Krbec Jan | Sekce: Kázání

Advent (cyklus C)
2. NEDĚLE ADVENTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Naplněni důvěrou a radostnou nadějí obraťme se k Bohu, který pamatuje na své děti (1), a společně k němu volejme: Prosíme tě, vyslyš nás.

1. Věčný Bože, dej, ať se v síle tvého Ducha stávají všichni, kdo tvoří tvůj lid, hlasateli radostné zvěsti (2) o tvé moci, milosrdenství a spravedlnosti. (3)

2. Změň úděl všech (4), kteří jsou sužováni válkami, pronásledováním a nesvobodou, ať se po celém světě rozhostí tvůj mír a zavládne v něm tvoje láska.
 
3. Posiluj všechny trpící, zvláště těžce a nevyléčitelně nemocné, radostnou důvěrou, že právě v nich a skrze ně konáš veliké věci. (5)

4. Skloň se k lidem, kteří tyto dny prožívají v napětí, spěchu a shánění hmotných věcí, ať i na ně dopadne světlo pokoje a radosti tohoto milostiplného času.

5. Shlédni i na nás zde shromážděné, ať ve spojení s tvým Synem rosteme v lásce, poznávání tebe i v úsilí konat dobro, aby se celý náš život stával chválou a oslavou tvého Jména. (6)  

6. Všem, kteří zesnuli, i těm, kteří se k tobě právě ubírají, dej uzřít svoji spásu. (7)
Bože spravedlivý a milosrdný (8), radujeme se, že jako Jan Křtitel smíme slyšet  tvoje slovo a připravovat cestu (9) tomu, kterého ty jsi poslal a který znovu přijde, tvému Synu Ježíši Kristu, našemu Pánu, jenž s tebou žije a vládne na věky věků. Amen.

 


(1) Srov. Bar 5,5.
(2) Srov. Flp 1,5.
(3) Srov. Bar 5,9.
(4) Srov. Ž 126,4.
(5) Srov. tamtéž, v. 2.
(6) Srov. Flp 1,9-11.
(7) Srov. Lk 3,6.
(8) Srov. Bar 5,9.
(9) Srov. Lk 3,2.4.

Čtení z dnešního dne: Sobota 8. 5.

Sk 16,1-10; Jan 15,18-21

Komentář k Jan 15,18-21: Spojení s Kristem v době pronásledování oživuje naši víru. Chci dnes proto myslet na ty, kteří trpí pro svou věrnost Kristu. A děkovat, že ve svobodě mohu svědčit (zatím) jiným způsobem.

Zdroj: Nedělní liturgie

Den matek

(9. 5. 2021) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.

Projděte se, nebo proběhněte a pomozte tak těm, kteří svůj životní běh už končí

Projděte se, nebo proběhněte a pomozte tak těm, kteří svůj životní běh už končí
(7. 5. 2021) Benefiční běh (či procházka) pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. 1. - 21. 5. 2021. Registračním…

Den modliteb za pronásledované křesťany

(6. 5. 2021) Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

(5. 5. 2021) Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a…

Celosvětový růžencový maraton v květnu

Celosvětový růžencový maraton v květnu
(30. 4. 2021) Papež František vyzývá ke společné modlitbě růžence v květnu. Na každý den je připravený jeden konkrétní…

Květen - měsíc Panny Marie

(30. 4. 2021) Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.

Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)

(30. 4. 2021) Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd
(29. 4. 2021) Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.…

1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce

(29. 4. 2021) Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.