Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
16. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Sjednoťme se v modlitbě k Pánu, který nás svolal, abychom mu naslouchali a oddaně sloužili:

[1]

 

  1. Prosme za svatou církev, služebnici Páně a služebnici všech lidí. [2]
  2. Prosme za ženy v církvi; zvláště za ty, jež pro ni pracují a vykonávají jakoukoli službu.
  3. Prosme za veškeré lidstvo, pozvané k přijetí Božího slova a k účasti na Kristově vykoupení. [3]  
  4. Prosme za vážně nemocné, jejichž každodenní úděl se obrací k prospěchu celé církve. [4]
  5. Prosme za lidi, kteří pro svou bídu nemohou ustat od práce, i za ty, kdo práci marně shánějí.
  6. Prosme za manželské páry trpící tím, že zůstávají bezdětné. [5]
  7. Prosme za naše (farní) společenství, ať Pána přijímáme a sloužíme mu v každém, kdo mezi nás přichází. [6]
  8. Prosme o věčnou spásu všech, kteří nás předešli na věčnost. [7]  

 

Pane, náš Bože, kéž upřímně smýšlíme ve svém srdci,

jednáme spravedlivě a žijeme ve shodě s lidmi,

abychom směli prodlévat před tvou tváří [8];

neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1] Viz Lk 10,38-42.

[2] Srov. Katechismus katolické církve, čl. 1070, 2030–2051.

[3] Viz Kol 1,24-38.

[4] Srov. tamtéž, v. 24.

[5] Srov. Gn 18,10.

[6] Viz Lk 10,38-42; Gn 18,1-10a.

[7] Srov. Kol 1,27.

[8] Srov. Ž 15,1-5.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…