Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
19. neděle v mezidobí - C / přímluvy

Sestry a bratři, s nadějí a beze strachu prosme našeho Otce, jemuž se zalíbilo dát nám království.

[1]

 

  1. Veď papeže Františka, ať je bdělým, věrným a rozvážným správcem lidu, nad nímž jsi jej ustanovil. [2]
  2. Žehnej všem, kteří se drží víry Abrahámovy: křesťanům, židům i muslimům. [3]
  3. Nauč své děti nevracet se k minulosti, neptat se po budoucnosti, ale bdít a žít přítomným okamžikem. [4]
  4. Kéž tvoje slovo: „Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin“ [5], platí také pro náš národ.
  5. Prosíme tě za ty, kdo obdrželi zvláštní nadání, aby pro ně nebylo zdrojem pýchy, nýbrž cestou služby a užitku pro druhé. [6]
  6. Otevři srdce těch, kdo žijí v bohatství a přepychu, pro lidi nuzné a potřebné. [7]
  7. Povzbuzuj nepočetné, chudé a izolované církevní obce, nechť jsou pokojné mysli a plné důvěry ve tvá zaslíbení. [8]
  8. Pomáhej nám, cizincům a přistěhovalcům na této zemi, upínat své touhy k pravé vlasti, kterou máme v nebi. [9]  

 

Milosrdný Bože, pozvedej svoje služebníky a služebnice,

aby nás příchod tvého Syna ani hodina, kdy ti staneme tváří v tvář,

nezastihly nepřipravené. [10] Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

________________________

[1] Srov. Ž 33,21n; Lk 12,32.

[2] Viz Lk 12,42n.

[3] Srov. Žid 11,8-12.17-19. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 16; deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra aetate, čl. 3, 4.

[4] Viz Lk 12,35-48.

[5] Ž 33,12.

[6] Srov. Lk 12,48b.

[7] Srov. tamtéž, v. 33.

[8] Srov. Mdr 18,6; Lk 12,32. Viz Český ekumenický překlad.

[9] Srov. Žid 11,13-16.

[10] Srov. Ž 33,22; Lk 12,35-48.  

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…