Prachatický rodák  - syn Němce a Češky
působil v Americe mezi bílými, indiány i černochy

Prachatický rodák Jan Nepomuk Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Nejenže hlásal jednotu, ale jako by sám ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce a Češky slouží v Americe bílým několika národů, indiánům i černochům. Kéž nám vyprosí tak široké a otevřené srdce, které právě v dnešní době prolínání kultur a světů velice potřebujeme, ale též vpravdě misijního ducha, Ducha Kristova.

První farnost u Niagarských vodopádů
v hustých lesích a močálech 

Jan Nepomuk Neumann se narodil 28. března 1811 v Prachaticích.  Po ukončení základní školy v Prachaticích odešel do Českých Budějovic na piaristické gymnázium. Soukromě se ale musel doučovat i češtinu, protože doma se mluvilo spíše německy. Po maturitě váhal mezi medicínou v Praze a seminářem v Českých Budějovicích. Táhlo ho to spíš k medicíně. Nakonec odeslal přihlášky obě, a k jeho překvapení jej přijali do budějovického semináře.

Po vystudování teologie v Českých Budějovicích a v Praze odjel do Severní Ameriky, kde byl vysvěcen na kněze (1836). Ihned následovalo pověření pracovat na rozlehlém území v okolí města Buffalo, poblíž Niagarských vodopádů. S odvahou se ujal své první farnosti. V červenci odsloužil první mši svatou ve vesničce Williamswille, v kostele bez střechy a oken. Sám pocházel z drsných poměrů, ale tvrdé životní podmínky jeho farníků ho hluboce zasáhly. V těch dobách se tam nacházelo mnoho roztroušených emigrantských osad, které tvořily převážně německé rodiny, ale i francouzské, irské a české. Jednotlivé osady oddělovaly husté lesy, močály a řeky, pořádné silnice chyběly. Sloužil nejenom duchovně, ale staral se i o praktické potřeby přistěhovalců. Myslel hodně na děti a jejich vzdělání, zakládal a pomáhal stavět školy, nejprve ve Williamswille, v Lancasteru a později v osadě North Bush, kam přesídlil v roce 1838. Tam se také poprvé setkal a spřátelil s indiány, nazýval je „chudými dětmi přírody“.

Utrpení Kristovo, posilni mě!

V roce 1840 vstoupil do kongregace redemptoristů. Roku 1852 se stal biskupem ve Filadelfii. Jako heslo si zvolil slova známé modlitby „Utrpení Kristovo, posilni mě!“ Založil 80 kostelů a asi 100 katolických škol, především pro přistěhovalce z Evropy. Zemřel náhle 5. ledna 1860. V roce 1963 byl prohlášen za blahoslaveného a v roce 1977 za svatého.

 ... Životní pouť svatého Jana Nepomuka Neumanna skončila zcela náhle 5. Ledna 1860, když se vracel z pošty, ve věku nedožitých 49 let. Šlo o srdeční zástavu. Arcibiskup Kennirck o jeho smrti prohlásil: „On nemohl zemřít jinak než na cestě. Byl stále na pochodu. Každou hodinu, v každém okamžiku života jeho duše směřovala k Bohu“ ...

 

Jan Nepomuk Neumann je patronem: Čech, katolického školství v USA, sester boromejek, přepracovaných lidí…