Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
17. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Sestry a bratři, prosme spolu dobrého Boha, který nás od věčnosti miluje a volá do společenství vyvolených: [1]
  1. Za Církev, ať poklad víry předává věrně a přitom přitažlivě; pečuje o věci staré, usiluje o nové. [2]
  2. Za všechny, kdo tě milují a jsou povoláni ke spáse, ať jim vše napomáhá k dobrému. [3]
  3. Za hledající, aby nalezli tu nejvzácnější perlu, bez níž je život chudý a prázdný, v Ježíši Kristu. [4]
  4. Za obrácené, kteří touží po křtu, aby se stále více podobali tvému jednorozenému Synu. [5]
  5. Za vladaře národů: dej jim moudrost a poznání, jak spravedlivě vládnout a nehledat vlastní prospěch. [6]
  6. Za mladé lidi: pomáhej jim ve chvílích bezradnosti a zkoušek, chraň je všech falešných cest. [7]
  7. Za ty, kdo se zhlédli v majetku: přiveď je k pravým hodnotám, které jsou nad ryzí zlato. [8]
  8. Za lidi bez domova, vězněné a společensky vyloučené: buď jim otcem, obhájcem a zachráncem. [9]
  9. Za zde přítomné, ať se nesháníme po tom, co nabízí svět, nýbrž po kráse Ježíšova učení. [10]
  10. Za zemřelé, abys je pro své milosrdenství a Kristovy zásluhy uvedl do své slávy. [11]  

 

Bože, náš nebeský Otče, který vyslýcháš prosby

a dáváš víc, než jsme schopni žádat;

slituj se nade všemi a nade vším. [12]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

   

________________________

[[1]]   Srov. Řím 18,28-30; 1 Král 3,5-12.

[2]   Srov. Mt 13,44.52.

[3]   Srov. Řím 8,28nn.

[4]   Srov. Mt 13,45.

[5]   Srov. Řím 8,29-30.

[6]   Srov. 1 Král 3,9.11-12.

[7]   Srov. tamtéž, 7. 

[8]   Srov. Ž 119,72.127.

[9]   Srov. Ž 68,6-7 (vstupní antifona).

[10] Srov. Mt 13,44-45.

[11] Srov. Ž 119,76; Řím 8,28-30.

[12] Srov. 1 Král 3,10-13; Ž 119,77.

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.