Vylej před Bohem své srdce "Lidé, doufejte v Boha v každé době, před ním vylejte své srdce, - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Advent (cyklus B)
2. neděle adventní - B / přímluvy

Milovaní, připravme Pánu cestu svých životů, vyrovnejme mu stezky srdcí a pokorně prosme. [1]
  1. Veď svatou Církev, ať od srdce k srdci hlásá radostnou zvěst o tom, který je, který byl a který přichází. [2]
  2. Kéž v tomto čase milosti věřící oživí své vztahy a zakusí radost smíření. [3]
  3. Dej toužícím po křtu spřátelit se s tím, který křtí Duchem svatým. [4]
  4. Pomáhej vládnoucím počínat si tak, aby obstáli v očích lidí, sami před sebou a jednou i před tvým soudem. [5]
  5. Dej slyšet těm, jež tíží hrůzy válek, otroctví a bezpráví, že jejich trápení skončilo a oni jsou volní. [6]
  6. Vlož do našich úst slova útěchy pro smutné, skleslé a bezradné, aby se jejich bolest proměnila v radost. [7]
  7. Nes naše (farní) společenství, ať jsme otevřeni novým cestám, na něž nás Ježíš právě v této době zve. [8]
  8. Uveď naše zemřelé tam, kde má svůj domov spravedlnost a pokoj. [9]

 

Milosrdný Bože, vyslyš naše hlasy a učiň si z nás

živé cesty k těm, které miluješ a toužíš k nim přijít. [10]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

_____________________

[2]   Srov. Iz 40,1-2.9; Zj 1,8 (Český ekumenický překlad).

[3]   Srov. Iz 40,2.9-10; 2 Petr 3,9.11.14.

[4]   Srov. Mk 1,8.

[5]   Srov. 2 Petr 3,10.

[6]   Srov. Ž 85,9ab.10; Iz 40,2.

[7]   Srov. Iz 40,1-5.9-11. Viz 4. forma eucharistické modlitby pro mše za různé potřeby.

[8]   Srov. Ž 85; Iz 40,1-5.9-11; Mk 1,1-8; 2 Petr 3,8-14.

[9]   Srov. 2 Petr 3,13; Ž 85,11-12.

[10] Srov. RATZINGER Joseph - BENEDIKT XVI.: 365 dní s Benediktem XVI., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 236–237.

 

 

 

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Sk 15,1-2.22-29; Žalm 67; Zj 21,10-14.22-23
Jan 14,23-29

Církev zakouší nejednu složitou situaci. Nejde jen o správné porozumění víře a její věrné zachovávání, ale i o běžné zajištění fungování. A k tomu Pán říká: „Pokoj vám dávám“. Pokoj je stav srdce, když je v klidu, bez ohrožení, strachů… Ježíšův pokoj je darem Ducha svatého. I uprostřed otázek, starostí, dokonce uprostřed válečných hrůz umí Bůh vstupovat do srdce a vnášet pokoj. Tento pokoj je živý, tvůrčí, protože ho přináší Boží Duch. Je to pokoj, který nenechává věci ležet ladem, ani nejde o rezignaci či lenost. Je to pokoj, který motivuje, vítr, který vede loď, aby plula do cíle.

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(29. 5. 2022) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(22. 5. 2022) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(22. 5. 2022) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2022) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2022) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2022) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

21.5. bl. Franz Jägerstätter
(19. 5. 2022) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář,  který považoval nacismus jako neslučitelný s…