Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
18. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Milovaní, modleme se k našemu Pánu, který se nám dává za pokrm, uzdravuje a zachraňuje: [1]
  1. Aby rostl počet těch, kteří ti patří; sytí se tvým slovem a Chlebem života. [2]
  2. Aby pro víru pronásledované a trpící křesťany nic neodloučilo od tvé lásky. [3]
  3. Aby ti, kdo svádějí boj s tělem, světem a ďáblem, vítězili ve tvém jménu. [4]
  4. Aby sytí neplýtvali prostředky a pamatovali na ty, kteří hladovějí. [5]
  5. Aby nemocní pocítili tvé slitování, tvůj uzdravující dotyk. [6]
  6. Aby mír zavládl tam, kde se válčí; láska, kde je seta nenávist; život, kde se šíří kultura smrti. [7]
  7. Abychom tebou posilování konali poslání, které svěřuješ každému z nás. [8]  
  8. Aby zemřelí přišli k tobě a byli naplněni novým životem. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi z mála nasytil velký zástup a ještě zbylo.

Nasyť i nás svou velkou slitovností a buď nám nablízku, když k tobě voláme. [10]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

  

________________________

[1]   Srov. Mt 14,13-21; Jan 6,48-58. Viz Ž 70,6 (vstupní antifona).

[2]   Srov. Mt 4,4 (zpěv před evangeliem); 14,13-20.

[3]   Srov. Řím 8,35.37.

[4]   Srov. tamtéž, 37-39.

[5]   Srov. Iz 55,1-2; Mt 14,16-21.

[6]   Srov. Mt 14,14.

[7]   Viz RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: Eschatologie. Smrt a věčný život, Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2008, s. 49–51.

[8]   Viz Propuštění lidu na závěr mše svaté: „Ite, missa est“ ve smyslu „Jděte, vaše poslání začíná.“  Srov. ADAM Adolf: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Praha: Vyšehrad, 2001, s. 213.  

[9]   Srov. Iz 55,3.

[10] Srov. Mt 14,14-20; Ž 145,15-18 (Český ekumenický překlad).

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.