Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
16. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jako učedníci, shromáždění kolem Ježíše, přednesme Pánu všechno, s čím přicházíme, i tyto společné prosby: [1]
  1. Prosíme za představené Církve, ať ji vedou a sjednocují jako praví pastýři. [2]
  2. Prosíme za celé křesťanstvo, ať v tobě překoná tisícileté rozdělení. [3]
  3. Prosíme za Židy, křesťany a muslimy, ať jdou společně cestou smíření a nenásilí. [4]
  4. Prosíme o moudré, spravedlivé vládce a mír na celém světě. [5]
  5. Prosíme za opuštěná stáda, aby dostala svého pastýře. [6]
  6. Prosíme za hledající, aby poznali, jak mnoho je můžeš naučit. [7]
  7. Prosíme za pracující, ať dovedou odpočívat a užívat volný čas. [8]
  8. Prosíme za nezaměstnané, ať práce dá jejich dnům řád a smysl. [9]
  9. Prosíme za naši farnost, ať je tvým malým stádcem, v němž konáš své veliké dílo. [10]
  10. Prosíme za duše v očistci, ať brzy dosáhnou Cíle. [11]

 

Přijmi naše prosby, Pane Ježíši, a dej, ať i dnes

k tobě proudí zástupy dychtící po slově života. [12]

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[[1]]   Srov. Mk 6,30.

[2]   Srov. Ž 23; Jer 23,1-6; Mk 6,34.

[3]   Srov. Ef 2,13-18.

[4]   Srov. tamtéž.

[5]   Srov. Jer 23,5-6.

[6]   Srov. Mk 6,34.

[7]   Srov. tamtéž.

[8]   Viz Český misál: 1. eucharistická modlitba (Římský kánon).

[9]   Srov. Mk 6,31-32.

[[1]0] Srov. Jer 23,3; Lk 12,32.

[11] Viz Katechismus katolické církve, čl. 1030–1032, 1054.

[12] Srov. Mk 6,31-34.

 

 

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz