Každý ať Krista následuje podle své životní situace a tomu odpovídající formou. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
18. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Milovaní, modleme se k našemu Pánu, který se nám dává za pokrm, uzdravuje a zachraňuje: [1]
  1. Aby rostl počet těch, kteří ti patří; sytí se tvým slovem a Chlebem života. [2]
  2. Aby pro víru pronásledované a trpící křesťany nic neodloučilo od tvé lásky. [3]
  3. Aby ti, kdo svádějí boj s tělem, světem a ďáblem, vítězili ve tvém jménu. [4]
  4. Aby sytí neplýtvali prostředky a pamatovali na ty, kteří hladovějí. [5]
  5. Aby nemocní pocítili tvé slitování, tvůj uzdravující dotyk. [6]
  6. Aby mír zavládl tam, kde se válčí; láska, kde je seta nenávist; život, kde se šíří kultura smrti. [7]
  7. Abychom tebou posilování konali poslání, které svěřuješ každému z nás. [8]  
  8. Aby zemřelí přišli k tobě a byli naplněni novým životem. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi z mála nasytil velký zástup a ještě zbylo.

Nasyť i nás svou velkou slitovností a buď nám nablízku, když k tobě voláme. [10]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

  

________________________

[1]   Srov. Mt 14,13-21; Jan 6,48-58. Viz Ž 70,6 (vstupní antifona).

[2]   Srov. Mt 4,4 (zpěv před evangeliem); 14,13-20.

[3]   Srov. Řím 8,35.37.

[4]   Srov. tamtéž, 37-39.

[5]   Srov. Iz 55,1-2; Mt 14,16-21.

[6]   Srov. Mt 14,14.

[7]   Viz RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: Eschatologie. Smrt a věčný život, Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2008, s. 49–51.

[8]   Viz Propuštění lidu na závěr mše svaté: „Ite, missa est“ ve smyslu „Jděte, vaše poslání začíná.“  Srov. ADAM Adolf: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Praha: Vyšehrad, 2001, s. 213.  

[9]   Srov. Iz 55,3.

[10] Srov. Mt 14,14-20; Ž 145,15-18 (Český ekumenický překlad).

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Pouze Lukáš, „milý lékař“ je v těžké chvíli s Pavlem. Kéž je mi vzorem ve své stálosti! Jeho evangeliu vděčíme za popis událostí z Ježíšova dětství a přiblížení Ježíšovy matky Marie.

Zdroj: Nedělní liturgie

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem

Oblíbené rekolekce s J. Augystynem
(17. 10. 2019) 8.–9. listopadu 2019 rekolekce na téma Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života pořádá Pastorační…

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)

Jerzy Popiełuszko († 19.10.1984)
(17. 10. 2019) V období výjimečného stavu dodával polský kněz Jerzy Popiełuszko svým krajanům sílu a naději. Na jeho mše se sjížděli…

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16. 10. 2019) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15. 10. 2019) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II.…

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14. 10. 2019) Opravdová svatost s sebou nese radost.

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný
(10. 10. 2019) Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat…

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7. 10. 2019) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl…

Panna Maria Růžencová

(6. 10. 2019) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

(4. 10. 2019) Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu…