Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
18. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Milovaní, modleme se k našemu Pánu, který se nám dává za pokrm, uzdravuje a zachraňuje: [1]
  1. Aby rostl počet těch, kteří ti patří; sytí se tvým slovem a Chlebem života. [2]
  2. Aby pro víru pronásledované a trpící křesťany nic neodloučilo od tvé lásky. [3]
  3. Aby ti, kdo svádějí boj s tělem, světem a ďáblem, vítězili ve tvém jménu. [4]
  4. Aby sytí neplýtvali prostředky a pamatovali na ty, kteří hladovějí. [5]
  5. Aby nemocní pocítili tvé slitování, tvůj uzdravující dotyk. [6]
  6. Aby mír zavládl tam, kde se válčí; láska, kde je seta nenávist; život, kde se šíří kultura smrti. [7]
  7. Abychom tebou posilování konali poslání, které svěřuješ každému z nás. [8]  
  8. Aby zemřelí přišli k tobě a byli naplněni novým životem. [9]

 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi z mála nasytil velký zástup a ještě zbylo.

Nasyť i nás svou velkou slitovností a buď nám nablízku, když k tobě voláme. [10]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

  

________________________

[1]   Srov. Mt 14,13-21; Jan 6,48-58. Viz Ž 70,6 (vstupní antifona).

[2]   Srov. Mt 4,4 (zpěv před evangeliem); 14,13-20.

[3]   Srov. Řím 8,35.37.

[4]   Srov. tamtéž, 37-39.

[5]   Srov. Iz 55,1-2; Mt 14,16-21.

[6]   Srov. Mt 14,14.

[7]   Viz RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: Eschatologie. Smrt a věčný život, Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2008, s. 49–51.

[8]   Viz Propuštění lidu na závěr mše svaté: „Ite, missa est“ ve smyslu „Jděte, vaše poslání začíná.“  Srov. ADAM Adolf: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Praha: Vyšehrad, 2001, s. 213.  

[9]   Srov. Iz 55,3.

[10] Srov. Mt 14,14-20; Ž 145,15-18 (Český ekumenický překlad).

 

 

Čtení z dnešního dne: Středa 27.5.

SK 20,28-38; JAN 17,11B-19

Komentář k Jan 17,11b-19: Být ve světě – a přitom nebýt ze světa. Musím unést toto pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu za jednotu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz