Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
18. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Společně volejme k Bohu milostivému a slitovnému, v jehož rukou je všechen čas, všichni a všechno.

[1]

  1. Shlédni, Bože, na svou církev, nechť péčí o ty, kteří jsou na zemi, usiluje o to, co pochází shůry. [2]
  2. Posiluj ty, které jsi povolal ke kněžství a k zasvěcenému životu, aby ve spojení s Kristem zachovali věrnost svým slibům a stávali se takovými, jaké je chceš mít. [3]
  3. Kéž se všichni, jimž chybí světlo víry a trpí pocitem marnosti, setkají na své cestě s Ježíšem. [4]
  4. Buď milostiv lidskému rodu, ať získá moudrost srdce a žije v souladu s řádem, jenž jsi vložil do svého stvoření. [5]
  5. Pomáhej právníkům, soudcům a všem, kdo rozhodují o lidských osudech, aby byli rozvážní, nestranní a neúplatní. [6]
  6. Dopřej procitnout lidem, pro něž se bohem stala jejich práce, mamon, smyslné rozkoše a věci, určené k službě člověku. [7]
  7. Žehnej naší farní rodině, nechť hledáme, co je bohatstvím před tebou, nikoli před lidmi. [8]   
  8. Dej, ať se naši zemřelí ukáží ve slávě s Kristem, naším životem. [9]   

 

 

Nasyť nás, Bože, svým milosrdenstvím,

ať se v tobě radujeme a jásáme po celý život. [10]  

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 90,3-4.5-6.12-13.14+17; Kol 3,11.

[2] Srov. Kol 3,1-2.

[3] Srov. Ž 90,13; Kol 3,10.

[4] Viz Kaz 1,2; 2,21-23. Srov. POSÁD Pavel: Slovo na cestu 2013, Brno: Vydavatelství Sypták, 2012, 31. týden.

[5] Srov. Ž 90,3-4.5-6.12; Kol 3,10. Viz Český ekumenický překlad (ČEP).

[6] Srov. Lk 12,13-14.

[7] Srov. tamtéž, vv. 15-21; Kol 3,5.

[8] Viz Lk 12,21; Kol 3,1-2.

[9] Viz Kol 3,4.

[10] Srov. Ž 90,13. Viz ČEP.

 

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.