Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
16. neděle v mezidobí - A / přímluvy

V Duchu svatém, který nás učí, jak a za co se máme modlit, prosme našeho společného Otce: [1]

1. Veď svůj lid cestou jednoty a odstranění rozkolu mezi křesťany. [2]

2. Posiluj naše pastýře, ať s láskou rozsévají tvé slovo a pečují o tvé děti bez rozdílu. [3]

3. Pomáhej ženám, dětem a věkem pokročilým sloužit a měnit tvář Církve. [4]

4. Dej těm, kdo nemohou ke svátostem, radostnou naději na nový začátek. [5]

5. Proměň Kristovou mocí životy našich nevěřících spoluobčanů. [6]

6. Očišťuj svět, zaplevelený záští, krutostí a válkami, žárem Kristovy lásky. [7]

7. Buď milostiv maličkým, jimž nebylo přáno se narodit, i těm, kdo o nich rozhodli. [8]
 
8. Ukaž se všem, kdo zbožšťují sebe, tvory a věci, jako jediný pravý Bůh. [9]

9. Učiň nás, tebe prosící, čerstvým kvasem, ať všude šíříme radost evangelia. [10]

10. Naplň umírající láskou a důvěrou ve tvé milosrdenství, ať jsou spaseni. [11]

Bože nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají,
smiluj se a vyslyš naše prosby. [12]
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


________________________
[ ]   Srov. Řím 8,26-27 (Český ekumenický překlad).
[2]   Srov. Mt 13,24-30.
[3]   Srov. tamtéž, 25-29.
[4]   Srov. tamtéž, 33. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Řeč k účastníkům semináře o důstojnosti ženy v církvi, 12. října 2013.
[5]   Srov. Mdr 12,19. Viz Kodex kanonického práva (1983), kán. 915.
[6]   Srov. Mt 13,33.
[7]   Srov. tamtéž, 24-26.
[8]   Srov. tamtéž, 31-32.
[9]   Srov. Mdr 12,13.17; Ž 86,10b.
[10] Srov. Mt 13,33.
[11] Srov. tamtéž, 30.41-43; Ž 86,5.15-16a. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1033nn.
[12] Srov. Ž 86,5-6.16a.

Čtení z dnešního dne: Úterý 2.6.

;

Komentář k Mk 12,13-17: Ježíš se nedal nachytat. Prohlédl jejich pokrytectví. Ve chvílích, kdy budu zkoušen, kéž dá i mně výmluvnost – dar schopnosti odpovědět…

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Nejsvětější Trojice

(1. 6. 2020) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -…

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

(1. 6. 2020) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2020) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Noc kostelů

Noc kostelů
(30. 5. 2020) V pátek 24. května 2019 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní…

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz