Duch svatý je Bohem působícím v nás. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
19. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Pán Ježíš dnes ukazuje, že nic není nemožné tomu, kdo věří. S důvěrou proto volejme: Pane, smiluj se. [1]
  1. Tys celé noci trávil na modlitbách. Pomáhej své Církvi vytrvale prosit za spásu lidstva, zastavení válek, odvrácení pohrom a neštěstí. [2]
  2. Tvoji současníci v tobě viděli proroka Eliáše. Posiluj křesťany, aby ti naslouchali a v životních bouřích před tebou stáli jako Eliáš. [3]
  3. Podle lidské přirozenosti pocházíš z lidu Izraele. Kéž v míru a svornosti žijí Izrael a všichni obyvatelé Svaté země. [4]
  4. Ty jsi zdrojem veškerého blaha. Dopřej zemi dobrých časů, aby vydala plody a byl dostatek chleba pro všechny. [5]
  5. Ty jsi utišil vítr i strach svých učedníků. Utěš a povzbuď všechny ustrašené, trpící a zkoušené. [6]
  6. Ty jsi dal Petrovi kráčet po vodě. I nám dej pevnou víru, ať neztrácíme odvahu a přijdeme k tobě. [7]
  7. Ty jsi vpravdě Boží Syn. Prokaž všem zemřelým své milosrdenství a dej jim svou spásu. [8] 

 

Pane Ježíši Kriste, v tobě je plnost božství

a lidství, spravedlnosti a milosrdenství. [9]

Smiluj se nad námi a vyslyš naše prosby;

ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

 

__________________________

[1]   Srov. Mt 14,28-31.

[2]   Srov. tamtéž, 23.25. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 53.

[3]   Srov. 1 Král 19,9a.11-13a; Mt 16,14; Mk 6,15; 8,27n; Lk 9,7-8.18-19.

[4]   Srov. Řím 9,5. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 423.

[5]   Srov. Ž 85,13; Mt 14,22.

[6]   Srov. Mt 14,24-27.32.

[7]   Srov. tamtéž, 28-31. 

[8]   Srov. tamtéž, 33; Ž 85,8a (odpověď lidu na responsoriální žalm).

[9]   Srov. Mt 14,33; Ž 85,8a.11-13a.14.

 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 25.5.

SK 19,1-8; JAN 16,29-33

Komentář k Jan 16,29-33: Ježíš vyčítavě předpovídá svou opuštěnost. Nechci ho v tomto týdnu přípravy na seslání Ducha svatého ponechat bez své lásky! Můj vztah k Němu mi dává jistotu, že spolu s ním mohu přemoci lhostejný „svět“.

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(25. 5. 2020) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2020) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Den modliteb za pronásledované křesťany

(22. 5. 2020) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2020) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2020) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

(19. 5. 2020) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů…

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2020) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(18. 5. 2020) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(18. 5. 2020) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz