Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
19. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Sestry a bratři, s nadějí a beze strachu prosme našeho Otce, jemuž se zalíbilo dát nám království.

[1]

 

  1. Veď papeže Františka, ať je bdělým, věrným a rozvážným správcem lidu, nad nímž jsi jej ustanovil. [2]
  2. Žehnej všem, kteří se drží víry Abrahámovy: křesťanům, židům i muslimům. [3]
  3. Nauč své děti nevracet se k minulosti, neptat se po budoucnosti, ale bdít a žít přítomným okamžikem. [4]
  4. Kéž tvoje slovo: „Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin“ [5], platí také pro náš národ.
  5. Prosíme tě za ty, kdo obdrželi zvláštní nadání, aby pro ně nebylo zdrojem pýchy, nýbrž cestou služby a užitku pro druhé. [6]
  6. Otevři srdce těch, kdo žijí v bohatství a přepychu, pro lidi nuzné a potřebné. [7]
  7. Povzbuzuj nepočetné, chudé a izolované církevní obce, nechť jsou pokojné mysli a plné důvěry ve tvá zaslíbení. [8]
  8. Pomáhej nám, cizincům a přistěhovalcům na této zemi, upínat své touhy k pravé vlasti, kterou máme v nebi. [9]  

 

Milosrdný Bože, pozvedej svoje služebníky a služebnice,

aby nás příchod tvého Syna ani hodina, kdy ti staneme tváří v tvář,

nezastihly nepřipravené. [10] Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 33,21n; Lk 12,32.

[2] Viz Lk 12,42n.

[3] Srov. Žid 11,8-12.17-19. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 16; deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra aetate, čl. 3, 4.

[4] Viz Lk 12,35-48.

[5] Ž 33,12.

[6] Srov. Lk 12,48b.

[7] Srov. tamtéž, v. 33.

[8] Srov. Mdr 18,6; Lk 12,32. Viz Český ekumenický překlad.

[9] Srov. Žid 11,13-16.

[10] Srov. Ž 33,22; Lk 12,35-48.  

 

Čtení z dnešního dne: Středa 22.9.

Ezd 9,5-9; Tob 13; ; Lk 9,1-6

Komentář k Ezd 9,5-9 : Smíšené sňatky ohrožovaly samotnou existenci národa. Ezdrášova modlitba je výkřikem a poznáním: lidé si tak sami ničí to, co jim Hospodin dopřál obnovit.

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2021) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné…

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021

Papež František na Slovensku 12.-15.9.2021
(13. 9. 2021) Odkazy na zdroje informací o cestě papeža Františka na Slovensko.

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2021) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku