Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
16. neděle v mezidobí - A / přímluvy

V Duchu svatém, který nás učí, jak a za co se máme modlit, prosme našeho společného Otce: [1]

1. Veď svůj lid cestou jednoty a odstranění rozkolu mezi křesťany. [2]

2. Posiluj naše pastýře, ať s láskou rozsévají tvé slovo a pečují o tvé děti bez rozdílu. [3]

3. Pomáhej ženám, dětem a věkem pokročilým sloužit a měnit tvář Církve. [4]

4. Dej těm, kdo nemohou ke svátostem, radostnou naději na nový začátek. [5]

5. Proměň Kristovou mocí životy našich nevěřících spoluobčanů. [6]

6. Očišťuj svět, zaplevelený záští, krutostí a válkami, žárem Kristovy lásky. [7]

7. Buď milostiv maličkým, jimž nebylo přáno se narodit, i těm, kdo o nich rozhodli. [8]
 
8. Ukaž se všem, kdo zbožšťují sebe, tvory a věci, jako jediný pravý Bůh. [9]

9. Učiň nás, tebe prosící, čerstvým kvasem, ať všude šíříme radost evangelia. [10]

10. Naplň umírající láskou a důvěrou ve tvé milosrdenství, ať jsou spaseni. [11]

Bože nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají,
smiluj se a vyslyš naše prosby. [12]
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


________________________
[ ]   Srov. Řím 8,26-27 (Český ekumenický překlad).
[2]   Srov. Mt 13,24-30.
[3]   Srov. tamtéž, 25-29.
[4]   Srov. tamtéž, 33. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Řeč k účastníkům semináře o důstojnosti ženy v církvi, 12. října 2013.
[5]   Srov. Mdr 12,19. Viz Kodex kanonického práva (1983), kán. 915.
[6]   Srov. Mt 13,33.
[7]   Srov. tamtéž, 24-26.
[8]   Srov. tamtéž, 31-32.
[9]   Srov. Mdr 12,13.17; Ž 86,10b.
[10] Srov. Mt 13,33.
[11] Srov. tamtéž, 30.41-43; Ž 86,5.15-16a. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1033nn.
[12] Srov. Ž 86,5-6.16a.

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.