Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
17. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, prosme spolu dobrého Boha, který nás od věčnosti miluje a volá do společenství vyvolených: [1]
 1. Za Církev, ať poklad víry předává věrně a přitom přitažlivě; pečuje o věci staré, usiluje o nové. [2]
 2. Za všechny, kdo tě milují a jsou povoláni ke spáse, ať jim vše napomáhá k dobrému. [3]
 3. Za hledající, aby nalezli tu nejvzácnější perlu, bez níž je život chudý a prázdný, v Ježíši Kristu. [4]
 4. Za obrácené, kteří touží po křtu, aby se stále více podobali tvému jednorozenému Synu. [5]
 5. Za vladaře národů: dej jim moudrost a poznání, jak spravedlivě vládnout a nehledat vlastní prospěch. [6]
 6. Za mladé lidi: pomáhej jim ve chvílích bezradnosti a zkoušek, chraň je všech falešných cest. [7]
 7. Za ty, kdo se zhlédli v majetku: přiveď je k pravým hodnotám, které jsou nad ryzí zlato. [8]
 8. Za lidi bez domova, vězněné a společensky vyloučené: buď jim otcem, obhájcem a zachráncem. [9]
 9. Za zde přítomné, ať se nesháníme po tom, co nabízí svět, nýbrž po kráse Ježíšova učení. [10]
 10. Za zemřelé, abys je pro své milosrdenství a Kristovy zásluhy uvedl do své slávy. [11]  

 

Bože, náš nebeský Otče, který vyslýcháš prosby

a dáváš víc, než jsme schopni žádat;

slituj se nade všemi a nade vším. [12]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

   

________________________

[[1]]   Srov. Řím 18,28-30; 1 Král 3,5-12.

[2]   Srov. Mt 13,44.52.

[3]   Srov. Řím 8,28nn.

[4]   Srov. Mt 13,45.

[5]   Srov. Řím 8,29-30.

[6]   Srov. 1 Král 3,9.11-12.

[7]   Srov. tamtéž, 7. 

[8]   Srov. Ž 119,72.127.

[9]   Srov. Ž 68,6-7 (vstupní antifona).

[10] Srov. Mt 13,44-45.

[11] Srov. Ž 119,76; Řím 8,28-30.

[12] Srov. 1 Král 3,10-13; Ž 119,77.

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz