Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
19. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Sestry a bratři, prosme našeho Pána Ježíše Krista, který se nám dává jako chléb věčného života. [1]
  1. Svou Církev posiluj Eucharistií, ať nikdy nezapomíná, že je tvým tajemným tělem. [2]
  2. Všechny pokřtěné uč napodobovat svoji laskavost, otevřenost a ochotu odpouštět. [3]
  3. Z bohoslovců českých a moravských diecézí vychovej horlivé a svědomité kněze. [4]
  4. Svým služebníkům dopřej vydatný spánek a pokrm, ať ti ještě lépe a radostněji slouží. [5]
  5. Všem nevěřícím ukaž, že i pro ně toužíš být chlebem života. [6]
  6. Smutným a zoufalým, jejichž životní plány ztroskotaly, dej naději, nový směr a cíl. [7]
  7. Obětem sucha, hladomoru, záplav a všemožných pohrom přiveď potřebnou pomoc. [8]
  8. Svět naplň pokojem a nedopusť, aby se do rukou nepovolaných dostaly zbraně hromadného ničení.
  9. Nám a celé naší farnosti dopřej, ať se s chlebem a vínem na oltáři tobě darujeme a obětujeme. [9]
  10. Všem věrným zesnulým daruj plnost života. [10]

 

Pane Ježíši Kriste, věříme, že nás slyšíš

a ve svém milosrdenství vyslyšíš. [11]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

______________________

[1]   Srov. Jan 6,48-51.

[2]   Srov. tamtéž; 1 Kor 12,27 par. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL:  Lumen gentium, věroučná konstituce o církvi, čl. 7.

[3]   Srov. Ef 4,30-5,2; Gal 5,22-23.

[4]   Srov. Jan 6,44-45.

[5]   Srov. 1 Král 19,4-8.

[6]   Srov. Jan 6,47-51.

[7]   Srov. 1 Král 19,4nn.

[8]   Srov. Jan 6,48; 1 Král 17–18; Ž 34,7.

[9]   Srov. Jan 6,2.14; Ž 145,4.

[10] Srov. Jan 6,51; Ef 5,2.

[11] Srov. Jan 6,50-51.

[12] Srov. Ž 34,5.7.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz