Krbec Jan | Sekce: Kázání

Advent (cyklus C)
2. NEDĚLE ADVENTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Naplněni důvěrou a radostnou nadějí obraťme se k Bohu, který pamatuje na své děti (1), a společně k němu volejme: Prosíme tě, vyslyš nás.

1. Věčný Bože, dej, ať se v síle tvého Ducha stávají všichni, kdo tvoří tvůj lid, hlasateli radostné zvěsti (2) o tvé moci, milosrdenství a spravedlnosti. (3)

2. Změň úděl všech (4), kteří jsou sužováni válkami, pronásledováním a nesvobodou, ať se po celém světě rozhostí tvůj mír a zavládne v něm tvoje láska.
 
3. Posiluj všechny trpící, zvláště těžce a nevyléčitelně nemocné, radostnou důvěrou, že právě v nich a skrze ně konáš veliké věci. (5)

4. Skloň se k lidem, kteří tyto dny prožívají v napětí, spěchu a shánění hmotných věcí, ať i na ně dopadne světlo pokoje a radosti tohoto milostiplného času.

5. Shlédni i na nás zde shromážděné, ať ve spojení s tvým Synem rosteme v lásce, poznávání tebe i v úsilí konat dobro, aby se celý náš život stával chválou a oslavou tvého Jména. (6)  

6. Všem, kteří zesnuli, i těm, kteří se k tobě právě ubírají, dej uzřít svoji spásu. (7)
Bože spravedlivý a milosrdný (8), radujeme se, že jako Jan Křtitel smíme slyšet  tvoje slovo a připravovat cestu (9) tomu, kterého ty jsi poslal a který znovu přijde, tvému Synu Ježíši Kristu, našemu Pánu, jenž s tebou žije a vládne na věky věků. Amen.

 


(1) Srov. Bar 5,5.
(2) Srov. Flp 1,5.
(3) Srov. Bar 5,9.
(4) Srov. Ž 126,4.
(5) Srov. tamtéž, v. 2.
(6) Srov. Flp 1,9-11.
(7) Srov. Lk 3,6.
(8) Srov. Bar 5,9.
(9) Srov. Lk 3,2.4.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek

Komentář k :

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…