Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
16. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Sjednoťme se v modlitbě k Pánu, který nás svolal, abychom mu naslouchali a oddaně sloužili:

[1]

 

  1. Prosme za svatou církev, služebnici Páně a služebnici všech lidí. [2]
  2. Prosme za ženy v církvi; zvláště za ty, jež pro ni pracují a vykonávají jakoukoli službu.
  3. Prosme za veškeré lidstvo, pozvané k přijetí Božího slova a k účasti na Kristově vykoupení. [3]  
  4. Prosme za vážně nemocné, jejichž každodenní úděl se obrací k prospěchu celé církve. [4]
  5. Prosme za lidi, kteří pro svou bídu nemohou ustat od práce, i za ty, kdo práci marně shánějí.
  6. Prosme za manželské páry trpící tím, že zůstávají bezdětné. [5]
  7. Prosme za naše (farní) společenství, ať Pána přijímáme a sloužíme mu v každém, kdo mezi nás přichází. [6]
  8. Prosme o věčnou spásu všech, kteří nás předešli na věčnost. [7]  

 

Pane, náš Bože, kéž upřímně smýšlíme ve svém srdci,

jednáme spravedlivě a žijeme ve shodě s lidmi,

abychom směli prodlévat před tvou tváří [8];

neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1] Viz Lk 10,38-42.

[2] Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1070, 2030–2051.

[3] Viz Kol 1,24-38.

[4] Srov. tamtéž, v. 24.

[5] Srov. Gn 18,10.

[6] Viz Lk 10,38-42; Gn 18,1-10a.

[7] Srov. Kol 1,27.

[8] Srov. Ž 15,1-5.

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 26. 2.

1. čtení - Dan 9,4b-10; Evangelium - Lk 6,36-38

Komentář k Lk 6,36-38: Chci svého Pána napodobovat v rozdávání se? Kéž mě těší být jeho obrazem!

Zdroj: Nedělní liturgie

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.