Celé Boží bytí naslouchá i tomu nejtižšímu zašeptání naší duše, - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
17. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Povzbuzeni slovem Páně: „Proste, a bude vám dáno“, vzývejme našeho nebeského Otce:

[1]

 

  1. Prosme za lid Boží: kéž veden a sjednocován Duchem svatým neúnavně hledá tvoji vůli, přispívá k růstu tvého království na zemi a prosí za potřeby všeho tvorstva. [2]
  2. Prosme za všechny pokřtěné: nechť žijí všestrannou láskou, poctivou prací a vytrvalou modlitbou. [3]
  3. Prosme za ty, kdo se připravují na křest, aby rostli v křesťanské víře a v úsilí o život podle evangelia. [4]
  4. Prosme za mocné tohoto světa, ať nepodlehnou pokušení svůj vliv zneužívat, nezasévají svár a násilí a nepůsobí veřejné pohoršení. [5]
  5. Prosme za lidi hladovějící a strádající nouzí tělesnou, duševní či duchovní, aby došli milosti u tebe a pomoci od lidí dobré vůle. [6]
  6. Prosme za ty, kdo žijí nespořádaně a jsou ve stavu smrtelného hříchu, aby změnili smýšlení a byli zachráněni. [7]
  7. Prosme za členy našeho společenství: nechť upřímně odpouštíme všem, kteří nám ublížili; a kéž i nám odpustí ti, kterým jsme my ukřivdili. [8]
  8. Prosme za naše zemřelé, aby byli přijati do společenství nebešťanů. [9]

 

Bože, náš nebeský Otče, po vzoru tvého Syna

a svatých ti předkládáme svoje prosby;

slyš je a podle své vůle vyslyš v pravý čas. [10]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Lk 11,9. Viz tamtéž, v. 2. Srov. Mt 6,9-13; 7,7.

[2] Srov. Lk 11,2-4.

[3] Srov. tamtéž, 10,25–11,13. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 34.

[4] Srov. Kol 2,12-14.

[5] Srov. Lk 11,4c; Řím 14,21.

[6] Srov. Lk 11,3.

[7] Srov. Gn 18,20-21. Srov. Katechismus katolické církve (KKC), čl. 1037, 1854–1860.

[8] Srov. Lk 11,4ab.

[9] Srov. KKC, čl. 956–957.

[10] Srov. Lk 11,1-13; Gn 18,22-32; Ž 138,1-3.

 

Čtení z dnešního dne: Středa

2 Sam 7,4-17; Mk 4,1-20

Komentář k 2 Sam 7,4-17: Nátan otevírá Davidovi nové obzory. Teprve my, lidé Nového zákona, plně pochopíme. A doceníme?

Zdroj: Nedělní liturgie

Modlitba za svět: od Afghánistánu po Zimbabwe

(27. 1. 2020) Co může udělat pro mír ve světě obyčejný člověk? Nic? Jen čekat, co udělají vlády světa a jak budou reagovat jednotlivé…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

(27. 1. 2020) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí má být v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad…

Byl odsouzen k smrti zastřelením, byl deportován na Sibiř... Fjodor Michajlovič Dostojevskij

(27. 1. 2020) Říká-li se, že člověk v životě neumírá jen jednou, pak to obzvlášť platí pro život ruského spisovatele Dostojevského,…

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2020) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

(24. 1. 2020) Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem…

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2020) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2020) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Hudba spojuje

(19. 1. 2020) Jako místo setkání pro všechny křesťany různých církví na Praze 6 a jejich přátele vznikl kulturní projekt Koncert…

Knižní tip: S Bohem v Rusku - Walter Ciszek

Knižní tip: S Bohem v Rusku - Walter Ciszek
(15. 1. 2020) Walter Ciszek se narodil v rodině polských emigrantů. Po vstupu k jezuitům se přihlásil k misijní práci…

Shincheonji

je poměrně mladé náboženské hnutí pocházející z Jižní Koreje.

Křesťanské církve po celém světě vydaly prohlášení varující proti tomuto náboženskému společenství.

Za důvod udávají sektářskou povahu církve Shincheonji - manipulativní praktiky, snahu o utajování, rozpory s křesťanským učením apod. Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty mimo členy společenství. 

Více informací: 

www. scjinfo.cz