Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
17. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, prosme našeho Pána Ježíše Krista, který i dnes koná svá znamení a sytí zástupy. [1]
  1. Církev, své tajemné Tělo, učiň domovem všech křesťanů. [2]
  2. Rukama svých služebníků rozděluj dary duchovní i hmotné, aby se lidé radovali. [3]
  3. Celému světu přines mír, svou přízní zahrň všechno živé. [4]
  4. K hladovějícím přiveď ty, kdo jim dají chléb a naději. [5]
  5. Blahobytné uč neplýtvat a pamatovat na chudé. [6]
  6. Prchající před násilím uveď do bezpečí, kde naleznou pomoc. [7]
  7. Všem vězněným pro křesťanskou víru dej sílu a statečnost. [8]
  8. Na nemocných a slabých vykonej své mocné činy. [9]
  9. V naší farnosti a našich rodinách rozmnož lásku a pokoj, sjednocuj nás svým Duchem. [10]
  10. Naše zesnulé rač přizvat k nebeské hostině. [11]

 

Sjednoceni ve víře a označeni jedním křtem voláme k tobě,

Pane Ježíši Kriste. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem

v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. [12] Amen.

 

 

 

________________________

[1]   Srov. Jan 6,1-15.

[2]   Srov. Ef 4,4-6.

[3]   Srov. Jan 6,11. Viz vstupní modlitba.

[4]   Srov. Ž 145,16; Jan 6,15.

[5]   Srov. 2 Král 4,42-44; Ž 145,15-16; Jan 6,5-15.

[6]   Srov. Jan 6,10-13.

[7]   Srov. Ž 68,6-7 (vstupní antifona).

[8]   Srov. tamtéž, 36; Ef 4,1.

[9]   Srov. Jan 6,2.14; Ž 145,4.

[[1]0] Srov. Ef 4,1-3.

[11] Viz Katechismus katolické církve, čl. 1402–1405.

[12] Srov. Ef 4,4nn.

 

 

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz