Vylej před Bohem své srdce "Lidé, doufejte v Boha v každé době, před ním vylejte své srdce, - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Advent (cyklus C)
2. NEDĚLE ADVENTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Naplněni důvěrou a radostnou nadějí obraťme se k Bohu, který pamatuje na své děti (1), a společně k němu volejme: Prosíme tě, vyslyš nás.

1. Věčný Bože, dej, ať se v síle tvého Ducha stávají všichni, kdo tvoří tvůj lid, hlasateli radostné zvěsti (2) o tvé moci, milosrdenství a spravedlnosti. (3)

2. Změň úděl všech (4), kteří jsou sužováni válkami, pronásledováním a nesvobodou, ať se po celém světě rozhostí tvůj mír a zavládne v něm tvoje láska.
 
3. Posiluj všechny trpící, zvláště těžce a nevyléčitelně nemocné, radostnou důvěrou, že právě v nich a skrze ně konáš veliké věci. (5)

4. Skloň se k lidem, kteří tyto dny prožívají v napětí, spěchu a shánění hmotných věcí, ať i na ně dopadne světlo pokoje a radosti tohoto milostiplného času.

5. Shlédni i na nás zde shromážděné, ať ve spojení s tvým Synem rosteme v lásce, poznávání tebe i v úsilí konat dobro, aby se celý náš život stával chválou a oslavou tvého Jména. (6)  

6. Všem, kteří zesnuli, i těm, kteří se k tobě právě ubírají, dej uzřít svoji spásu. (7)
Bože spravedlivý a milosrdný (8), radujeme se, že jako Jan Křtitel smíme slyšet  tvoje slovo a připravovat cestu (9) tomu, kterého ty jsi poslal a který znovu přijde, tvému Synu Ježíši Kristu, našemu Pánu, jenž s tebou žije a vládne na věky věků. Amen.

 


(1) Srov. Bar 5,5.
(2) Srov. Flp 1,5.
(3) Srov. Bar 5,9.
(4) Srov. Ž 126,4.
(5) Srov. tamtéž, v. 2.
(6) Srov. Flp 1,9-11.
(7) Srov. Lk 3,6.
(8) Srov. Bar 5,9.
(9) Srov. Lk 3,2.4.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Sk 15,1-2.22-29; Žalm 67; Zj 21,10-14.22-23
Jan 14,23-29

Církev zakouší nejednu složitou situaci. Nejde jen o správné porozumění víře a její věrné zachovávání, ale i o běžné zajištění fungování. A k tomu Pán říká: „Pokoj vám dávám“. Pokoj je stav srdce, když je v klidu, bez ohrožení, strachů… Ježíšův pokoj je darem Ducha svatého. I uprostřed otázek, starostí, dokonce uprostřed válečných hrůz umí Bůh vstupovat do srdce a vnášet pokoj. Tento pokoj je živý, tvůrčí, protože ho přináší Boží Duch. Je to pokoj, který nenechává věci ležet ladem, ani nejde o rezignaci či lenost. Je to pokoj, který motivuje, vítr, který vede loď, aby plula do cíle.

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(29. 5. 2022) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(22. 5. 2022) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(22. 5. 2022) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2022) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2022) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2022) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

21.5. bl. Franz Jägerstätter

21.5. bl. Franz Jägerstätter
(19. 5. 2022) Franz Jägerstätter byl rakouský farmář,  který považoval nacismus jako neslučitelný s…