Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
19. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Pán Ježíš dnes ukazuje, že nic není nemožné tomu, kdo věří. S důvěrou proto volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Tys celé noci trávil na modlitbách. Pomáhej své Církvi vytrvale prosit za spásu lidstva, zastavení válek, odvrácení pohrom a neštěstí. [2]
  2. Tvoji současníci v tobě viděli proroka Eliáše. Posiluj křesťany, aby ti naslouchali a v životních bouřích před tebou stáli jako Eliáš. [3]
  3. Podle lidské přirozenosti pocházíš z lidu Izraele. Kéž v míru a svornosti žijí Izrael a všichni obyvatelé Svaté země. [4]
  4. Ty jsi zdrojem veškerého blaha. Dopřej zemi dobrých časů, aby vydala plody a byl dostatek chleba pro všechny. [5]
  5. Ty jsi utišil vítr i strach svých učedníků. Utěš a povzbuď všechny ustrašené, trpící a zkoušené. [6]
  6. Ty jsi dal Petrovi kráčet po vodě. I nám dej pevnou víru, ať neztrácíme odvahu a přijdeme k tobě. [7]
  7. Ty jsi vpravdě Boží Syn. Prokaž všem zemřelým své milosrdenství a dej jim svou spásu. [8] 

 

Pane Ježíši Kriste, v tobě je plnost božství

a lidství, spravedlnosti a milosrdenství. [9]

Smiluj se nad námi a vyslyš naše prosby;

ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

 

__________________________

[1]   Srov. Mt 14,28-31.

[2]   Srov. tamtéž, 23.25. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 53.

[3]   Srov. 1 Král 19,9a.11-13a; Mt 16,14; Mk 6,15; 8,27n; Lk 9,7-8.18-19.

[4]   Srov. Řím 9,5. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 423.

[5]   Srov. Ž 85,13; Mt 14,22.

[6]   Srov. Mt 14,24-27.32.

[7]   Srov. tamtéž, 28-31. 

[8]   Srov. tamtéž, 33; Ž 85,8a (odpověď lidu na responsoriální žalm).

[9]   Srov. Mt 14,33; Ž 85,8a.11-13a.14.

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.