škol, především pro přistěhovalce z Evropy. Zemřel náhle 5. ledna 1860. V roce 1963 byl prohlášen za blahoslaveného a v roce 1977 za svatého.

 ... Životní pouť svatého Jana Nepomuka Neumanna skončila zcela náhle 5. Ledna 1860, když se vracel z pošty, ve věku nedožitých 49 let. Šlo o srdeční zástavu. Arcibiskup Kennirck o jeho smrti prohlásil: „On nemohl zemřít jinak než na cestě. Byl stále na pochodu. Každou hodinu, v každém okamžiku života jeho duše směřovala k Bohu“ ...

 

Patron: Čech, katolického školství v USA, sester boromejek, přepracovaných lidí…

Se svolením převzato z: knihy Svatí na každý den a z iencyklopedie.cz
redakčně upraveno
Více o sv. Janu Nepomuku Neumannovi

 

Knížka Život Jana Nepomuka Neumanna od Jamese J. Galvina

je také k dispozici v archivu radia Proglas v sekci četba na pokračování

 

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Středa 17.7.

Ex 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27

Komentář k :

Zdroj: Nedělní liturgie

Je svatost pro každého? videoseriál "Víra do kapsy"

Je svatost pro každého? videoseriál "Víra do kapsy"
(17. 7. 2019) Při hledání odpovědi na otázku, zda je svatost opravdu pro každého, jsme zašli za salesiánem Liborem Všetulou, který má...

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

(16. 7. 2019) z kláštera Compiègne u Paříže

Když děti (ne)poslouchají - letní vydání časopisu Rodinný život

Když děti (ne)poslouchají - letní vydání časopisu Rodinný život
(15. 7. 2019) Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech...

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2019) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Doporučujeme: Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka

Doporučujeme: Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka
(10. 7. 2019) Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Autor k nim připojuje svoji úvahu,...

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2019) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2019) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2019) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Možnost cíleně přispět a pomoci rodině v těžké situaci

Možnost cíleně přispět a pomoci rodině v těžké situaci
(2. 7. 2019) Je doba prázdnin a dovolených. Mnozí z nás plánují, jak a kde si vhodně odpočinout. Jsou ale mezi námi i lidé,...